+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Ehramlar olarak bilinen Mısır piramitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ehramlar olarak bilinen Mısır piramitleri
  Mısır piramitleri

  misir-pramitleri.jpg

  Mısır Piramitleri
  Mısır'da yer alan piramitler Dünyanın 7 Harikasından biri olarak bilinir . Ehramlar olarak da bilinen Mısır piramitleri , çoğu eski ve orta krallık döneminde Mısır krallarının ( Firavun ) mezarları üstüne yapılmış büyük anıtsal yapılardır . Orta ve Güney Amerika'da Mayalar , Aztekler ve İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmıştır , ama gerçek piramitler Mısır'dadır . Yunanca pyramis sözcüğünden türemiş olan piramitlerde genellikle taş ya da tuğla kullanılmıştır . Dörtgen bir taban üzerinde yükselen piramitlerin üçgen biçimli dört kenar yüzeyi tepede bir noktada birleşir . Mezar odası çoğunlukla piramidin üzerine oturduğu kayanın içine oyulmuştur .

  Eski Krallık'ta 2 . hanedan döneminin sonuna kadar ( yaklaşık İ . Ö . 1650 ) krallar ve soylular mastaba denen mezarlara gömülürlerdi . Mastabalar , dikdörtgen biçimli , yan duvarları içeriye doğru eğimli ve üst yüzeyi düz olan; daha çok üstü kesik bir piramide benzeyen anıtmezarlardı . 3 . hanedan döneminde ( İ . Ö . 2650-2575 ) kral mezarlarında taş kullanılmaya başlandı . İlk piramit , bu dönemde , Kahire'nin yakınındaki Sakkara'da ünlü mimar İmotep tarafından yapıldı . Kral Zoser için tasarlanan ve üst üste konmuş altı mastabadan oluşan bu anıtmezara Basamaklı Piramit denmiştir .

  Kutsal sayılan ölmüş krala armağanların sunulduğu bir tapınağı da içeren Basamaklı Piramit ve ek yapıları geniş bir duvarla çevrelenmiştir . 60 metre yüksekliğinde olan ve kireç taşından yapılan bu piramit Eski Mısır'ın en güzel anıtlarından biridir . Yapının altından toprağın içine uzanan 11 geçitte kral ve bazı soyluların pembe granit ve albatrdan ( kaymak taşı ) yapılma lahitleri bulunur . Ne var ki , bu lahitler , daha önce soyulduğu için bu kişilerin mumyalanmış cesetleri bulunamamıştır . Bölgede daha birçok piramidin yapıldığı sanılmaktadır . 1953'te Sakkara'da 3 . hanedan döneminden kalma tamamlanmamış bir başka basamaklı piramidin kalıntılarına rastlanmıştır .

  En tanınmış piramitler , Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan üç piramittir . Bu piramitler 4 . hanedan döneminden ( İ . Ö . 2575-2468 ) kalmıştır . En büyüğünü Yunanca adıyla Firavun Keops yaptırmıştır . Keops Mısırlılar'ca Khufu olarak adlandırılır . Keops Piramidi'nin taban kenarları yaklaşık 230 metre ve yüksekliği 146 metredir . Ama dış kaplaması aşındığı için bugün yüksekliği 9 metre daha düşüktür . Kayalık bir zemine oturan piramidin dış bölümü kireç taşı ve granitten yapılmıştır . Tüm yapıda her biri ortalama 2 , 75 ton ağırlığında toplam 2 , 3 milyon taş blok kullanılmıştır .

  Piramidin yapımında kullanılan kayalar Nil ırmağının karşı kıyısından getirilmiş , kireç taşı Kahire yakınlarından , granit ise Assuan'dan taşınmıştı . Kabaca yontulan granit bloklar , silindirler üzerinde çekilerek ırmağa getirilir ve buradan mavnalarla piramide en yakın yük iskelesine taşınırdı . Bloklar , iskele ile piramit arasında döşenmiş granit geçitten , tahta silindirler üzerinde çekilerek yerine ulaştırılırdı . Taş blokları çıkaran ve taşıyan kişiler kendi adlarını kırmızı bir boya ile taşın üzerine yazarlardı . Bu yazılar bugün de okunabilmektedir . Taşlar çok düzgün bir biçimde bakır aletlerle işlenirdi .

  Keops'un ardından Kefren ve Mikerinos tarafından yaptırılan öbür ünlü iki piramit , ilkine göre daha küçüktür . Her üç piramit de yağmalanmış oldukları için içlerindeki eşyaların çoğu kaybolmuştur . 5 . ve 6 . hanedan kralları da ( İ . Ö . 2465-2150 ) Gize ve Abu Şir'de birçok piramit yaptırmışlardı . 11 . ve 12 . hanedan krallarının ( İ . Ö . 2130-1756 ) piramitleri daha çok Dahşur , Havara ve el-Lahun'da bulunmuştur . Bu dönemden sonra , soylulara mezar olarak kullanılan piramitlerin yapımına son verildi . Mısırlılar krallarını , 18 . hanedan döneminde ( İ . Ö . 1540-1292 ) başkent olan Teb yakınlarındaki Krallar Vadisi'nde kayalara oyulmuş mezar odalarına gömmeye başladılar .

  Bir zamanlar Nil ırmağının batı kıyısı boyunca birçok piramit yer alırdı . Bunların Eski ve Orta Krallık döneminde yapılmış olmaları ile Mısırlılar'ın Güneş tanrısı Ra'ya tapınmaya ve ölülerini mumyalamaya başlamaları arasında bir ilişki olduğu sanılmaktadır . Eski Mısırlılar , ölen bir kişinin bedenini koruyarak , ona yiyecek ve içecek sunarak ölümden sonra yaşamasını sağlayabileceklerine inanırlardı . Bu nedenle ölülerini , öbür dünyada gereksinecekleri eşyalarla birlikte gömerler , mezar duvarlarına çizdikleri resimler ve yazdıkları yazılarla ölülere karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunma yollarını gösterirlerdi .
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Piramitlerin Gizemi

  Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir . Binlerce yıl önce yapılan piramitlerde bugün bile hala binlerce sır yatmaktadır . İşte piramitlerle ilgili birbirinden ilginç bilgiler

  Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eser , Mısır'daki Keops Piramidi dir . Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında bulunan Giza Yaylasında bulunmaktadır .

  Keops Piramidinin yanında biraz daha küçük olan Kefren ve Mikorinos piramitleri bulunmaktadır . Ayrıca , içlerinde prenseslere ve firavunun en yakın yardımcılarına ait mumyaların bulunduğu beş piramit daha vardır .

  Büyük Piramit de denen Keops Piramidi , M . Ö . 2800 yıllarına doğru hüküm süren Mısır'ın 4 . Sülale devri hükümdarlarından Keops'un mezarıdır . İkinci büyük piramit , Keops'un kardeşi olan ve O öldükten sonra firavun olan Kefren'e aittir . Küçük piramit ise M . Ö . 2500'lü yıllarda hüküm süren Mikerinos'a aittir .

  Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir . Bunların en haşmetlisi olan Keops Piramidi dış görünüşü ile de "Dünyanın Birinci Harikası" olma niteliğine hak kazanmıştır .

  Piramitler , firavunun mumyası ile hepsi birbirinden değerli eşsiz nitelikteki sanat eserlerini; kral , kraliçe , prens heykellerini de içlerinde saklıyordu ve bu eşsiz hazineleri saklamak için yapılmışlardır .

  Keops Piramidinin yüksekliği 138 metredir . Tepeden 10 metre kadar aşınmıştır . Bazıları 10-15 ton ağırlığında olan 2 . 300 . 000 adet blok taşın üst üste yığılmasıyla oluşturulmuştur . Bir kenarı 227 metre olan dörtgen tabanı 50 . 524 metrekarelik bir alanı kaplar . Piramidin iç ortasında , tepeden 100 metre kadar aşağıda ve tabandan 40 metre kadar yukarıda firavunun odası vardır . Firavunun mumyası , hazinesi ve özel eşyası bu odaya konmuştur . Oda 10 , 5 metre uzunlukta , 5 metre genişlikte ve 6 metre yüksekliktedir . Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir . Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardır .

  Kefren Piramidinin taban kenarlarının uzunluğu 216m , yüksekliği 143m'dir .

  Mikorinos adına yapılan 66m uzunluğundaki piramidin taban kenarlarının uzunluğu 109m'dir

  Tarihçi Herodot'a göre , ağır granit blokları , piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda , 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır . Sadece bu rampanın yapılması bile 10 yıl sürmüştür . Bu muazzam mezar , üç ayda bir toplanan 100 . 000 esirin çalışmasıyla 30 yılda tamamlanmıştır . Daha sonra da Keops'un ve eşinin mumyalanmış cesetleri bu mezara yerleştirilmiştir .

  Bu üç piramit tam bir teknik ustalık ve mühendislik yeteneği başyapıtıdır . Yerleştirilişi , yapının dev boyutları , kullanılan kireçtaşından yapılan blokların boyut ve ağırlıkları şaşırtıcıdır . Bu piramitler Dünyanın Yedi Harikası içinde günümüzde sağlam kalan tek yapıdır .

  Gize piramitleri tahmini olarak M . Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmekte . Bunlar; Keops , Kefren ve Mikerinos piramitleridir ve isimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır .

  Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitlerdir . Bunlarla birlikte ve Mısır'da yüzlerce irili ufaklı piramit mevcuttur . Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır .

  Keops'un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahip .

  Kefren piramidinin dış yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmekte .

  Piramitler ile ilgili çeşitli matematiksel bulgular arasında ilginç olanları şunlar: Keops piramidinin yüksekliginin 1 milyarla çarpımı yaklasık olarak güneşle dünyamız arasındaki mesafeyi veriyor . ( 149 . 504 . 000km )

  Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karaları ve denizleri tam iki eşit parçaya bölüyor . Keops Piramidinin Taban cevresinin , yüksekliğinin 2 katına bölünmesinin pi=3 . 14 sayısını veriyor .

  62 metre yüksekliği ile Gize Piramitleri içerisinde en küçüğü olan Mikerinos Piramidi Kefrenin oğlu için yaptırılmış .

  Piramitler hala yapımları esnasındaki gizi korumaktalar . İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek keops piramidinde yer alan yaklaşık 2 . 5 milyon metreküp taş , 250 . 000 gün , yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebiliyor . Oysa piramitler 20 ila 30 yıl arasında bir sürede tamamlanmıştır .

  Sfenks

  70 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde olan Sfenks 14 . yy da Memluk'lar tarafindan top bataryalarına talim hedefi olarak kullanılmış ve ciddi biçimde zarar görmüş .

  M . Ö . 2520 yılında Keops'un oglu Kefren'in mezar kompleksi için yontulmuş . Sfenks Mısır dilinde 'SEZP-ANHE' Yaşayan görüntü ) anlamında . Tarih boyunca Sfenks Nil nehrine bakiyor ve nehir yoluyla gelenleri karşılıyordu .

  MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRLARI

  Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır . Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır .
  Piramit , kimin adına yapıldıysa , onun bulunduğu odaya , yılda sadece 2 kez güneş girmektedir . ( doğduğu ve tahta çıktığı günler )
  Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür .
  Piramitlerin içerisinde ultra sound , radar , sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır .
  Kirletilmiş suyu , birkaç gün Piramit'in içine bıirakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz .
  Piramit'in içerisinde süt , birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir .
  Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler .
  Piramit'in içine bırakılmış su , 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir .
  Çöp bidonu içindeki yemek artıkları , hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır .
  Kesik , yanık , sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir .
  Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu , ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar , fakat içlerini göremediler .
  Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak olur
  Büyük Piramitin açilari , Nil'in delta yöresini iki esit parçaya bölerler .
  Gize'deki üç piramit aralarinda bir Pitagor üçgeni olacak sekilde düzenlenmislerdir . Bu üçgenin kenarlarinin birbirlerine göre orani 3:4:5'dir .
  Büyük Piramitin tabininin yüzeyi , anitin yarisinin iki katina bölündügünde pi=3 , 14 sayisi elde edilir .
  Büyük Piramitin dört yüzeyinin toplam yüzölçümü , piramit yüksekliginin karesine esittir .
  Büyük Piramit , dünyanin kara kitlesinin merkezinde yer aliyor .
  Büyük Piramit , dört ana yöne göre düzenlenerek insa edilmistir .
  Piramit dev bir günes saatidir . Ekim ortasiyla Mart basi arasinda düsürdügü gölgeler mevsimleri ve yilin uzunlugunu gösterirler . Piramiti çeviren tas levhalarin uzunlugu bir günün gölge uzunluguna esittir . Bu gölgelerin tas levhalar üstinde gözlenmesiyle günün 0 , 2419 bölümünde yilin uzunlugu yanlissiz olarak saptanabiliyordu .
  Büyük Piramit'le dünyanin merkezi arasindaki uzaklik , Kuzey kutbuyla arasindaki uzakliga esittir ve kuzey kutbuyla dünyanin merkezi arasindaki uzakliga esittir .
  Piramitin yüksekligiyle , çevresi arasindaki oran , bir dairenin yari çapiyla çevresi arasindaki oranin dengidir . Dört kenarlar dünyanin en büyük ve çarpici üçgenleridir .
  Gizde'den geçen boylam , dünyanin denizleriyle anakaralarini iki esit parçaya böler . Bu boylam ayrica , kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup , bütün yer kürenin uzunluguna ölçümünde dogal sifir noktasini olusturur .
  Büyük piramitin tepesi Kuzey kutbunu , çevresi ekvatorun uzunlugunu temsil eder . Ve iki uzunluk ayni mikyasa uygunluk gösterir .

+ Yorum Gönder


gize piramitleri,  mısır piramitleri,  3 boyutlu mısır piramit goruntulerı,  keops piramidi,  eski mısır piramitleri,  mısır piramidi