+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Epitel Nedir - Epitel Hücresi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Epitel Nedir - Epitel Hücresi Nedir
  Epitel Nedir - Epitel Hücresi Nedir  Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir. Epitel hücreleri, gelişmekte olan embriyonunektoderm, endoderm ve mezodermden köken alır. üç germinatif tabakası olan
  Epitel hücrelerinin şekil ve boyutları çeşitlidir. Yüksek prizmatikten kübik epitele ve alçak yassı epitele değişirken bütün ara formları da değişir. Hücre çekirdeklerinin şekli, kabaca hücre şekline uyar. Kübik hücreler yuvarlak çekirdeklere, yassı hücreler düzleşmiş eliptik çekirdeklere sahiptirler. Çekirdeğin uzun ekseni daima hücrenin esas eksenine paraleldir.
  Epitel doku, organizmada yaygın bir dağılış gösterir. Vücudun tüm yüzeylerinin içini ve dışını döşer, salgı bezlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur.


  Ektoderm ve endoderm, epitel özelliktedir ve vücudun epitel kökenli organlarının çoğu da bu tabakadan köken alır. Örneğin, vücudun her tarafını örten derinin epidermisi ve kornea epiteli ektodermden gelişir. Epitelin içeri çöküp (invaginasyon) çoğalmasıyla (proliferasyon) derinin bez yapıları (terbezi, yağbezi, sütbezi) oluşur. Sindirim kanalı, karaciğer, pankreas, midebağırsak bezleri, embriyoda invaginasyon, proliferasyon ve ilkin bağırsak örtüsünün epitel çıkıntılarının özelleşmesiyle oluşur. Erginlerdeki her bir ekzokrin bez bir iç boşluk veya dış yüzeyle, embriyonik yaşam sırasında oluştuğu dış ve iç yüzey tabakanın epiteline açılan kanallar yoluyla ilişki kurar. Endokrin bezler ise, köken aldıkları yüzey epiteli ile ilişkilerini çoğu zaman kaybederler. Mezodermden köken alan epitelden oluşmuş organlar; böbrek, erkek ve dişi üreme kanallarının örtüsüdür. Periton, pleura, perikart boşluklarının örtüsü, kan ve lenfendotel(yum), seröz boşlukların (periton, pleura, perikart) örtülerine ise; mezotel(yum) denir.  Eklenti Eklenti  

 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  EPİTEL

  Farklı özellik ve görevlere sahip hücrelerin bir araya gelerek farklı görevler üstlenmiş olan dokular oluşturduklarını bundan önce belirtmiştik. Bu bölümde böyle farklı bir dokuyu, “Epitel” dokusunu inceleyeceğiz. Epitel dokusu epitel hücrelerinden kurulmuş olan ve vücudun iç ve dış yüzeylerini örten bir dokudur. Epitel hücreleri ya tek ya da çok katlı bir yapı oluşturacak biçimde dizilirler. Epitel hücreleri özellikle vücudun iç ve dış yüzeylerini örterler, çeşitli bezlerin yapısına katılırlar. Ürogenital sistemin vücudun dışına açılan bölümleri, deri ve sindirim kanalı vücudun dış yüzeylerini oluştururlarken, kalp ve damarla-rın iç yüzleri, kalp ve akciğer zarlarının iç yüzeyleri vücudun iç yüzeylerine Örnek olarak gösterilebilirler.Epitel hücreleri üstlendikleri görevlere uygun düşecek özellikler kazanmışlardır. Örneğin bazı epitel hücreleri sindirim kanalının iç yüzeyini örtüp vücut için gerekli besin maddelerinin emilimi için uygun bir yüzey hazırlarken, bazı epitel hücreleri de iç ve dış salgı bezlerinin yapışma katılırlar.İnsan organizmasında üç çeşit epitel dokusu buhınur. Banlar sırasıyla A) Tek katlı epitel dokusu B) Çok katlı epitel dokusu ve C) Değişici eoitel dokularıdır.[/

 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Epidel doku epidel hücrelerden oluşan vücudun içini ve dışını saran bir dokudur.epidel hücrelerin şekilleri farklılık gösterir.örneğin kübik epidel ,silindirik epidel
+ Yorum Gönder


1-2 epitel hücresi nedir,  yassı kübik ve çok katlı epitel hücre kısımları,  1-2 epitel hücresi görüldü,  epitel hucresi nedir,  1 2 epitel hücresi görüldü,  yassı epitel nedir vücudumuzu tanıyalım