+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Hun türkleri hakkında kısa bir bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hun türkleri hakkında kısa bir bilgi
  hun türkleri hakkında kısa bir bilgi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap hun türkleri hakkında kısa bir bilgi

  Cevap: Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren birçok asyatik etnik gruptan meydana gelmiştir Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır Büyük Hun İmparatorluğu'nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir

  Batıya kayan Kuzey Hiung-nu olduklarına dair kanıtlanmamamış bir tez mevcuttur MÖ 3 yüzyılda bugünkü Kazakistan'dan Volga-Don havzalarına ulaştıkları tahmin edilmektedir[kaynak belirtilmeli] MS 375'te Hunların Ostrogotları (Doğu Gotları) içine alıp Vizigotları (Batı Gotları) kovması Kavimler Göçü'nü başlatmıştır Hunlar Pannonia'ya (bugünkü Macaristan) yerleştikten sonra 433'te Batı Roma İmparatorluğu generali Flavius Aetius ile anlaşarak Pannonia ve Illyricum'un (bugünkü Slovenya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek) bir kısmının hükümdarlığını Batı Roma İmparatorluğu'na kabul ettirmişlerdir 441'de Attila önderliğinde Doğu Roma İmparatorluğu'nu istila etmiş ve Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır
+ Yorum Gönder