+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Moteigne denemeleri çeviri buket yılmaz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Moteigne denemeleri çeviri buket yılmaz
  Denemeler kitabının özeti 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security


  Birde kendisinden söz edelim


  MONTAIGNE'İN YAŞAMI


  1533-Michel de Montaigne doğuyor ve Papessus köyünde bir
  sütnineye gönderiliyor.

  1535-Michel, Fransızca bilmeyen Horstanus adlı bir Alman
  eğitmenine veriliyor. Bu eğitmen Michet'in babasının İtalyada
  gördüğü yeni bir yöntemle çocuğu hep Latince konuşarak yetiştiriyor.

  1539-Michel, altı yaşında; Fransa'nın en iyi kolejlerinden birine,
  Guyenne Kolejine giriyor. Burada yedi yıl okuyor. Latin şiirinin
  tadına varıyor ve biraz da Yunanca öğreniyor.

  1546-Bordeaux da; Edebiyat Fakültesinde felsefe okuyor.

  1548-Bordeaux da isyan: Michel, Toulouse da hukuk okuluna
  gidiyor.

  1554-Montaigne in babası Bordeaux Belediye Başkanı oluyor.

  1555-Montaigne babasıyla Paris'e gidip geliyor.

  1557-Bordeaux Belediye Meclisine giriyor.

  1558-Montaigne'le La Boetie arasındaki büyük dostluk başlıyor.

  1559-Bordeaux da mezhep kavgaları. Bir tüccar diri diri yakılıyor:
  Amyot, Plutarkhos'un Hayatlar'ını Fransızcaya çeviriyor.
  Montaigne'in en çok seveceği, okuyacağı kitap bu olacak.

  1561-Bordeaux Belediye Medisi Montaigne'i önemli bir görevle
  saraya gönderiyor. La Boetie siyasal hayata giriyor:

  1562-Protestanlara karşı şiddet hareketleri başlıyor. Montaigne,
  Rouen şehrini Protestanlardan almaya giden kral ordusuna katılıyor:

  1563-Montaigne, Bordeaux'ya dönüyor: La Boetie ölüyor.

  1565-9. Charles, Bordeaux'ya gelip bir süre kalıyor. Montaigne,
  Françoise de la Chassagne'la evleniyor.

  1568-Babası ölüyor. Miras beş erkek, üç kız kardeş arasında
  bölünüyor. Michel, Montaigne çiftliğinin sahibi oluyor.

  1569-Montaigne; babasının isteğiyle yaptığı Raimond Sebond'un
  thelogia üzerine bir eserinin çevirisini bastırıyor.

  1570-Montaigne, Bordeaux Belediye Meclisindeki görevinden istifa
  ederek Paris'e gidiyor. La Boetie nin Latince şiirleriyle çevirilerini
  bastırıyor. Montaigne'in ilk kızı doğup iki ay sonra ölüyor.

  1571-Montaigne, çiftliğine çekiliyor ve kütüphanesine şu Latince
  kitabeyi yazıyor:

  «1571 yılı: Michel de Montaigne, otuz sekiz yaşında. Doğum
  yıldönümünden bir gün önce; meclisteki kulluğundan ve
  memuriyetinden bıkmış; fakat sapasağlam olarak kitapları arasına
  dönüyor ve geri kalan günlerini orada, sessizlik içinde geçirmeye
  karar veriyor.>

  1572-Saint-Barthelemy kırımı. Montaigne Denemeleri'ni yazmaya
  başlıyor. Plutarkhos'un Ahlaki Eserleri'nin çevirisi çıkıyor ve
  Montaigne in elinden düşmüyor:

  1573-İç savaş. Montaigne kralın ordusuna katılıyor; görevle
  Bordeaux'ya gönderiliyor.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  1574-Montaigne'in dördüncü kızı doğup üç ay sonra ölüyor.

  1575-Montaigne Paris'e gidiyor.

  1576-Montaigne, Pyrrhon felsefesiyle yakından ilgileniyor: Raimond
  Sebond üstüne babasına söz verdiği eseri yazmaya başlıyor.

  1577-Montaigne'in beşinci kızı doğup bir ay sonra ölüyor. Henri de
  Navarre, Montaigne'e yüksek bir rütbe veriyor. Montaigne ilk kez
  kum sancılarına tutuluyor. Denemeler'ine devam ediyor.

  1578-Montaigne küçük bir orman satın alıyor.

  1579-Montaigne kendini en çok anlattığı Denemelerini yazıyor.

  1580-Denemeler ilk kez, iki cilt halinde basılıyor. Montaigne
  İsviçre'ye, İtalya'ya gidiyor. Paris'e dönüp kitabını krala sunuyor.
  Kral beğeniyor.

  1581-Montaigne evine dönüyor.

  1582-Montaigne, Bordeaux Belediye Başkanı oluyor, Denemeler'i
  birçok eklemelerle yeniden bastırıyor

  1583-Montaigne in altıncı kızı doğuyor ve birkaç gün yaşıyor.

  1584-Navarre Kralı (Sonraki V. Henri) Montaigne'in çiftliğine gelip
  iki gün kalıyor.

  1585-Montaigne Mareşal Matignon'la mektuplaşıyor. İç savaşta
  önemli roller oynuyor. Bordeaux'da veba çıkıyor. Montaigne görevi
  başına gelemiyor. Başkanlığı bitinceye kadar yakın bir kasabada
  kaldıktan sonra, ailesini alıp veba bölgesi dışına çıkıyor.

  1586-Montaigne tarihçileri okuyor.

  1587 Henri de Navarre tekrar Montaigne'in çiftliğine geliyor.

  1588-Montaigne, Denemeler'in dördüncü baskısı için Paris'e gidiyor:
  Yolda Ligciler tarafından soyuluyor. Paris'te, Denemeler'in
  hayranlarından Mademoiselle de Gournay'le tanışıyor. İç savaş
  şiddetleniyor; Montaigne Kralla birlikte Rouen'e gidiyor. Tekrar
  Paris'e dönüşünde bir gün için Bastille'e atılıyor.
 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  1589-Montaigne evine çekilip kitap okuyor. Denemeler'in yeni bir
  baskısını hazırlıyor: Birçok eklemeler yapıyor. Kitap en olgun şeklini
  buluyor.

  1590-Montaigne'in kızı evleniyor: Yeni kral 4. Henri, Montaigne'e
  mektup yazıyor, yanına çağırıyor. Montaigne gidemiyor.

  1591-Montaigne'in kızının bir kızı doğuyor.

  1592-Montaigne ölüyor.

+ Yorum Gönder


buket yılmaz montaigne özeti