+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Geçmiş ve gelecek zaman arasındaki zaman farkı ne kadardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Geçmiş ve gelecek zaman arasındaki zaman farkı ne kadardır
  Geçmiş ve gelecek zaman arasındaki zaman farkı ne kadardır? 2. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  İçinde bulunulan zamandır.

  Fiilin, içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır.

  2. Geçmiş Zaman


  Geçmiş ve gelecek zaman.jpg

  Fiilin, içinde bulunulan zamandan önce gerçekleştiğini bildirir. Bilinen ve öğrenilen olmak üzere ikiye ayrılır.

  a. Bilinen Geçmiş Zaman :Öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir.

  b. Öğrenilen Geçmiş Zaman :Öznenin görmediği, yaşamadığı, ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir.

  3. Gelecek Zaman

  Fiilin, içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini, şimdilik tasarı hâlinde olduğunu bildirir.

  Bu "zaman"lara basit ya da ana zaman denir.

  Bu ana zamanların dışında bir de geniş zaman vardır ki bu, fiilin her zaman yapıldığını bildirdiği için yukarıdaki bütün zamanları kapsar, başka bir ifadeyle yukarıdaki zamanların tümü geniş zamanı oluşturur.

  Böylece "zaman" sayısı beşe yükselmiş olur.

  Bu "zaman"ları çekimli fiillerde zaman (haber kipi) ekleri temsil eder. Bu eklerin üzerine tekrar bazı haber veya dilek kip ekleri getirilerek birleşik zamanlar oluşturulur.
+ Yorum Gönder