+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Vücudumuzu Tanıyalım Forumunda Kan Grupları Nelerdir Kan Grupları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kan Grupları Nelerdir Kan Grupları Hakkında Bilgi
  Kan Grupları Nelerdir, Kan Grupları Hakkında Bilgi

  Kan hücrelerinin de antijenik özellikleri farklılık göstermektedir. İnsanların kanlan değişik antijenik özelliklerine göre gruplandırılır. Bunlardan en önemlisi ABO sisi emidir.
  Kan Grupları Nelerdir1.jpg
  Bir kanda herhangi bir aglutinojen yoksa ona karşı aglütinin oluşur. Sözgelimi A aglutinojeni yoksa o kişide anti A aglütininler gelişir.

  Kan verilirken içerisinde aglutininlerin olmaması gerekir. Ayrıca kan grubu tutsa bile alt gruplardaki uyuşmazlıklara bağlı olarak meydana gelebilecek çökelme reaksiyonlarının önlenilebilmesi için alıcının kam ile vericinin kanı bir tüpte karşılaştırılır. Buna çapraz karşılaştırma denilir. Böylece damara o kan verildiğinde herhangi bir reaksiyon meydana gelmeyeceğinden kesin olarak emin olunmuş olur. Her kan verilmesinden önce bu uygulama mutlaka yapılmaktadır.

  ABO kan grubu sistemine ek olarak Rh faktörü denilen ve rhezüs grubu bir maymunda ilk kez bulunduğu için bu adı alan bir antijenin varlığına göre de kanlar sınıflandırılır. Rh faktörü varsa (+) yoksa (-) olarak adlandırılmaktadır
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kan Grupları Nasıl Oluşur

  İlk kan verme deneyi 1667 yılında yapılmıştır. Hayvandan insana nakledilen kan, insanın ölümüne yol açmıştır. Sonraki yıllarda insandan insana yapılan denemelerden de sonuç alınamamıştır. Denemelerin neden başarısız olduğunu 1900’lü yılların başında Karl Landsteiner adlı bir doktor keşfetti. Bunun nedenini her insanın kan kimyasal yapısının ve bileşenlerinin birbirine benzemediğini tespit etti. Farklı kan hücrelerinin birleşmesi sonucu alyuvarlarda çökelme olduğunu ve sonuç olarak verilen kanın hiçbir işe yaramadığını, aksine diğer hücreleri de öldürerek bütün kan hücrelerini etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu.

  Landsteiner; A, B, AB ve 0 şeklinde üç farklı kan grubu belirledi. Bu kan grupları, alyuvar zarında bulunan kısa zincirli polisakkaritler olan oligosakkaritler tarafından belirlenir. Alyuvar zarında bulunan hücrelere oligosakkarit denir. Daha çok antijen ismiyle bilinirler. Plazma proteinleri antikor olarak adlandırılır. Zarda A ve B, plazmada anti A, anti B olarak iki antikor hücresi bulunur.

  A kan grubuna sahip bir insanın alyuvar zarında A antijeni, plazmasında anti B antikoru vardır. B kan grubuna sahip bir insanda bu durumun tam tersi söz konusudur. AB kan grubuna sahip kişilerde zarda A ve B antijenleri birlikte bulunurken plazmada hiçbir antikor yoktur. 0 kan grubunda bunun tam tersi görülür. Zarda antijen olmaz, plazmada anti A, anti B hücreleri birlikte bulunur.

  Farklı kimyasal bileşenlere sahip kanların bir araya gelince birbirlerini yok etmelerinin sebebi de işte budur. Zarda ve plazmadaki hücreler birbirinin tamamlayıcısıdır. Eğer farklı kan grubuna sahip hücreler bu bileşenlerle karşılaşırsa birbirini yok eder. Kan nakillerinde A antijeniyle karşısında bulunan anti A antikoru bir araya gelirse alyuvarlar B antijeninde toplanır. Bu durum damar tıkanıklığına neden olur.

  Rh antijeni kan grubunun belirlenmesinde etkili olan ikinci etmendir. Rh antijeni olan kan pozitif (+), taşımayan negatiftir (-). Rh+ kanına sahip kişide anti Rh olmaz. Negatif olan bir kişiye pozitif Rh verilirse plazmada anti Rh oluşur. Bu da bağışıklık hücrelerinin çarpışmasına neden olur.

 3. Betul
  Devamlı Üye
  İnsanlardaki kanlar akyuvardaki aglütinojenlerin göre gruplandırılmıştır.0(sıfır),A,B grupları olarakta gruplandırabiliriz.Bazı insanların kanlarında alyuvarlar bulunur.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  İnsanlarda kalıtsalllığa bağlı olmak üzere dört farklı kan grubu buluınmaktadır. bu kan grupları 0 , A, B , AB, kan gruplarıdır. bu kan grupları kendi içlerinde de Rh proteinini bulundıurup bulundurmamasına göre ikiye ayrılmaktadır.

+ Yorum Gönder