+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili yazılar
  türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili yazılar 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır

  * Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır

  * Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir Örneğin,

  Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır

  Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir

  Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır

  * Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır

  * Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar

  * Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır
  Yanlış (!) --Doğru (!)


  hergün -- her gün
  heryer -- her yer
  herşey -- her şey
  harhangibiri -- herhangi biri
  herbiri -- her biri
  birgün -- bir gün
  birşey -- bir şey
  bir çok şey-- birçok şey
  bir kaç şey-- birkaç şey
  hiç bir şey-- hiçbir şey
  pekçok -- pek çok
  pekaz -- pek az

  arasıra -- ara sıra
  yanısıra -- yanı sıra
  peşisıra -- peşi sıra
  ardısıra -- ardı sıra
  akşam üstü -- akşamüstü
  suç üstü -- suçüstü
  ayak üstü -- ayaküstü
  terketmek -- terk etmek
  ayırdetmek-- ayırt etmek
  farketmek -- fark etmek
  arzetmek -- arz etmek
  vaadetmek -- vaat etmek
  haketmek-- hak etmek
  muhtacolmak -- muhtaç olmak
  şehidolmak-- şehit olmak
  vaz geçmek -- vazgeçmek
  baş vurma -- başvurmak
  ön görmek -- öngörmek
  var saymak -- varsaymak
  ya hut -- yahut
  ve ya -- veya
  yada -- ya da

  laboratuar-- laboratuvar
  antreman -- antrenman
  eşortman -- eşofman
  orjinal -- orijinal
  yalnış -- yanlış
  yanlız -- yalnız
  kiprik-- kirpik
  kirbit-- kibrit
  anbar -- ambar
  canbaz -- cambaz
  çenber -- çember
  makina -- makine
  meyva -- meyve
  zatüre -- zatürree
  matba -- matbaa
  deynek -- değnek
  süpriz -- sürpriz
  poaça -- poğaça
  kordalye -- kurdele
  sandoviç -- sandviç
  eksoz -- egzoz
  pardesü -- pardösü
  ayidat -- aidat
  pilaj-- plaj
  tazik-- tazyik
  traş -- tıraş
  metod -- metot
  ara söz -- arasöz
  ara yön -- arayön

  Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar

  Sözcüğün anlış kullanımı--Doğrusu (!)--Türkçesi

  çok mersi-- merci beaucoup -- Çok teşekkür ederimTeşekkür ederim
  detay -- detail -- ayrıntı
  fonksiyon-- function -- işlev
  fonksiyonel-- functional -- işlevsel
  avantaj -- advantage -- üstünlük
  kriter-- criterion -- ölçüt
  kriterler -- criteria -- ölçütler
  test sınavı --??? -- çoktan seçmeli sınav
  layt (light)-- light-- hafif
  fest fud -- fast food --hazır yiyecek
  hard disk-- hard disc -- sabit disk
  imeyıl (e-mail)-- e-mail -- e-posta, elmek
  meyil (mail) -- mail-- e-posta mesajı, ileti
  meyil çekmek -- sending a mail -- e-posta mesajı yollamak
  maus mouse) -- mause -- fare
  ran etmek (run etmek) -- running-- çalıştırmak
  tekrardan -- ??? -- tekrar veya yeniden

  Asıl sorun Türkçeyi doğru konuşabilmekte!…

  Sözcüğün yanlış kullanımı--Türkçesi

  Asıl sorun Türkçeyi doğru konuşabilmekte!…

  Sözcüğün yanlış kullanımı -Türkçesi

  start almak--başlamak

  center --merkez

  relax olmak --rahatlamak

  e-mail -- e posta

  komunikasyon -- iletişim

  cv --özgeçmiş

  okey -tamam

  trend - eğilim

  spontane --kendiliğinden

  link --bağlantı

  exit --çıkıi

  check etmek --kontrol etmek

  feedback --geri bildirim

  full-time--tam gün

  koordinasyon --eşgüdüm

  absurt --saçma

  adapte olmak --uyum sağlamak

  laptop --diz üstü bilgisayar

  provoke etmek --kışkırtmak

  jenerasyon --nesil,kuşak

  objektif --nesnel,tarafsız

  deklare etmek --bildirmek

  star --yıldız

  perspektif --bakıi açısı

  entegre olmak --bütünleşmek

  nick name --takma ad

  partner --eş

  okeylemek --onaylamak

  antipatik --sevimsiz,itici

  mantalite --anlayış,zihniyet

  illegal --yasadışı

  timing --zamanlama

  catering --yemek hizmeti

  departman --bölüm

  revize etmek --yenilemek

  global --küresel

  sempatik --sevimli,canayakın

  security --güvenlik

  printer --yazıcı

  elimine etmek --elemek

  izolasyon -yalıtım

  data --veri

  prezantasyon --sunum

  finish --bitiş,varış

  download etmek --indirmek

  monoton --tekdüze

  konsensus --uzlaşma

  full --tam dolu

  emergency --acil

  ambiyans --hava,ortam

  versiyon --sürüm,uyarlama

  ekstra --fazladan

  imitasyon --taklit

  optimist --iyimser

  save etmek --kaydetmek

  adisyon --hesap fişi

  print out --çıktı

  anons etmek --duyurmak

  bodyguard --koruma

  dokuman --belge

  dizayn --tasarım

  analiz --çözümleme

  online --çevrimiçi

  kriter --ölçüt

  part-time --yarı zamanlı

  pesimist --karamsar

  slayt --yansı

  empoze etmek -- dayatmak

  driver --sürücü

  bye bye --hoşçakal
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Türkçemizin Kötü Kullanımı Konulu Yazı

  Dünyanın en köklü ve en çok konuşulan dillerinden biri olan Türkçe ne yazık ki kötü konuşulan ve aynı zamanda kötü kullanılan bir dildir. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe dünyanın en zor dillerinden biri olsa da kelime haznesi oldukça geniş bir dildir.

  Her ne kadar kelime haznesi geniş olsa da ne yazık ki dilimize birçok yabancı kelime girmiştir. Dünyada Türkçe kelimelerin kullanıldığı ve adını bizim dilimizin verdiği birçok örnek vardır. Bunlardan biride yoğurt. Dünyanın her yerinde yoğurt Türkçe olarak ve bizim kullandığımız şekilde kullanılır. İşte bu şekilde birçok kelimede bizim dilimize girmiştir. Mesela Rent A Car Türkçesi araba kiralama olan bu kelime ne yazık ki her yerde karşımıza çıkar. Bunun gibi birçok örnek verilebilir.
  turkce
  Ayrıca Türkçe ülkemizde kötü konuşulmakta ve devrik cümleler kullanılmaktadır. Bir insanın gün içersin de en fazla 200 farklı kelime konuşsa da düzgün cümleler kurulmamaktadır. Kendi icadımız olan kısaltmalar ve kestirmeden sözler Türkçemizi işgal etmiş durumdadır.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata noktalama işaretlerine uymamalarıdır.

  * Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.

  * Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin

  Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.
  Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.

  Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı sonrasında ise olmalıdır.

  * Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

  * Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak” “ yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

  * Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.


+ Yorum Gönder


türkçenin yanlış kullanımının zararları