+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Serum Nedir - Serum Fizyolojik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Serum Nedir - Serum Fizyolojik
  Serum Nedir - Serum Fizyolojik


  Serum; içinde zayıflatılmış veya öldürülmüş mikroplar bulunan, bağışıklık kazanımı için kullanılan kan suyuna verilen addır. Serum, herhangi bir hastalığı aşı gibi, önleyici değil, hastalığı giderici bir özellik taşır; hastaya pasif bağışıklık verir. Bir serum hazırlamakta prensip şudur: Hangi mikroba karşı serum elde ediliyorsa o mikroptan özel şekilde elde edilmiş aşılar bir hayvana, beygire şırınga edilir. Hayvanda o hastalık mikroplarına karşı bağışıklık olduktan sonra hayvanın kanı alınarak serum kısmı ayrılır. Bu kısım, kapalı ampuller ya da şişeler içinde saklanır. Şırınga edilen mikrobun toksit etkilerini giderici maddelerin hazır bulunduğu bu serum, gerektiğinde insanlara şırınga edilir. (Kuşpalazı hastalığına yakalanmış olan bir çocuğa, hastalığa yakalanmış olduğu aşı yapmakla bir fayda elde edilemez. Vücudu, kuşpalazı mikrobunun toksinlerinden koruyabilmek, hastalığı geçirebilmek için, içinde kuşpalazı mikrobunun toksinlerini giderici maddeler bulunan kuşpalazı serumu uygulanır). İçeriği 9/1000 serin fizyolojik tuzu, şeker,aa protein vb olabilir.ancak ilk yardımlarda genel olarak şeker kullanılır.Bunun yanında serum,bir çok özel ve hükümete bağlı sağlık kuruluşlarında kullanılmaktadır. Ayrıca büyük hastanelerde günde yaklaşık 15000 civarında seruma başvurulur.
 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Serumlar; mikroplara karşı bağışık hale getirilen at, sı-ğır vs. gibi hayvanların kanından hazırlanır. Hastalık mik-roplarından hazırlanan Aşı, evvelâ Serum elde edilecek hayvanlara zerkedilir. Bu suretle aşılanan hayvanın kanın-da bu mikroplara karşı bol miktarda (Antikor) husule ge-lir. Bu şekilde hazırlanan hayvanın kanı alınarak Serum’u ayrılır ve insanlara bağışıklık vermek için kullanılır. Se-rumlar ile kazanılan bağışıklık uzun sürmediği için bu Serumlar daha ziyade hastalıkların tedavisinde kullanılır.

  Serumlar derialtından, adale içine veya icabında da mardan da yapılırlar.

  Tetanoz, Difteri, Basilli Dizanteri, Gazlı Kangren, Şar-bon ve daha birçok hastalığa karşı Serumlar vardır.
 3. Halit
  Özel Üye
  Serumların yan tesirleri.. Hayvan kökenli serumlardaki proteinler insan vücudu için yabancı olduklarından, bu gibi serumlar insanlara uygulandıklarında, yabancı proteinlerin bir an önce atılmalarını sağlamak gâyesiyle insan vücûdu içinde bir seri karışık immunolojik olaylar gelişir. Bu olayların sonucu bâzı kişilerde klinik belirtiler ortaya çıkabilir. Bunların tamâmına serum reaksiyonları veya serum yan tesirleri denilmektedir. Klinik belirtileri birbirine benzeyen bu yan tesirler:
+ Yorum Gönder


serum fizyolojiğin içindekiler