+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türkiye'de kaç adet özel tiyatro vardır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de kaç adet özel tiyatro vardır?
  Türkiye'de kaç adet özel tiyatro vardır? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir rol oynayan özel tiyatroların sayısında, 1950 sonrasında önemli bir artış görülmüştür. 1951 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılan Muhsin Ertuğrul tarafından kurulan Küçük Sahne, Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren birçok sanatçı yetiştirmiştir. 1955 yılında kurulan Dormen Tiyatrosu; oyun seçimi, çalışma düzeni ve oyun yönetimi açısından 1960'ların başarılı toplulukları arasında yer almıştır.

  Türkiye'de kaç adet özel tiyatro.jpg


  1960'lı yıllar Türkiye'de özel tiyatro topluluklarının hızla çoğaldığı ve tiyatronun her yönden geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde amatör tiyatrolar da çoğalmış, tiyatro çalışmaları yaygınlaşmıştır. 1961 yılında kurulan Oraloğlu Tiyatrosu ve 1962 yılında onu takibeden Gülriz Sururi-Engin Cezzar Topluluğu yakın zamana kadar oyunlarını belirli bir sanat düzeyiyle sürdüren topluluklardır. 1963 yılında kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu; tiyatro yönetimi ve oyunlarının sanatsal değeriyle önem kazanmıştır. 1960-1970 yılları arasında kurulan özel tiyatroların birçoğu çocuk tiyatrosuna da yer vermiştir. Bu yıllarda ayrıca çok sayıda özel çocuk tiyatrosu da kurulmuştur.

  1970'ten sonra kurulan tiyatroların çoğu kısa ömürlü olmuşsa da, 1980'lerin ortalarından itibaren özel tiyatrolar yeniden bir canlanma dönemine girmiştir. İstanbul'da 1982 yılında perdelerini açan Hadi çaman Yeditepe Oyuncuları, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Hodri Meydan Kültür Merkezi ve Ferhan Şensoy Ortaoyuncular son yılların özel tiyatro toplulukları arasındadır. Ankara'da Ankara Sanat Tiyatrosu, ıstanbul'da Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gazanfer Özcan-Gönül ülkü Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu ve Levent Kırca Tiyatrosu ise 1960'lı ve 70'li yıllardan günümüze ulaşan tiyatro topluluklarından bazılarıdır.
+ Yorum Gönder


türkiyedeki özel tiyatrolar,  istanbuldaki tüm özel tiyatrolar kac adet