+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Bozok Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bozok Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Bozok Üniversitesi Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Bozok Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir

  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


  Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

  Aday 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge. (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

  Erkek adaylar için Askerlik Durum Beyanı (Beyan dilekçesi kayıt sırasında matbu olarak verilecektir.)

  12 Adet 4.5 cm. x 6 cm. boyutunda fotoğraf

  Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair belge. Ücretleri kayıt sırasında kurulacak banka şubesinden veya ön kayıt sırasında edineceğiniz 11 haneli öğrenci numaranız ile herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden yatırabilirsiniz.

  Sağlık Yüksekokuluna kayıt yaptırmak için tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekmektedir. (Yeni tarihli olacaktır.)

  Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı programına kayıt yaptıracak adayların bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; erkek ve T.C. vatandaşı olmak ; boyu 1,65 m.’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak ve öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle öğrencilerin kayıt tarihinde 20 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. (Yeni tarihli olacaktır.)
  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz
  Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
  Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu veya sağlık durumu beyanı isteyebilir.
  Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  Tıp Fakültesine yerleşen adaylar, Hacettepe Üniversitesinin kayıt duyurusu ile açıklamalarına göre kayıtlarını yaptıracaklardır.

+ Yorum Gönder