+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Bitlis Eren Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bitlis Eren Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Bitlis Eren Üniversitesi Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Bitlis Eren Üniversitesi Kayıt İçin Gerekli Belgelerin listesi

  a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
  tarihli mezuniyet belgesi
   Lisans okuyan öğrenciler Ön lisans Programına, Ön lisans okuyan
  öğrenciler Lisans programında okuyabilirler. Kayıtlı olduğu Üniversitede
  kayıt esnasında vermiş olduğu Lise Diplomasının Onaylı olarak fotokopisini
  ve Öğrenci Belgesi ile gelecektir.
  b) Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle
  yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse,
  hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM
  programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı
  düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
  c) 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
  d) Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
  e) Nüfus cüzdan fotokopisi
  f) Askerlik durumu ve Sabıka kaydı yazılı beyanı
  Askerlik durumları, üniversite tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr
  internet adresinde görülebilmektedir(İlgili alanda yapılan sorgulamada “Kayıt
  Yapmasında Sakınca Yoktur” diye çıktığında üniversitemize hemen kaydı
  yapılacaktır. Ancak “Askerlik Şubesine Müracaatı Gerekmektedir” gibi
  durumlarda ise öğrenci askerlik şubesinden üniversite kaydı için belge
  getirdiği takdirde kaydı yapılacaktır.
  Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubesine, kendi konusunda
  ayrıntılı bilgi için de Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
  yerleştiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Yükseköğretim Kredi
  ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


bitlis eren üniversitesi kayıt için gerekli belgeler