+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kayıt Için Gerekli Belgeler
  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  2013-2014 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kayıt Için Gerekli Belgeler

  Gerekli Belgeler


  Tüm öğrenci adaylarının bizzat veya noterlik makamından vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları olanaklı değildir.

  LYS Ek Yerleştirme ile Lisans Kayıt için gerekli belgeler

  LYS sonuç belgesinin internet çıktısı,
  Diplomasının aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
  Nüfus cüzdan fotokopisi,
  6 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,
  1990 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi (1991-1992-1993 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylardan bu belge istenmeyecektir.)


  Sağlık ile ilgili belgeler

  Öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri kesin kayıt sırasında sağlık masasına teslim etmeleri gerekmektedir.

  1.Sağlık Raporu
  Kamu ya da özel bir sağlık kuruluşundan aldıkları sağlık raporu (Aile hekimleri ve kurum hekimlerinden alınacak tek hekim raporu da geçerlidir.)

  2.Akciğer Filmi
  Son 6 ay içinde kamu ya da özel bir sağlık kuruluşundan alınan akciğer filminin raporu (Verem Savaş Dispanserinden alınmış akciğer filmleri de geçerlidir.)

+ Yorum Gönder