+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Rutenyum Nedir? Rutenyum Elementinin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rutenyum Nedir? Rutenyum Elementinin Özellikleri
  Rutenyum Nedir? Rutenyum Elementinin Özellikleri 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Rutenyum, 1843′de Clauss tarafından iridyum, osmiyür içinde bulunmuştur. 12,3 yoğunluğunda olup, 2500 dereceye doğru ergiyen sert ve kırılgan bir madendir. Kimyasal bakımdan kalaya benzer.

  Sembolü: Ru
  Atom Numarası: 44
  Atom Ağırlığı: 101,7
  Elemet serisi:

  Maddenin Hali: Katı
  Görünümü: Gümüşi
  PERİYODİK TABLO

  Rutenyum havada kolayca oksitlenerek, SmO ile eşbiçimli olan rutenyum oksiti RuO2 verir. Rutenik asit H2RuO4 ile perrutenik asit HRu04 bilinen öteki oksijenli bileşikleri olup, bu asitlere de, manganatları ve pergamanatları andıran tuzlar karşılık düşer. Rutenyumun, portakal renginde billursu bir katı olan ve ısıtılınca patlayan bir peroksidi RuO4 vardır. Ayrıca, klorürlü, amonyumlu ve nitrolu çeşitli karmaşık bileşikler verebilen, RuCl3 ve RuCl4 formülünde iki klorürü bilinir. Rutenyum, altın suyunun platin grubu madenlerine etkimesiyle elde edilen iridyum osmiyürden çıkarıldıktan sonra sodyum peroksit etkisiyle rutenat’a dönüştürülür. RuO4 peroksidinin uçuculuğundan yararlanarak, kendisine eşlik eden öbür madenlerden ayrılır. RuO4′de magnezyumla indirgenerek klorüre dönüştürülür.

+ Yorum Gönder