+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Resulullah (s.a.v)'in mucizeleri kaç kısımdır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Resulullah (s.a.v)'in mucizeleri kaç kısımdır?
  Resulullah (s.a.v)'in mucizeleri kaç kısımdır? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Resulullah (s.a.v)’ın mucizeleri kaç kısımdır?
  Resulullah (s.a.v)’in mucizeleri yedi kısma ayrılır:
  1) Semavi cisimlere ait olan mucizeler: Ayın ikiye bölünmesi, güneşin geri çevrilmesi; yağmur, mâide (sofra), yemek ve meyvelerin gökten inmesi.
  2) Cansız ve canlı varlıklardan görülen mucizeler: Taş ve ağacın Hazret’e selam vermesi, O’nun emriyle ağacın hareket etmesi; elinde kumların tesbih ve zikir etmesi ve hurma yaprağının Ebu Ducane’ye kılıç olması gibi.
  3) Hayvanlarda görülen mucizeler: Âl-i Zuheyr’in buzağısının konuşup halkı o Hazret’in peygamberliğine davet etmesi; kurdun, devenin, kertenkelenin ve zehirlenmiş koyunun konuşmaları gibi.
  4) Ölüleri diriltmek ve hastalara şifa vermek hakkındaki mucizeler: Hz. Ali (a.s)’nin gözünün ağrısının O Hazret’in mübarek ağzının suyuyla iyileşmesi; bir kaç hurmayla kaç bin kişiyi doyurması; parmaklarının arasından çıkan suyla bir grup insanların at ve develerinin suya kanması; etini yediği ceylanı diriltmesi, Muaz bin Afra’nın elini iyileştirmesi gibi.
  5) Düşmanların şerrinin etkili olmaması hakkındaki mucizeler: Alay edenlerin helak olması, Utbe bin Ebi Leheb’in aslan vesilesiyle parçalanması gibi.
  6) O Hazret’in şeytan ve cinlere musallat olması ve onlardan bazılarının iman etmesi hususundaki mucizeleri.
  7) Gayptan haber vermekle ilgili mucizeler.
+ Yorum Gönder