+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Sinir Sistemi Nedir İnsanda Sinir Sistemi İle İlgili Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Sinir Sistemi Nedir İnsanda Sinir Sistemi İle İlgili Bilgiler
  Sinir Sistemi hakkında bilgiler

  Sinir sistemi iç salgı bezlerinin salgıladığı hormonlarla birlikte vücudun temel kontrol mekanizmasını oluştururlar. Sinir sisteminin etkinliği çevreden gelen duyusal uyanların bey-ne ve diğer merkez sinir sistemi bölümlerine ulaşıp değerlendirilmesinden sonra, motor (ha-reket sağlayıcı) sinirler aracılığı ile gerekli cevabı vermesi ile sağlanır. İskelet kası merkez si-nir sisteminin değişik bölümlerince kontrol edilir. Omurilik, medulla, pons ve orta beyin bölgesi, beyincik ve beyin kabuğunun hareketleri kontrol eden bölümleri bu organlarımızın hareket ve denetiminden sorumludur. Çevreden gelen duyusal uyarıların %99 u beyinde hiç önemsenmez. Aslında beynin harekete geç emri vermesini sağlayan uyanlar toplam çevresel uyarıların sadece % 1 i kadardır.

  Beynin ve diğer merkezlerin; verilen bazı cevapların dozunu kontrol edici bazen cevabı engelleyici etkileri de vardır. Sinirler arasında sinaps denilen komşuluk bağlantıları uyarıla-rın çevreye belirli özellikte iletilmesinde ve hız sağlanmasında çok önemlidir. Sinaptik etkin-liği azaltan durumlar çok önemli sonuçlara yol açar.

  Bazı bilgiler beyinde depolanır ve gereğinde çevreden gelen uyanlar beyinde hafıza de-nen özellik nedeni ile depolanmış bilgilerinde değerlendirilmesiyle işlenir ve gerekli cevap sağlanır.

  Beynin ve süt sinirsel merkezler adeta bir bilgi sayan andıran bir çalışma düzeni içerisin-dedir
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sinir sistemi Canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisindeki hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen sistemdir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İnsan vücudu yaptığı her iş belli sistemlere bağlıdır. ve vücutta bir çok sistem yürümektedir. bu sistemlerden biri de sinir sistemidir. sinir sistemi insanın beyni ile diğer organları arasında ki ilişik ile oluşan bir sistemdir. bu sistemde nöron denilen çok küç.ük yapılar vardır ve bunlarda vücuıtta sinirleri yayamaya işe yaralar.
+ Yorum Gönder