+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Paragrafta Konu ve Ana Düşünce Konu Anlatımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Paragrafta Konu ve Ana Düşünce Konu Anlatımı
  Paragrafta Konu ve Ana Düşünce Konu Anlatımı 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Belli bir konu hakkında yazılmış cümlelerden oluşan yazıya paragraf denir. Paragrafta tüm cümleler birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Giriş cümlesinden itibaren bir düşünce ekseninde yeni cümleler söylenir. Sonuçta varılacak olan yargıya zarar verecek cümlelerin paragraftan çıkarılması gerekir. Sayfalarca süren paragraflar olacağı gibi sadece tek cümleden oluşan paragraflara da rastlanabilir. Ama sınavlarda genelde beş altı cümlelik paragraflar ya da paragraf niteliği taşıyan şiirler soru olarak karşımıza çıkar.

  Paragrafta Konu

  Her paragraf bir düşünceyi anlatmak amacıyla yazılır. Konu, bu amacın üzerine oturtulduğu is- kelettir. Yazının konusunu yazılma amacıyla karıştırmamak gerekir. “Bu paragrafın konusu nedir?” sorusunun cevabı, paragrafta ne anlatılmak istendiği değil, ne anlatıldığıdır.

  Parçanın ana düşüncesi amaçsa konu da bu amaca ulaşmakta kullanılacak araçtır diyebiliriz.

  Örnek:


  Yazı olmasa ne yapardık? Akla ilk gelen, bilgiyi taşıyamazdık cevabı oluyor. Bu kadar basit değil. Yazı olmasaydı medeniyet bugünkü konumuna gelemezdi. Bilginin paylaşılmasında ciddi sorunlar yaşanırdı. “Söz uçar yazı kalır.” diye boşuna dememişler. Gerçekten de sözle ifade edilenler her zaman sözde kalır, zamanla değişime uğrar. Ama yazılı belgeler hep aynı kalır.

  Bu parçanın konusu “yazının önemi”dir, diyebili- riz. Bunun için içeriğin ne kadar başarılı yansıtıl- dığı önemli değildir. Yazarın vardığı sonuç da konuyu bulmada önemli değildir. Sadece ne an- latıldığına bakarak bu paragrafın “yazının öne- mi”ne ilişkin olduğu sonucuna varabiliriz.

  ÖRNEK SORU
  Bir güvercin kanadında okşuyorum
  Göklerin maviliğini
  Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime
  Ağaçların yeşilliği Bulutların ipek gölgesi Çocukların yüzünde ışıldıyor
  Cahit Sıtkı Tarancı

  Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğanın önemi B) Çocuk sevgisi
  C) Yaşama sevinci D) Özgürlük isteği
  1998 OKS

  ÇÖZÜM
  Şiirde, sadece çocuklardan ya da ağaçlardan, doğadan ya da özgürlük tutkusundan söz edil- memiştir. Şiir, hayata dair güzelliklerin sıralan- masıyla oluşturulmuş. Yani A, B, D seçenekleri şiirin konusunu tanımlamakta yetersiz kalıyor. Şi- irde anlatılan genel anlamıyla yaşama sevincidir.
  Yanıt C
  Paragrafta Ana Düşünce


  Paragrafta asıl anlatılmak istenendir. Paragrafın yazılma amacı, ana düşüncesini verir. Yazar, önce anlatmak istediği şeyi seçer, sonra bir konu üzerinden bunu kağıda geçirir. Yazının tamamında ortaya sürülen düşünce ana düşünce ya da ana fikirdir.

  Ana düşünce paragrafın içinde bir cümle hâlinde verilebilir. Genelde ilk ya da son cümlelerde bulunabileceği gibi bazen ara cümlelerde de ana düşüncenin geçtiği görülebilir. Bazı parag- raflarda ise net bir şekilde ana düşünce cümlesi bulunmaz. Bu tür paragraflarda parçanın tama- mını değerlendirip bir sonuca varmak gerekir. Paragrafların konusu “yaşama sevinci” “dostluğun yararları” “sevginin insan hayatındaki yeri” gibi ifade edilir.

  Oysa ana düşünce bir cümle şeklinde verilir.

  “Her kitap, bir iletidir.” “Düşünce, insanı insan yapan özelliğidir.” gibi ifadeler ana düşünce cümlesi olarak kullanılabilir.

+ Yorum Gönder