+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Gürcistanın genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Gürcistanın genel özellikleri
  Gürcistanın genel özellikleri


  Coğrafi Verileri
  Konum: Güneybatı Asya'da Karadeniz kıyısında, Türkiye ile Rusya arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 42 00 Kuzey enlemi, 43 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Güneybatı Asya
  Yüzölçümü: toplam: 69,700 km²
  Sınırları: toplam: 1,461 km
  sınır komşuları: Ermenistan 164 km, Azerbaycan 322 km, Rusya 723 km, Türkiye 252 km
  Sahil şeridi: 310 km
  İklimi: Ilıman ve sıcaktır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m; en yüksek noktası: Mt'a Mqinvartsveri (Kazbek dağı) 5,048 m
  Doğal kaynakları: Orman, hidro enerji, manganez, demir, bakır, kömür, petrol
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %11.51
  daimi ekinler: %3.79
  diğer: %84.7 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 4,690 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: depremler

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 4,661,473 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.34 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -4.54 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 17.97 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.09 yıl
  erkeklerde: 72.8 yıl
  kadınlarda: 79.87 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.42 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (2003 verileri)
  Ulus: Gürcü
  Nüfusun etnik dağılımı: Gürcü %70.1, Ermeni %8.1, Rus %6.3, Azeri %5.7, Osetin %3, Abkhaz %1.8, diğer %5
  Din: Gürcistan Ortodoksları %65, Müslümanlar %11, Rus Ortodoksları %10, diğer %14
  Diller: Gürcüce %71 (resmi), Rusça %9, Ermenice %7, Azerice %6, diğer %7
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %100
  erkekler: %100
  kadınlar: %100 (2004 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Gürcistan Cumhuriyeti
  Yerel adı: Sak'art'velo
  eski adı: Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  ingilizce: Georgia

  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

  Başkent: Tiflis

  İdari bölümler: 53 bölge, 9 şehir ve 2 bağımsız cumhuriyet ; Abashis, Abkhaziai (Sokhumi), Adigenis, Ajaria (Bat'umi), Akhalgoris, Akhalk'alak'is, Akhalts'ikhis, Akhmetis, Ambrolauris, Aspindzis, Baghdat'is, Bolnisis, Borjomis, Chiat'ura, Ch'khorotsqus, Ch'okhatauris, Dedop'listsqaros, Dmanisis, Dushet'is, Gardabanis, Gori, Goris, Gurjaanis, Javis, K'arelis, Kaspis, Kharagaulis, Khashuris, Khobis, Khonis, K'ut'aisi, Lagodekhis, Lanch'khut'is, Lentekhis, Marneulis, Martvilis, Mestiis, Mts'khet'is, Ninotsmindis, Onis, Ozurget'is, P'ot'i, Qazbegis, Qvarlis, Rust'avi, Sach'kheris, Sagarejos, Samtrediis, Senakis, Sighnaghis, T'bilisi, T'elavis, T'erjolis, T'et'ritsqaros, T'ianet'is, Tqibuli, Ts'ageris, Tsalenjikhis, Tsalkis, Tsqaltubo, Vanis, Zestap'onis, Zugdidi, Zugdidis

  Bağımsızlık günü: 9 Nisan 1991 (Sovyetler Birliği)

  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 26 Mayıs (1918)

  Anayasa: 17 Ekim 1995

  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 17.79 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %8.8 (2006 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %17.7
  endüstri: %27.5
  hizmet: %54.8 (2006 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10 (2006 verileri)
  İş gücü: 2.04 milyon (2004)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri %27.5, tarım %17.7, hizmet %54.8 (2006 verileri)
  İşsizlik oranı: %12.6 (2006 verileri)
  Endüstri: Çelik, uçak, makine parçaları, elektrik lokomotifleri, kamyon, traktör, ayakkabı, tekstil, kimyasallar, ahşap ürünler, şarap
  Endstri büyüme hızı: %3 (2000)
  Elektrik üretimi: 6.804 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 8.528 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 200 milyon kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 2.4 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Narenciye, üzüm, çay, sebze, patates, büyükbaş hayvan
  İhracat: 1.761 milyar $ (2006 verileri)
  İhracat ürünleri: Narenciye, çay, şarap, diğer tarım ürünleri, makineler, kimyasallar, yakıt, tekstil
  İhracat ortakları: Rusya %18.1, Türkiye %14.3, Azerbaycan %9.8, Türkmenistan %8.9, Bulgaristan %5, Ermenistan %4.7, Ukrayna %4.4, Kanada %4.2 (2005)
  İthalat: 3.32 milyar $ (2006 verileri)
  İthalat ürünleri: Yakıt, tahıl ve diğer gıdalar, makine ve parçaları, taşıt ekipmanları
  İthalat ortakları: Rusya %15.4, Türkiye %11.4, Azerbaycan %9.4, %Ukrayna 8.8, Almanya %8.3, ABD %6 (2005)
  Dış borç tutarı: 2.04 milyar $ (2004)
  Para birimi: Lari (GEL)
  Para birimi kodu: GEL
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 683,200 (2004)
  Telefon kodu: 995
  Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 12, kısa dalga 4 (1998)
  Radyolar: 3.02 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 12 (1998)
  Televizyonlar: 2.57 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ge
  Internet servis sağlayıcıları: 6 (2000)
  Internet kullanıcıları: 175,600 (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 1,612 km (2005)
  Karayolları: 20,247 km (2005)
  Su yolları: yok
  Boru hatları: doğal gaz 1,349 km; ham petrol 1,010 km (2006)
  Limanları: Batumi, Poti
  Hava alanları: 23 (2006 verileri)
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Karadeniz'in doğu kıyısında bulunan ve güney Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Toplam nüfusları 4,935,880 olarak tahmin edilen Gürcistan nemli ve yarı tropik bir iklim hükmünü sürdürmektedir.
+ Yorum Gönder


gürcistanın özellikleri,  gürcistanın genel özellikleri,  gürcistan özellikleri,  gürcistanın belirgin özellikleri,  gürcistanın önemli özellikleri,  gürcistan ın özellikleri