+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Kıraat nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kıraat nedir?
  Acil bana kıraat ile ilgili bilgi lazım. Lütfen arkadaşlar bana bu konu ile ilgili kısaca bir bilgi verebilir misiniz?


  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap kıraat nedir? kıraat nedemektir

  Namazda, kıyam hâlinde, yani, ayakta iken Kur`an-ı Kerîm`den bir veya birden fazla âyet okumaktır.
  * Namazda en az bir âyet miktarı Kur`an okumak farzdır. Ancak âyet iki veya daha çok kelimeli olmalıdır. Tek kelimeli âyetle namaz sahih olmaz. (Fâtiha sûresini ve en az 3 âyet okumak ise, vâcibdir).
  * Bir âyet-i celîleden başkasını okumağa gücü yetmeyen kimse o âyet-i kerîmeyi İmam-ı A`zam`a göre bir kere okur. Bir rek`atta üç kere tekrar etmez. İmameyn`e göre ise tekrarlar. Fakat üç âyet bilen kimsenin aynı âyeti 3 kere tekrar etmesi, İmameyn`e göre de câiz olmaz. Âyete`l-Kürsî gibi uzun bir âyetin bir kısmını bir rek`atta, diğer kısmını da diğer rek`atta okumak, sahih olan görüşe göre câizdir. Fakat yapmamak daha efdaldir.
+ Yorum Gönder