+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Fibula Baldır Kemiği (İnsan Anatomisi) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Fibula Baldır Kemiği (İnsan Anatomisi)
  Fibula Baldır Kemiği (İnsan Anatomisi)

  Fibula veya baldır kemiği tibianın lateral tarafında bulunan ve tibiaya hem aşağıdan hem de yukarıdan bağlanan kemiktir. Fibula, tibiadan boyca küçüktür ve tüm uzun kemiklerin çoğundan daha incedir. Üst kısmı büyüktür, tibianın kafasının arka kısmı diz ekleminin altına yerleşir ve bu eklemin oluşumunun dışındadır. Alt kısmı biraz öne eğilir, böylece üst ucuna göre daha önde durur; tibianın altında çıkıntı yapar ve ayak bileği ekleminin lateral kısmını oluşturur.
  Fibula Baldır Kemiği.jpg
  Bileşenleri

  Kemik, şu bileşenlere sahiptir:
  Capitulum fibulae
  Corpus fibulae
  Malleolus lateralis
  Membrana interossea cruris, fibulayı tibiaya bağlar.
  Kan temini

  Kanı temin etmesi, serbest doku transferi için önemlidir çünkü fibula genelde mandibulayıarteria peroneadan gelen, büyük bir besin damarı ile beslenir. Ayrıca arteria peroneanın birçok küçük dalını alan periosteum ile sarmalanmıştır. Proksimal ve distal başları arteria tibialis anteriornin bir dalı ile beslenir. Kemiğin kesilmesi söz konusu olduğunda gövde kısmı alınır ve uçlar korunur (proksimalden 4 cm ve distalden 6 cm).


  Kemikleşme


  Fibula, biri gövde diğer ikisi de uçlar olmak üzere üç merkezden kemikleşir. Kemikleşme ceninin sekizinci haftasında ortadan başlar ve uçlara doğru uzanır. Doğumda uçlar kıkırdak yapıdadır.
  Kemikleşme, ikinci yılda, alt uçtan ve yaklaşık olarak dördüncü yılda üst uçtan başlar. İlk kemikleşen alt epifiz vücutla, yaklaşık olarak yirminci yılda birleşir; üst epifiz ise yaklaşık yirmi beşinci yılda katılır. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Baldır kemiği kırılırsa ne olur?

  Baldır kemiği kırıkları bacakta yer alan iki kemikten biri zarar gördüğünde ortaya çıkan bir durumdur. Bacak (diz ve ayak bileği arasındaki kısım), iki kemikten oluşur. Büyük kemiğe tibia (kaval kemiği), küçük kemiğe de fibula (baldır kemiği) adı verilir. Ağırlığın büyük kısmı kaval kemiği tarafından taşınır ve baldır kemiği bacağın dış kısmında yer alır.

 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Fibula baldır kemiği vücuttaki tüm uzun kemiklerden daha incedir.fibula kemiği üç yerden kemileşir.
+ Yorum Gönder


bacak kemiği,  baldır kemiği,  bacak kemikleri ANATOMİSİ,  bacak kemikleri,  bacak fibula transferi