+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Hindistanda kast sistemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hindistanda kast sistemi
  Hindistanda kast sistemi

  Kast düzeni, Hindistan’da uzun süredir hüküm sürmektedir Hayatlarının her alanında bu düzenin etkisi hâkimdir

  Eş ve İş Seçimi: Kast sisteminde grup içinde evlenmeler (endogami=akraba evliliği gibi) söz konusudur Kimin hangi mesleği yapacağını kast sistemi belirler Aynı kast içindekiler ancak birbirleriyle evlenebilirler

  Birlikte Yeme-İçme: Hindistan’da önceden insanların hep birlikte yemek yemeleri yasaktı; çünkü üst kastlar bunu hoş karşılamıyorlardıKendilerini onlarla kirletme korkuları vardı Bugün bu ayrım büyük oranda kaldırılmıştır Ancak kırsal kesimlerde hala eski kuralları görmek mümkündür

  Kast sisteminde sınıflandırma zenginlik ya da fakirlik durumuna göre yapılmaz Ritüel saflık ve meslek durumları ölçütlerdir Sınıflandırma Hinduizm inançlarından kaynaklanmaktadır

  Kast sisteminde üst tabaka, alt tabaka şu şekilde oluşur:

  Belli başlı dört ana tabaka (Varna) vardır
  Bu tabakalar da kendi aralarında alt tabakalara (Jatiler) ayrılır

  Varna Sanskritçe bir kelimedir “Sınıf, statü, renk” anlamlarına gelmektedir Dört çeşit Varna vardır:

  Brahmanlar (Entelektüel bir tabakadır Kutsal yazıları (Veda) yorumlayan kişilerdir Bilginler ve rahipler bu tabakada yer alır)
  Kshatriyalar (Askerler, prensler ve üst düzey memurların oluşturduğu bir tabakadır)
  Vaişyalar (Tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçiler)
  Şudralar (İşçiler ve köleler)

  Bunların dışında bir de kast sistemine dâhil edilmeyenler (dokunulmazlar) vardır Bunlar Paryalar olarak bilinir (insanlığın en aşağı tabakasında yer alırlar ve hiçbir hakları yoktur) Varna terimiyle ten rengi kastedilmektedir Bu sistemde bir kişi ne kadar açık renkliyse o kadar üst tabakada yer alır Ten rengi aynı zamanda göçmenlerin hangi ırktan olduklarını da göstermektedir

  Varna sistemi, kast sisteminin entelektüel ve ideolojik düzeyi olarak tanımlanabilir; çünkü bu sistem toplumsal hiyerarşiyi sağlamaktadır Kast düzeninin nasıl oluştuğu bilinmemektedir Bununla ilgili ne bir kurum ne de bir belge vardır Tarihsel olarak değerlendirildiğinde şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Farklı kabileler birleştirilerek genel bir sistem oluşturulmuştur

  Kast sisteminin kuralları ilk olarak Manu Smriti’de (MÖ200 ve MS200 yılları arasında) yazılmıştır Diğer tüm Hindu yazılarında kast sistemi, amaç edinmeye değer gerçekler olarak verilmiştir Hinduizm’e göre; kozmik ve sosyal görevlerle (Dharma öğretisi) kast sistemine aitlik arasında bir bağlantı vardır Bir Kshatriya’nın görevi topluma önderlik etmek, onu korumaktır Brahmanların görevi ise; kutsal yazıları öğrenmek ve öğretmektir
 2. Fatma
  Administrator

  Hindistan'da Brahman hukukunun temelini oluşturan kast kurumudur. Hindistan'da toplum yapısı, toplumsal durumları hak ve görevleri bakımından birbirinden tamamıyla farklı kastlara bölünmüştür. Hinduizmde halkın ayrıldığı sınıflardan her birine Kast denir. Bir bakıma Kast aynı işle meşgul olan görev ve gelenekleriyle bir birine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik diye de tanımlanabilir.
+ Yorum Gönder