+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Prokaryot Hücre ile Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Prokaryot Hücre ile Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar özet
  Prokaryot Hücre ile Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar


  hop.jpg
  Prokaryot ve Ökaryot Hücre tipinde ortak olan özellikler:

  * Benzer yapıda hücre zarı.
  * Genetik bilginin DNA aracılığıyla kodlanması ve aktarılması.
  * Transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarının ve ribozomların benzer olması.
  * Ortak metabolik yolların bulunması. (ör: glikoliz)
  * Kimyasal enerjiyi ATP olarak depolamak için kullanılan mekanizmanın benzer olması (prokaryotların hücre zarında, ökaryotların mitokondri zarında).
  * Benzer fotosentez mekanizmaları.
  * Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına yerleştirmede kullanılan mekanizmanın benzerliği.
  * Benzer yapıda proteazomlar (protein sindiren yapılar).

  Ökaryotik hücrede bulunup prokaryotlarda bulunmayan özellikler:

  * Hücrede, çekirdek adı verilen ve bir zarla sitoplazmadan ayrılan bir bölümün bulunması. Çekirdek zarında bulunan karmaşık yapılı porlar (delikler).
  * DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme özelliğine sahip proteinlerin bulunması.
  * Karmaşık yapılı zarsı sitoplazmik organellerin bulunması.
  * Oksijenli solunum için özelleşmiş sitoplazmik organeller: mitokondri.
  * Fotosentez için özelleşmiş sitoplazmik organeller: kloroplast.
  * Karmaşık yapılı hücre iskeletinin (sitoskeleton) bulunması. (Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller.)
  * Daha karmaşık kamçı (flagella) yapısı.
  * Hücre zarıyla kesecikler oluşturarak sıvı ve katı maddeleri hücre içine alabilme yeteneği. (Endositoz ve fagositoz.)
  * Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı.
  * Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını sağlayan ve mikrotübül yapıda olan iğ iplikleri.
  * Diploidlik: her hücrede bir genin iki kopya halinde bulunması.
  * Mayoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme.
 2. Ziyaretçi

  PROKARYOT HÜCRELER
  Belli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunan çok basit hücrelerdir. Bunların zarlarıorganelleri yoktur. Sadece ribozom organeli içerirler. Bazılarında sitoplazmada klorofil pigmentleri veya hücre zarından oluşan mesozomlar bulunabilir. Örneğin; bakteriler ve mavi-yeşil algler prokaryot hücre yapısında canlılardır.


  11ÖKARYOT HÜCRELER
  Belli bir çekirdek yapısına sahiptirler. Çekirdek içinde DNA, RNA, özel çekirdek sıvısı ve çekirdekçik gibi yapılar bulunur. Zarlı ve zarsız organellere sahiplerdir. Örneğin; insan, hayvan, bitki, mantar ve protista gibi canlıların hücreleri ökaryot hücre yapısına sahiptir.
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  prokaryot hücreyle ökaryot hücre arasındaki en büyük fark ökaryot hücrenin zarlı organel bulundururken prokaryot hücrenin bulundurmamasıdır.
+ Yorum Gönder


ökaryot ve prokaryot hücre arasındaki farklar,  prokaryot ve ökaryot hücre arasındaki farklar,  prokaryot ve ökaryot arasındaki farklar,  prokaryot ve ökaryot hücreler,  prokaryot hücre ile ökaryot hücre arasındaki farklar,  ökaryot hücre ve prokaryot hücre arasındaki farklar