+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Sadaka kimler tarafından kimlere verilir sadaka nasıl verilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sadaka kimler tarafından kimlere verilir sadaka nasıl verilir
  sadaka kimler tarafından kimlere verilir.Ve nelerden ve nasıl verilir 2. Mine
  Devamlı Üye

  Sadaka nedir ve kimler tarafından kimlere nasıl verilir?

  Soru: Sadaka Nedir?


  Sadaka Nedir.jpg

  Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şey`e sadaka denir Sadaka farz, nâfile bütün yardımlara şâmil olduğu için, zekâta da sadaka denilmektedir Fakat sadaka deyince, ilk akla gelen nâfile sadakalardır Sadaka vermekte, dünyevî ve uhrevî pek çok faydalar vardır Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:
  1 - Sadakalar günahlara keffâret, Cehennem ateşine karşı siperdir Peygamber Efendimiz, bu hususta şöyle buyurmuştur:
  "Bir hurma ile de olsa sadaka verin Çünkü o bir hurma, açlığı giderir Su ateşi söndürdüğü gibi hatâları da söndürür, yok eder" "Bir hurmanın yarısı ile bile olsa Cehennem ateşinden korunun Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz söyleyin (Bu da sadaka yerini tutar)"
  2 - Sadakalar kıyâmette, sâhibini mahşer gününün dehşetinden korur Peygamberimiz bu hususu şu şekilde belirtmişlerdir:
  "Kıyâmet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır"
  3 - Sadakalar Cenâb-ı Hakk`ın gazabını da söndürür Hadîste: "Gizli sadaka, aziz ve celîl olan Allah Teâlâ`nın gazabını teskin eder" buyurulmuştur
  4 - Sadakalar belâ ve musibetleri de def`ederler Peygamberimiz:
  "Sadaka, belâları def`eder" buyurmuştur İnsan, kendisinden bir şeyler isteyen kimseyi boş çevirmemeli, elinden geldiğince ona bir şeyler vermeye çalışmalıdır Resûlüllah Efendimizin şu îkazını hiçbir zaman unutmamalıdır: "Sâil (dilenci) sâdık olup, cidden muhtaç halde ise, onu kovan felâh bulmaz" Hz İsâ (AS):
  "İsteyen kimseyi eli boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz" buyurmuştur Peygamber Efendimiz, bir muhtaca vereceği sadakayı bizzat kendi eliyle verir, araya başka birini vasıta kılmazdı Sadakanın gizli verilmesi efdaldir Nitekim Peygamberimiz:
  "Üç şey iyilik hazinelerindendir Biri de verdiği sadakayı gizlemektir" buyurmuştur Kur`an`da da sadakalar gizli verilmeğe teşvik edilmiştir: "Eğer sadakaları gizler ve gizlice fakirlere verirseniz; işte bu sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakare, 271) Sadakayı gizli vermenin en mühim faydası, sadakayı verenin riyadan kurtulmasıdır Ayrıca, sadaka alanın da şeref ve haysiyeti rencide olmaktan korunmuş olacaktır
+ Yorum Gönder


sadaka kimler tarafından kimlere verilir,  sadaka kimler tarafından kimlere verilir,  zekat kimler tarafından kimlere nelerden ve nasıl verilir,  sadaka kimler tarafından kimlere nelerden ve nasıl verileceği