+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Tüketici hakları telefon numarası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tüketici hakları telefon numarası
  Satıcı daha önce gösterdigi ürünlerden begenip almadıgımız için 2. gidişimizde bizimle ilgilenmeyip dükkandan kovdu bu durumda ne yapabiliriz nasıl hakkımızı arayabiliriz ? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Tüketici hakları

  Tüketici hakları.jpg


  Adres: Gazi Mustafa Kemal ( GMK) Bulvarı No: 12 Onur İşhanı Kat: 7 Oda No: 161 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE
  Telefon: +90 (312) 417 93 34
  Faks: +90 (312) 425 15 29

  Web Sitesi: Tüketici Hakları Derneği Web Sitesi - Anasayfa
  Web Sitesinden de iletişim kurulabilmektedir.

  Tüketici Hakları Derneği, 1991 yılı başında emekli, memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulan gönüllü, bağımsız, demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin Genel Merkezi Ankara’dadır. Derneğimizin kuruluş aşamasında, adını verirken yarım gün tartıştık. O günlerde ve yıllarda “tüketici hakları kavramı” ndan söz edilmiyordu. Toplumda, tüketici bilinci çok azdı. Biz de kurucular olarak, ülkemizde “tüketici hakları" kavramını yerleştirmek ve tüketicilerde “hak arama bilinci”ni oluşturmak ve geliştirmek amacıyla kuracağımız Derneğin adına “Tüketici Hakları Derneği” adını koymaya karar verdik. Derneğimizin amacı, ülkemizde; evrensel tüketici haklarının en iyi şekilde uygulanması, geliştirilmesi, tüketici bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması; güçlü, doğru ve etkili bir tüketici hareketinin yaratılmasıdır. Bugün ülkemizde tüketici hakları kavramından söz ediliyorsa ve bu kavram ülkemizde giderek yaygınlaşıyorsa, bu oluşumda Tüketici Hakları Derneği’nin çabası yadsınamaz. Bugün Tüketici Hakları Derneğinin 43 şubesi ve 13 bin dolayında üyesi bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder