+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türkçe yazıldığı gibi okunur mu örneklerle Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçe yazıldığı gibi okunur mu örneklerle
  türkçe yazıldığı gibi okunur mu örneklerle 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türkçe yazıldığı gibi okunur mu örneklerle


  türkçe yazıldığı gibi okunur mu örneklerle


  Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Tüm dünya dillerinde olduğu gibi, Türkçe’de de standart konuşma dili kuralları bulunmaktadır. Aşağıda, bu kuralların bazılarına ilişkin açıklayıcı bilgiler ve örnek sözcükler bulacaksınız:

  Kaynaşma ünsüzlerinden <y>, eylem köklü bir sözcükte bulunuyorsa konuşma dilinde kendisinden önceki ünlü daralır.

  Örnek:

  arayan – arıyan,

  gelmeyen – gelmiyen,

  olmayan – olmıyan,

  görmeyen – görmiyen gibi.

  Gelecek zaman eki [AcAk], konuşma dilinde c’den önceki ünlünün daraltımıyla sesletilir.


  Örnek:

  yapacak – yapıcak,

  gelecek – gelicek,

  olacak – olucak,

  dönecek – dönücek,

  duracak – durucak,

  gülecek – gülücek gibi.

  Kaynaşma ünsüzü <y> ile gelecek zaman eki [AcAk] birlikte kullanıldığında, konuşma dilinde <y>’den önceki ünlü daralır, y ile c arasındaki ünlü düşer.

  Örnek:

  arayacak – arıycak,

  gelmeyecek – gelmiycek,

  olmayacak – olmıycak,

  görmeyecek – görmiycek,

  duymayacak – duymıycak,

  bükülmeyecek – bükülmiycek gibi.

  Ulama: Bir sözcük ünsüzle bitiyorsa, onu izleyen sözcük ünlüyle başlıyorsa, durak yoksa ya da ulamanın etkisiyle anlam farklılığı olmuyorsa, ünsüzle ünlüyle birleştirilerek sesletilir. Daha sonra, öğretmenin örnekler yazıp ulama yapılacak yerlerin altını çizmesi.

  Örnek:

  kalem almak,

  top oynamak,

  çay içmek,

  ekmek almak,

  dün akşam,

  sonuç olarak.

  Türkçede bazı sözcüklerde ses düşmesi görülebilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Burada, şurada, orada, nerede, içeride, dışarıda. Bu sözcüklerin okunuşları burda, şurda, orda, nerde, içerde, dışarda biçimindedir.Haber metinlerinde, resmi ya da bilimsel nitelik taşıyan metinlerin aktarımında bu kural uygulanmaz.
+ Yorum Gönder