+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Turizm ve seyahat hizmetleri bölümüne uygun staj dosyası örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Turizm ve seyahat hizmetleri bölümüne uygun staj dosyası örneği
  turizm ve seyahat hizmetleri bölümüne uygun staj dosyası örneği acil lazım. 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye

  Turizm ve seyahat hizmetleri

  Turizm ve seyahat hizmetleri.png


  BÖLÜM

  SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ


  PROGRAM

  TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ


  PROGRAMIN TANIMI


  5.seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.


  MESLEK TANIMI

  OPERASYON KOORDİNATÖRÜeyahat Acentelerinin operasyon, rezervasyon ve biletleme departmanlarında, acente prosedürlerine uygun olarak acente operasyon işlemleri, rezervasyon işlemleri ve biletleme işlemleri organizasyonlarını kendi başına yapma bilgi becerisine sahip, sorumluluk alan, kendisini sürekli olarak yenileyen nitelikli seyahat acentesi personelidir.


  GİRİŞ KOŞULLARI

  YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


  PROGRAM KREDİSİ


  Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.


  EĞİTİM SÜRESİ

  2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

  (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)


  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

  Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.


  BELGELENDİRME

  Mezun olan Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında ön lisans diploması verilir.
  1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.
  2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.


  YÖNTEM VE TEKNİKLER

  Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.


  ÖĞRENİM ÇIKTILARI

  Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.


  İSTİHDAM ALANLARI

  Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;
  1.A grubu Seyahat Acenteleri
  2.B grubu Seyahat Acenteleri
  3.C grubu Seyahat Acenteleri
  4.Fuar ve Organizasyon Firmaları,

  vb. yerlerde çalışabilirler.


  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.


  EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
+ Yorum Gönder


turizm ve seyahat hizmetleri staj,  turizm ve seyahat hizmetleri staj örnekleri,  turizm ve seyahat hizmetleri staj dosyası örnekleri,  turizm ve seyahat hizmetleri staj defteri,  turizm ve seyahat hizmetleri staj dosyası,  turizm seyahat staj dosyası örnekleri