+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Hücre çekirdeğinde bulunan,türe ait özellikleri taşıyan yapı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hücre çekirdeğinde bulunan,türe ait özellikleri taşıyan yapı
  Hücre çekirdeğinde bulunan,türe ait özellikleri taşıyan yapı hakkında bilgi


  - Çekirdek
  - Sitoplazma
  - Hücre zarı olmak üzere 3 bölümden oluşur.

  Hücre Zarı hücreyi dış ortamdan ayırır. Seçici geçirgen ve canlı bir yapıdır.Hücre zarı hücreye şekil verir besin maddelerinin ve artık maddelerin hücreye giriş çıkışını ayarlar. Zar aynı zamanda hücrenin koruyucusudur.


  Hücre çekirdeğinde bulunan,türe ait özellikleri taşıyan yap&#.png

  Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kalan hücre bölümünü kaplayan yumurta akına benzeyen devamlı değişim halinde bulunan bir eriyiktir.

  Çekirdek Hücre çekirdeği tanecikli ve lifli bir yapıya sahiptir. Hücreyi yönetir. Çekirdek zarı çekirdek özsuyu çekirdekçik ve kromatin iplikten oluşmaktadır.

  Çekirdek Zarı: iki tabaka halinde ve çok gözenekli bir yapıya sahiptir. Üstünde geçitler bulunur.

  Çekirdek Özsuyu itoplazma sıvısına benzer. Nükleoplazma çekirdeğin özü olup özellikle protein ve tuzlar içerir. İşlevi hücrenin yaşamını sürdürmek ve çalışmasını düzenlemektir.

  Çekirdekçik:Çekirdek özsuyunun içindedir.Koyu renkli ve yuvarlaktır.RNA ve ribozom bulundurur.

  Kromatin İplik DNA ve protein içerir. Bölünme sırasında kromozom oluşturur.


  Çekirdek ölecek olursa hücre de ölür. Çekirdek birçok küçük organelin birbirleriyle uyumlu olarak çalışmasını sağlar. Çekirdeğin hücre bölünmesinde rolü vardır.

  KROMOZOMLAR

  Çekirdeğin içinde bulunan kalıtım yapılarıdır.Kromozomlar canlı karakterlerin oluşmasını ve yeni nesillere aktarılmasını sağlar. Kromozomlar protein kılıf ve DNA'lardan oluşur.DNA canlının yapı ve yaşam şifrelerini taşır. Protein kılıfın görevi DNA'yı dış etkilerden korumaktır.
  ir. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  3 ana grup çekirdek ,stoplazma ve hücre zarı ,hücre bile başlı başına keşfedilmesi halen tamamlanamamış bir yapı zaten hücre çözülünce organ yapımına başlanır tıpta
+ Yorum Gönder


hücre çekirdeğinde bulunan yapılar