+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Hücre Zarının özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hücre Zarının özellikleri
  Hücre Zarının özellikleri

  Hücre Zarı hakkında kısa bilgi  Hücre zarı

  "Sitoplazmik hücre zarı" da denir. Hücreyi dış ortamdan ayıran, seçici geçirgen canlı yapıdır. Hücreyi çevreleyen birim zar ortalama olarak 75 Angström (75x10-7 mm) kalınlığındadır. Birim zar içte ve dışta birer protein tabakası ile ortada bir lipid katından yapılmıştır. Elektron mikroskobu çalışmaları, zarların lipoproteinlerden yapılmış mozaik şeklindeki fonksiyonel birimler olarak incelenmesinin daha uygun olacağını göstermektedir. Hücre zarı hücreye şekil vermekle kalmaz, besin maddelerinin ve artık maddelerin hücreye giriş çıkışını da ayarlar. Zar aynı zamanda hücrenin koruyucusudur.
  İlk bilimsel model Danielli ve Dawson tarafından ortaya atılmıştır. Bu model uzunca bir süre benimsendi ancak bu model hücre zarının işleyişini açıklayamadı. 1972 yılında Singer ve Nicolson'ın akıcı-mozayik zar modeli ortaya kondu. Bu modele göre zarın yapısında %65 protein, %33 lipit, %2 karbonhidrat bulunmaktaydı.
  Hücre zarı, gözenekli ve yarı geçirgen yapıya sahiptir. Esas yapı taşları lipid ve proteinlerdir. Her hücrenin protein, yağ ve karbonhidrat oranları birbirlerinden farklı olduğu için her hücre zarı, o hücreye özgüdür. Hücreye gelen bütün kimyasal maddeler ve elektriksel iletiler hücre zarı ile alınır.Hücre zarının yapısında protein, yağ ve karbonhidrat bulunur. Hücre zarının görevleri;

  * Sitoplazmayı çevreleyerek hücreye şekil verir ve dağılmasını engeller.
  * Madde alış verişini düzenler.
  * Ozmatik dengenin düzenlenmesinde görev alır.
  * Salgı görevi vardır.
  * Enzimleri taşıyıcı görevi vardır.
  * Uyarı iletimi yapar.
  * Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar
  * Ayrıca esnek ve yumuşaktır
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Hücre zarı hakkında özet bilgiler

  Yağ,protein az miktarda karbonhidrattan oluşur.Hücre zarının yapısı akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanır.Bu modele göre zar; yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmuştur.
  · Karbonhidratlar hücre zarındaki yağlarla birleşerek glikolipid, proteinlerle birleşerek glikoprotein şeklinde bulunur.Bunun sağladığı avantaj ise hücrelerin birbirini tanıması ve bağışıklıktır.Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal madde glikoproteindir. Glikolipidi ve glikoproteini golgi sentezler.
  · Madde giriş-çıkışı proteinler üzerindeki porlardan olur.
  · Zarın özellikleri : Canlıdır,saydamdır,esnektir ve seçici geçirgendir.
  · Zardaki proteinler enzim görevi yapar.
  · Zarın görevleri :


  Hücreyi dağılmaktan korur.
  Hücreye şekil verir.
  Hücreyi dış etkilerden korur.
  Madde alışverişini sağlar.


  Zarın seçici-geçirgen olması onun canlı olduğunu gösterir.
  Hücre çeperi cansızdır,esnek değildir,tam geçirgendir.Hücrenin dayanıklılığını arttırır, hücreye şekil verir.Üzerindeki deliklere geçit denir.
  Selülozik yapıdadır.
  Prokaryot hücrelerde de bulunur ama yapısı selülozik değildir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hücre zarı yağlardan ,proteinlerden ve çok az bir miktar da karbonhidratlardan oluşmktadır. hücre zarı seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. ayrıca hücreyi dağılmadan bir arada tutan ve ona şekile veren de hücre zarıdır. bunu dışın da hücre zarı hayvan ve bitki hücerelerinde ortak olarak bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder