+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Irak - Irakın Tarihi Yerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Irak - Irakın Tarihi Yerleri

  Bağdat Tarihi Yerleri


  Bağdat'ta eski şark pazarlarından, cam ve selih binalara kadar her çeşit mimari yapı görülebilir. Şehrin eski manzarası değişmekle beraber, pekçok eski bina, kaldırım kahveleri, eski tarz minare ve camiler bugün de durmaktadır. Kazımeyn'deki 19. yüzyıl yapısı altın kubbeli görkemli cami ile yüzü aşkın başka cami ve minare, şehrin mimari güzelliğine ayrı bir hava vermektedir.

  Babil Tarihi Yerleri
  Çok önemli bir politik, kültürel merkez olmasının yanısıra çok önemli bir dinsel merkez de olan Babil'de çok sayıda tapınak ve zigurat bulunmaktadır. Altay Gündüz'e göre bu kentte "elli üç büyük ve altıyüz küçük" tapınak vardır. Babil dinsel mimarisinin en önde gelen öğelerinden ziguratlar, yaklaşık M.Ö. 2200 ile M.Ö. 500 yılları arasında, o yörede yapılmış olan, genellikle kare, kimi zaman da dikdörtgen bir alana oturan ve minareleri andıran, basamaklı piramit biçimindeki kulelerdir.

  kerbela Tarihi Yerleri
  Kerbela denince akla ilk defa hazret-i Alinin oğlu hazret-i Hüseyinin şehit edilmesi gelir. Abbasilerin son zamanlarında Kerbela, hurmalıklar içinde bulunan ve suyunu Fırattan alan küçük bir şehir haline geldi. Osmanlı Sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman 1534/1535 (H.941) tarihinde sık sık tahribe uğrayan hazret-i Hüseyin türbesi ile Necefteki Ali türbesini ziyaret ederek, Kerbeladaki Hüseyniyye adındaki bir kanalı tamir ettirdi ve rüzgarların kumlar ile örttüğü sahaları yeniden bahçe haline getirtti. Ayrıca bazı inşaatlar da yaptırdı. Üçüncü Murad Han (1574-1595) da 1585te Bağdat Valisi Ali Paşa vasıtasıyla, hazret-i Hüseyinin eski türbesini imar ettirdi. On dokuzuncu yüzyılda bir ara Vehhabilerin, tahribatına uğramışsa da, Osmanlı Devleti, valileri tarafından şehre hükümet konağı yaptırılmış ve pazar yeri genişletilmiştir.
 2. Zahra
  Üye

  Irakın en büyük, Ortadoğunun ise en büyük üçüncü şehri olan Bağdat, Dünyaca ünlü olan bir çok Medeniyetin kurulduğu bir bölgededir. Bağdatta Petrol bulunması burayı çok önemli bir Merkez haline getirmiş ve yıllarca büyük güçler burası üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmıştır.
+ Yorum Gönder


irak tarihi yerler bilgi,  ırakın tarihi eserleri,  ırak tarihi yerleri,  ırakın tarihi yerleri,  ırak tarihi eserleri,  Irakta tarihi yerler hakkında yazılan