+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Divanı humayun nedir divanı humayun hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divanı humayun nedir divanı humayun hakkında bilgi
  Divanı humayun nedir ne iş yapardı benzeri varmıdır, bu soruların cevaplarını ariyorum, bana yardımcı olurmusunuz.. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Divanı humayun nedir divanı humayun hakkında bilgi

  divan-humayun.jpg

  Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Orhan Bey zamanında oluşturulan yürütme-danışma kuruludur.
  Divan-ı Hümayunda siyasal, yönetsel, askeri, mali ve şeri işlerle, her çeşit şikayetlere ve davalara bakılırdı.
  Divan toplantıları toplumun tüm kesimlerine açıktı.
  Devletle, devlet uygulamaları veya devlet adamlarıyla ilgili şikayeti olan herkes Divan-ı Hümayuna başvurabilirdi. Divan-ı Hümayun’un asıl üyeleri Sadrazam, Kubbealtı vezirleri, Kaptan Paşa, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, Rumeli Anadolu ve İstanbul defterdarları, Nişancı, ve Yeniçeri ağası idi. Bir de Rumeli beylerbeyi İstanbul'da bulunduğunda divan toplantılarına katılabilirdi. II. Mehmet Devri'ne kadar hükümdarın başkanlığında toplanan divan bundan sonra Baş vezirin başkanlığında toplanmaya başlamıştır. XVI. Yüzyıla kadar her gün toplanırken, bu zamandan sonra haftada dört gün (Pazartesi, Salı, Cumartesi, Pazar) toplanmıştır. Divan-ı Hümayunda bitirilemeyen işler öğleden sonra Sadrazamın konağında toplanan İkindi Divanında görüşülürdü. Divan-ı Hümayunun yetkileri 1731 yılında azaltılarak, yetkiler sadrazamda toplanmıştır. II. Mahmut Dönemi’nda ise tümüyle kaldırılarak yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur.
+ Yorum Gönder


divan-ı hümayun hakkında bilgi,  divan-ı hümayun hakkında bilgiler,  divanı hümayun hakkında bilgiler