+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Küresel ısınma nasıl önlenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Küresel ısınma nasıl önlenir
  küresel ısınma nasıl önlenir 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Küresel ısınma 'önlenebilir'

  Birleşmiş Milletler'e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin hafta boyunca Bangkok'da süren konferansında, dünyanın iklim değişikliğinin en kötü etkilerini azaltacak bilgi ve mali kaynağa sahip olduğu sonucuna ulaşıldı.

  Bagkok'daki uluslararası iklim değişikliği konferansı

  Fakat, dünyanın her yerinden iklim uzmanlarını, iktisatçıları ve siyaset danışmanlarını biraraya getiren uluslararası konferansta, bunun başarılabilmesi için siyasi iradenin acilen harekete geçmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin bu yıl içinde yayınladığı üçüncü rapora son şeklini veren uzmanlar, küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımlarının makul düzeyde mali kaynak harcanması karşılığında azaltılabileceği konusunda fikir birliğine vardılar.

  Rapor, iklim değişikliğini engellemek için önerilen değişik yöntemlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini saptamayı amaçlıyor.

  İklim Değişikliği Paneli'nin başkanı Rajendra Pachauri raporun bulgularını "çarpıcı" olarak niteledi.

  Pachauri, konferansın düzenlendiği Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen basın toplantısında, "İnsanlık bir bütün olarak tüketim alışkanlıklarında değişiklik yapmayı düşünmek zorunda" dedi.

  Rapor, küresel ısınmanın iklim üzerindeki ciddi etkilerinin önlenebilmesi için, küresel sera gazı salımlarının, önümüzdeki on ile yirmi yıl içinde zirveye çıktıktan sonra azalmaya başlaması gerektiğine işaret ediyor.

  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli bu yıl içinde yayınladığı diğer iki raporunun birincisinde iklim değişikliğinin bilimsel bir gerçek olduğunu saptamış, ikincisinde ise bu değişikliğin olası etkilerine ve sonuçlarına değinmişti.

  Emisyonlardaki artış önlenmeli

  Uzmanlara göre, sera gazı salımları 1970 yılından bu yana %70 oranında artmış durumda ve herhangi bir önlem alınmadığı takdirde, önümüzdeki 25 yıl içinde %25 ile %90 arası bir oranda yükselmeye devam edecek.

  Bu artışa asıl olarak, dünyanın ana enerji kaynağı olmaya devam eden, petrol-kömür gibi fosil yakıtlar neden olacak.

  İklim Değişikliği Paneli'nin raporunun yazarlarından Ogunlade Davidson, Şu sırada yapmakta olduğumuz şeyleri yapmaya devam edersek çok büyük sorunlarla karşılaşacağız" diye konuştu.

  Çin, kısa dönemdeki ekonomik büyümesini etkileyebileceği endişesiyle, konferansın ilk günlerinde taslak metnin bazı unsurlarını yumuşatmak için büyük çaba harcadı. Fakat sonraki oturumlarda daha uzlaşmacı bir tutum benimsedi.

  Atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu sabitleştirmek zorunlu

  İklim Değişikliği Paneli'nin rapor, atmosferdeki sera gazı miktarını belli düzeylerde tutmanın küresel ekonomiye getireceği yükü değerlendiriyor.

  Rapor,makul düzeyde bir maliyet karşılığında sera gazı salımlarının artmasının engellenebileceği sonucuna varıyor.

  Rapora göre, atmosferdeki karbon dioksit miktarını milyonda 445 ile 535 parça düzeyinde sabitlemek, 2030 yılına kadar dünyada üretilen mal ve hizmetler toplamının %3'üne mal olacak.

  Şu sırada atmosferdeki karbon dioksit yoğunluğu milyonda 425 parça düzeyinde.

  Herhangi bir yoğunluğun iklim üzerinde nasıl etki yapacağını kesin olarak saptamak bilimsel olarak mümkün değil. Fakat uzmanların çoğu, ortalama küresel sıcaklık artışını 2C altında tutmak, ve ciddi etkileri engellemek için, atmosferdeki karbon dioksit yoğunluğunun milyonda 450 parçanın altında kalması gerektiğini düşünüyor.


  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin başkanı Dr. Rajendra Pachauri

  İklim Değişikliği Paneli'nin başkanı Dr. Pachauri, karbon dioksit yoğunluğunun milyonda 450 parçada sabitlenmesi için, şu sıradaki sera gazı salım düzeylerini 10 ile 20 yıl arasında büyük ölçüde azaltmak gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

  "Dolayısıyla, sera gazı emisyonlarında şu sıradaki artış eğilimini tersine çevirebilmek için çok kısa bir fırsat penceremiz var."

  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, birçok teknolojinin salımların azalmasına rol oynayabileceğini belirtiyor.

  Fakat panel, atmosferin kirlenmesine an fazla katkı yapan sektörler arasında inşaat sektörünü öne çıkarıyor ve enerji tasarrufunun emisyonları azaltmada kilit öneme sahip olduğunu vurguluyor.

  Raporda, sera gazı salımlarının azaltılmasında nükleer enerjinin de önemli bir rol oynayabileceğine de işaret ediliyor.

  Fakat nükleer enerjinin, güvenlik, silahlanma ve atık açısından sorunlu olduğu da belirtiliyor.

 3. HARBİKIZ
  Moderator
  Küresel ısınmanın en kötü etkilerinin azaltılabileceği açıklandı.

  Bangkok’taki uluslararası iklim değişikliği konferansında konuşan uzmanlar, mevcut teknolojinin bunun için yeterli olduğunu ancak siyasi iraden gerektiğini duyurdular.

  Beş günlük konferans sonunda yayınlanan bildiride, ortalama sıcaklığın 2 derece artmasını önlemek için tüm dünya ülkelerinden derhal hareke geçmeleri isteniyor. Yüzden fazla ülkenin temsil edildiği konferansta, küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının belirli bir masrafla kontrol altına alınabileceği savunuldu.

  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Panelinin daha önce yayınladığı diğer iki rapordan birincisinde küresel ısınmanın bilimsel bir gerçek olduğunu belirlenmiş, ikincisinde ise ısınmanın yolaçağı değişikliklere değinilmişti.

  Uzmanlara göre küresel ısınma şiddetli fırtına ve sellerin artmasına sebep olacak bu da kuraklığa ve açlığa sebep oyacak.

  Başta Amerika ve Çin olmak üzere birçok ülke, maliyetinin yüksek olacağı ve ekonomilerine zarar vereceği korkusuyla radikal önlemler alınmasına şiddetle karşı çıkıyor
+ Yorum Gönder


küresel ısınma nasıl önlenir,  küresel ısınma nasıl engellenir,  küresel ısınmayı nasıl önlenir,  iklim değişikliğini nasıl önleyebiliriz