+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Dna ile rna arasındaki farklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dna ile rna arasındaki farklar nelerdir
  DNA ile RNA arasındaki farklar nelerdir bana açık bir şekilde hemen anlatabilir misiniz? Teşekkürler size arkadaşlar.

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Dna ile rna arasındaki farklar nelerdir ?

  RNA ve DNA, üç ana özellikleriyle birbirlerinden farklılık gösterirler Birincisi, DNA çift iplikçikli olmasına karşın, coğu biyolojik fonksiyonunda RNA tek iplikçiklidir, ve DNA'dan çok daha kısadır İkincisi, DNA'yı oluşturan şeker molekülleri deoksiriboz, RNA'yı oluşturanlar ise ribozdur, yani DNA'da pentoz halkasının 2' konumunda bir hidroksil grubu yoktur, RNA'da ise pentoz halkasının iki hidroksil grubu vardır Rna'da fazladan bulunan hidroksil grupları, hidroliz nedeniyle onun DNA'dan daha az dayanıklı olmasına neden olur Üçüncüsü, adenin bazını tümleyen baz DNA'daki gibi timin değil, urasildir

  Dna ile rna arasındaki farklar.png


  RNA genelde tek iplikçikli olmasına rağmen, çoğu RNA molekülü katlanarak baz eşleşmesi ile çift sarmallı bölgeler oluşturur DNA'dan farklı olarak RNA'lar uzun çift iplikçikli sarmallar değil, birbirine sıkıca sokulmuş kısa sarmallardan oluşur Bu baz eşleşmeleri RNA molekülüne belli bir şekil verir ve bazların fonksiyonel grupların bir araya gelmesi sonucu reaktif özelliğe sahip olan yapılar ortaya çıkar Bu sayede RNA, bir enzim gibi, kimyasal katalizör olarak işlev verebilir Örneğin, peptit bağını oluşturan bir enzim olan ribozomun aktif merkezi tamamen RNA'dan oluşmaktadır
+ Yorum Gönder