+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Hacivat ile Karagöz oyununda ne tür müzikler kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hacivat ile Karagöz oyununda ne tür müzikler kullanılır
  Hacivat ile Karagöz oyununda ne tür müzikler kullanılır? 2. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Geleneksel Türk gölge oyunu olan Karagöz , musiki yönüyle de büyük değer taşımaktadır . Klasikleşmiş Karagöz oyunlarında kullanılan musiki eserleri geniş bir yelpaze oluşturur . Başlıcaları , büyük klasik formlardaki bestekârlardan başlayarak, ağır ve yürük semailer , şarkılar, tavşancalar , köçekçeler , farklı tavır ve yörelere ait türküler ve azınlık dillerindeki çeşitli havalardır . Seçilmiş olan musiki eserinin oyunun özelliğine olduğu kadar , gölge karakterin kişiliğine de çok uygun olması kaidedir . Oyun sırasında yeri geldiğinde sallanarak yahut vurularak kullanılan tef de önemlidir , Oyuna heyecan ve hareketlilik katar . Oyundaki tefe ‘’ DAYREN ‘’ denmektedir , tefi çalana ise ‘’ DAYRENBAZ ‘’ denilmektedir . ( 4 )


  Hacivat ile Karagöz.jpg

  Musikinin yer almadığı bir Karagöz-Hacivat oyunu düşünülemez . Karagöz'ün ayrılmaz bir parçası olan musiki bu oyunlarda kendine özgü bir nitelik kazanmış , Osmanlı şehir eğlence musikisinin bir türü haline gelmiştir. Karagöz musikisinin tesbit edilebilen repertuvarı daha çok ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl Türk musikisine aittir Ancak , bu repertuvarda , Abdülkadir Meragi'ye mal edilen karlar , Seyyid Nuh , Itri , Kassamzade , Ebubekir Ağa , Tab'i , Sadullah Ağa , Mustafa Çavuş gibi bestecilerin eserleri de bulunması , bu arada Batı müziği parçalarına yer verilmesi Karagöz musikisi repertuvarlarının sabit olmadığını , Türk musikisindeki ve Türk toplumundaki değişime uyum sağlamak amacıyla her dönemde değiştirildiğini gösterir .

  Son dönemde doğrudan doğruya Karagöz oyunları için şarkı besteleyen besteciler de çıkmıştır . Klasik Musikiye özgü kâr , kârçe , murabba beste , semai , şarkı gibi beste şekillerinin toplu adı ‘’ SEMAİ’’ dir. Semaileri hep Hacivat okur . Bunlar ağırbaşlı eserler olduğu için oyunun başında okunur . ‘’GAZEL ‘’ bildiğimiz gazeldir , ‘’ HAYAL ŞARKILARI ‘’ ise şarkı ve türkülerdir .  KARAGÖZ VE HAYAL ŞARKILARI

  KALAN MÜZİK tarafından, SAYDAM TEKSTİL sponsorluğunda yayımlanan , Türk Gölge Oyunu ve Karagöz hakkındaki detaylı çalışma bir kitapçık ve iki CD halinde geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıktı . Birinci CD’de ünlü sanatçıların Karagöz kayıtları , ikinci CD’de de Karagöz de söylenen şarkılar yeralmakta.. Hayal Şarkıları başlıklı bölümde , semailer , türküler , polkalar bulunmakta..Kayıtların tamamı 78 devirli taş plak kayıtlarından alınmış .

  Hayal Şarkılarında öyle güzel Karagöz Şarkıları var ki !
  - Bir Elif çekti sineme canan bu gece
  ( Muhayyer Yürük Semai )
  - Geldi cevher tiğ-i ateş bağrına ayineden
  ( Eviç Karçe )
  - Oduncular dağdan odun indirir
  ( Eviç Rumeli Türküsü )
  - On kere demedim mi sana sevme dokuz yar ( Eviç Yürük Semai )
  - Çeribaşının Gelini ( Nihavent Şarkı )
  - Fesliyen ektim gül bitti ( İsfahan Şarkı )
  - Polka ( Enstrümantal dans havası )
  - Heyemol deyin kardaşlar
  ( Rast İmece Türküsü )
  - Evvel benim nazlı yarim severim kimseler bilmez ( Müstear Şarkı )
  - On yedi Tek düz mastika içtim
  ( Saba şarkı )
  - Balat kapusundan girdim içeri

+ Yorum Gönder