+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda İspanya Ülkesinin yerleşim özellikleri, İspanya Ülkesinin gelenekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İspanya Ülkesinin yerleşim özellikleri, İspanya Ülkesinin gelenekleri
  İspanya Ülkesinin yerleşim özellikleri

  İspanya Ülkesinin yerleşim özellikleri, İspanya Ülkesinin gelenekleri, İspanya ülkesinin belirgin özellikleri, Avrupanın Akdeniz Ülkesi İspanyanın Bütün İlleri Şehirleri Hakkında Gerekli Bilgilerin Hepsini Paylaşalım.
  İspanyanın illeri Nelerdir, Vikipedi, Haritası, Semtleri ve İspanya ülkesinin illeri hakkında bütün bilgileri okuyalım.

  Evet Sırasıyla Şimdi İspanyanın Bütün Tüm Bilgilerini İstatistiklerini Tanıyalım Öğrenelim:

  İSPANYA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

  İspanya Krallığı’nın yüzölçümü 505.990 km2dir ve Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber Yarımadası’nda yer almaktadır. 2006 yılı verilerine göre bu yüzölçümün %34,5′i ekili alan, %15,1′i çayır ya da otlak ve %23,0′ı de ormanlık alanlarla kaplı bulunmaktadır. İber Yarımadası ile Akdeniz’deki Balear Adaları, Afrika’nın kuzeyindeki Ceuta ve Melilla Şehirleri ve Atlantik Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları da İspanya Krallığı topraklarıdır.

  İspanya, dağlık bir ülke olup ortalama yüksekliği 600 m. olan dağlarıyla bu konuda Avrupa’da İsviçre’den sonra ikinci sırada yer alır.

  Plato ve yüksek ovaları çevreleyen dağların batı kesimleri hariç yarımadanın beşte ikisinden fazlasını sıradağlar kuşatır.

  Yarımadanın belli başlı nehirleri doğudan batıya doğru bir yol izleyerek Atlantik Okyanusu’na akar. Ebro nehri, Akdeniz’e dökülür. Denizciliğe elverişli tek nehir olan Guadalquivir ise Sevilla Şehri’nden geçer. İspanya’nın en belirgin özelliklerden biri de ülkede dört mevsimin yaşanıyor olmasıdır. Atlantik Okyanusu’na bakan kısımda kışlar serin, yazlar yumuşak geçerken yağışlar yıl boyunca devam eder, Akdeniz’e bakan kısımda ise kış daha yumuşak, yaz sıcak ve kurak olup yağış oldukça azdır. İç kısımlarda kara iklimi yaşanır, kış aylarının 0 derecenin altında geçmesine karşın yaz mevsimi çok sıcak ve kuraktır, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceyi bulur. 1200 m.nin üstündeki dağlık kesimlerde de kara iklimi geçerlidir. Kanarya Adaları’nda tropikal bir iklim hakimdir.

  GENEL BİLGİLER
  NÜFUS
  Toplam Nüfus
  (1.1.2006) 44.708.964
  Nüfus Yoğunluğu
  (1.1.2006) 88,4 kişi/km2
  Nüfus Artış Oranı
  (1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre,
  1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) % 1,4
  Kentsel Nüfus
  (1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) % 78,1
  Cinsiyet Dağılımına göre nüfus
  (1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) Erkek: % 49,0
  Kadın: % 51,0
  Büyük Şehirlerdeki Nüfus
  ( 1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) Madrid:(Başkent) 3.128,6
  Barselona: 1.605,6
  Valencia: 805,3
  Sevilla: 704,4
  Zaragoza: 649,2
  Málaga: 560,6
  Bilbao: 354,1
  Murcia: 417,0
  Kanarya Adaları: 377.000
  Mayorka: 375,0
  Yaş Dağılımı
  (1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) 0 – 14: % 14,3
  15 – 64: % 69,0
  65+: % 16,7
  MİLLİ GELİR
  GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
  Gayri safi yurtiçi hasılanın yapısı:

  (Cari fiyatlarla, milyar Euro,2004)
  Değer %
  Özel tüketim harcamaları 562.952 57,7
  Kamu tüketim harcamaları 175,148 17,9
  Gayri safi sabit sermaye oluşumu 295,564 30,3
  Stok değişimleri 2,798 0,3
  Mal ve hizmet ihracatı 254,985 26,1
  Mal ve hizmet ithalatı -315.258 -32,3
  Gayri safi yurtiçi hasıla(piyasa fiyatlarıyla) 976.189 100,0
  Gayri safi Yurtiçi Hasıla’da Reel Büyüme

  (2000 – 2006 esas alınarak) % 3,9
  Kişi başı GSYİH

  Cari fiyatlarla (2006, Euro) 22.152

  SİYASİ YAPI (Haziran 2007)
  Devlet Yönetimi:
  Parlamenter Monarşi

  İspanya Devlet Başkanı:
  Kral 1. Juan Carlos

  Meclis düzeni:
  Meclis 350 milletvekili ve 259 senatörden oluşur. Her dört yılda bir seçim yapılır. Son seçimler 14 Mart 2004′de yapılmıştır.

  Hükümet başkanı: Başbakan
  Başbakan José Luis Rodriguez Zapatero (17 Nisan 2004 tarihinden beri)

  İktidar partisi:
  14 Mart’ta iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 162 Kongre 97 Senato üyeliği), ana muhalefet partisi Halk Partisi (PP) (147 Kongre, 124 Senato üyeliği).

  Devlet topraklarının bölgesel yapısı:
  Ülke; kentler, eyaletler ve otonom bölgelere ayrılmıştır. 17 tane otonom bölge mevcuttur. Bugünkü anayasayı 1978′de kabul edilen yasalar oluşturur. Her otonom bölgenin temel kurumsal normları kendi yasalarını oluşturur. Devlet bunları tanımanın yanı sıra kendi asal düzenlemesinin bir parçası olarak da korur.

  Sosyal Yapı
  Nüfus yapısı: (1.1.2006)
  Nüfusun % 90,7’sı ispanyol ve % 9,3 yabancıdan oluşmaktadır. Toplam yabancı nüfusun çoğunluğunu % 13,6’sı ile faslı, 11,1’i ekvatorlu, % 9,8’i romen, % 6,6’sı ingiliz, %6,4’ü kolombiyalı % 3,6’sı arjantinli ve %3,6’sı almandır.

  Din: (Şubat 2007)
  Nüfüsün % 79,1′i Katolik’tir.

  Resmi Dil:
  Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır.Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır. İspanyolca’nın yanı sıra katalan gallego ve bask dilleri konuşulur ki bu diller kendi bölgelerinde resmi dil olarak da kabul edilmektedir.

  EKONOMİK YAPI
  Ekonomik faaliyet alanları
  Sektörel istihdam oranları (2006)
  Tarım ve balıkçılık % 4,8
  Sanayi (İnşaat dahil) % 29,6
  Hizmetler % 65,6
  İşsizlik oranı (2003) % 8,5
  Fiyatlar (Aralık 2006 – Aralık 2005 farkı)
  Sanayi fiyatları % 3,6
  Tüketici fiyatları % 2,7
  Kamu Borçları (2004) GSYİH’ nın
  % 1,8’i
 2. Asel
  Bayan Üye

  İspanya Ülkesinin gelenekleri

  Ödemeler dengesi (milyon Euro, 2006)
  Ticari denge -80.142
  Hizmetler 22.143
  Gelir -20.983
  Cari Transferler -5.754
  Cari hesaplar (g-g) -84.736
  Sermaye hesabı (g-g) 6.175
  Doğrudan yatırım -55.531
  Portföy yatırımı (*) 198.314
  Diğer yatırımlar (*) -37.556
  Mali Türevler 2.044
  İspanyol Merkez Bankası rezervleri -480
  Merkez Bankası varlıkları -25.320
  ..Euro sistemle gelen talepler -12.327
  ..Diğer net varlıklar -12.993
  Mali Hesap (**) 81.471
  Net hata ve noksanlar -2.909
  (g-g) = gelir-gider
  (*) = İspanyol Merkez Bankası olmadan
  (**) = borçların(pasiflerin) net değişimi – varlıkların (aktiflerin) net değişimi

  Faaliyet alanları itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (MİLYON EURO-2006)
  Değer %
  Tarım ve balıkçılık 27.199 2,8
  Enerji 21.152 2,2
  Sanayi 130.557 13,4
  İnşaat 106.437 10,9
  Hizmetler 583.773 59,8
  ..Pazarlama hizmetleri 457.871 46,9
  ..Satışa yönelik olmayan hizmetler 125.902 12,9
  Ürünlerde net vergi 107.071 11,0
  Piyasa fiyatlarıyla GSYİH 976.189 100,0

  Başlıca verimli sektörler ve özellikleri
  İspanyol tarımın en belirgin özelliği geniş arazilere yayılmış tahıl üretim alanları ve (2006 verilerine göre 6,6 milyon hektar), üzüm ve zeytin başta olmak üzere bu alanlarda ekili bulunan ağaçsı bitkilerdir. Buna rağmen, elde edilen ürünlerin miktarı oranlamasında birinci sırada meyve ve sebze yetiştiriciliği yer almaktadır. Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği rakamlarına bakıldığında da sırasıyla domuz eti, dana eti ve süt, koyun ve keçi eti ve kümes hayvancılığı üretimi gelmektedir. 2006 senesinde kaydedilen verilere göre Balıkçılık üretimi 1.320.311 metrik tonu bulmaktadır. Bu miktarın 371.966 metrik tonu kültür balıkçılığı üretiminden elde edilmektedir (Bunun % 81,1’i midye üretimidir).

  Başta gelen İspanyol sanayi sektörleri arasında gıda, otomobil üretimi, kimyacılık ve ****l üretimi sayıla bilinir. Endüstriyel malzemelerin üretimi ve ihracatı yüksek oranlı teknolojik içeriğe sahip sektörlere doğru hızla yönelmektedir. Bunun bir kanıtı olarak, üretim endüstrisi ihracatının yarısından fazlasının orta-yüksek yoğunluklu teknolojiye ait olmasını gösterebiliriz.

  2006 yılı sanayi üretim ihracatının % 51,6 ‘sı orta ve ileri teknoloji sektöründe ve 8,5’u ileri teknoloji sektöründe olmuştur. Aynı yıl sanayi ürünleri ihracatı kaydedilen toplam ihracatın %81,5’iydi. Başta gelen ihracat sektörleri arasında tüketim ekipmanları, otomobil, gıda, kimyasal ürünler ve kimyasal olmayan yarı işlenmiş mamuller gelmektedir.

  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya ve istihdama en büyük katkı Hizmet Sektöründen gelmektedir. 2006 yılında İspanya, yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen ikinci ülkeydi. 2006’da ülkeye gelen toplam ziyaretçi sayısı 58,5 milyona ulaşmıştır.

  İspanyol şirketler ağı büyük ölçüde atomik yapılı işletmelerden oluşmaktadır ve Küçük ve Orta Ölçekli firmaları (KOBİ) durağan bir yapıya sahiptir. 2006 yılı başlarındaki rakamlar itibari ile toplam 3.161.480 KOBİ (0-249 ücretli çalışan eleman) ve 4.139 Büyük İşletme bulunmaktadır. (bu firmalara tarım ve balıkçılıkla iştigal eden işletmeler dahil değildir). Bu şirketlerden % 7,6’sı sanayi alanında, % 14.2’si inşaat, % 26,3’ü ticaret ve % 51,9’u diğer hizmetler alanında faaliyet göstermektedirler.

  Kamu sektörünün milli ekonomiye katılımı 1996 senesinde “Kamu Sektörünün Modernizasyonu Programının” kabulüyle kayda değer ölçüde azalmıştır. Gerçekleştirilen sayısız özelleştirme sayesinde zaten bir süredir kopma yolunda ilerleyen Devlet; petrol, doğal gaz, demir çelik, telekomünikasyon, hava ve deniz ulaşımı, elektrik üretimi ve bankacılık sektörlerindeki katılımını sona erdirmiştir. Kamu endüstrisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üzerindeki katkısı 1996 senesinde %1,8 iken 2006 senesinde %0,1 olarak kaydedilmiştir.

  TİCARİ HİZMETLER VE BANKACILIK PAZARLAMA
  TİCARET
  Büyük mağazalar ve belirli konularda özelleşmiş hipermarketler İspanyol pazarında paylarını arttırmaya devam etmektedirler. Gıda alanında uzmanlaşmış süpermarketler ise hipermarketlere oranla daha yüksek pazar payına sahip. Hipermarketler bazı spesifik ürünlerin arandığı yerler olarak kalırken süpermarketler şehrin yaşama alanları içindeki dar alanlarda müşteriyle daha yakından ilgilenebilmekte ve bire bir ilişki içerisindeki ticaretin faydalarından istifade etmektedir. Alışveriş merkezleri ise giderek çoğalmaya devam ederek 2006 senesi sonlarında aktif alışveriş merkezlerinin sayısı 463’ü bulmuştur. Bu merkezler bünyesinde brüt 11,3 milyon m2 kiralanabilir alan içermektedir ve geçen sene de insanların boş vakitlerini değerlendirmelerinde önemli bir faktör olmaya devam eden alışveriş merkezleri bu özelliklerinin devam edebilmesini sağlamak amacıyla tesislerinin restorasyonuna yatırım yapmayı ihmal etmediler.

  Gıda sektörü dışında hizmet veren ve özellikle mobilya, brikolaj, beyaz eşya ve bilgisayar satışı yapan büyük alışveriş alanlarında bulunan, Franchising sistemiyle çalışan ve 2006 yılı itibariyle sayıları 63.750 ’yi bulan perakende satış yapan işletmelerden 33.750’si küçük ticari işletmeler (bunlardan da 5.652’si gıda ve 5.142’si moda) ve diğer ek hizmetlerden (7.814 video-klüpler) oluşmaktadır.

  Geleneksel işletmeler, konserve gıdaların (kuru gıda) etkisiyle self-servis türü işletmelerin karşısında ağırlığını kaybetmektedir. 2006 senesinde kuru gıda satışına geleneksel işletmelerin katılımı % 4,4 iken self-servis türü işletmelerinki %21,2, süpermaketlerinki (400 m2 – 2.500 m2 arasındakiler) %52,0 ve hipermarketlerinki ise (2.500 m2’den büyük olanlar) %22,5 olarak kaydedildi. Taze gıda satışlarında ise (meyve-sebze, et ve balık) geleneksel işletmeler ve bölgesel pazarlar liderliklerini sürdürerek pazar payının %50’sini ellerinde tuttular.

  Elektronik ticaret gibi yeni ticaret formülleri gelişimini sürdürmektedir. Elektronik ticareti pazar payı geçen yıla oranla % 110 büyüme göstermiş ve 355 milyon Euro’ya ulaşan faturalandırma olmuştur.

  Bankalar
  ‘Banco de España’ İspanya’nın Merkez Bankasıdır.

  İspanya içerisinde yurtiçi şube ağları ve/veya yurtdışı temsilci ofisleri ile faaliyet gösteren başlıca finans kuruluşları sırasıyla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander Central Hispano, Banco Español de Crédito, Banco Popular Español, Banco Sabadell ve Banco Pastor ’dur.

  Tasarruf Bankaları olarak yurtdışında da büroları olanlardan başlıca kuruluşlar: La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Caja Galicia, Caja Duero, Caixa Nova, Caja de Ahorros del Mediterraneo ve İspanya Tasarruf Fonu Konfederasyonu’dur.

  Ulaşım Altyapısı
  Karayolları
  2005 yılında İspanyol karayolu ağı 666.698 km. uzunluğunda olup bunun 538.518 kilometrelik bölümünü şehirlerarası yollar, 128.180 kilometrelik bölümünü de şehir içi yollardan oluşmaktadır. Otobanlar gibi geniş kapasiteli yollar, karayolları ve çift şeritli yolların uzunluğu 13.156 kilometredir. 2005 yılında ülke karayolunu kullanan yolcu sayısı kilometre başına 417.834 milyon kişi, kilometre başına taşınan yük miktarı ise 367.497 milyon tondur. 2005’de karayolu taşımacılığı ülkenin yıllık kapasitesinin %90,0 ını, yük taşımacılığının ise %85,0′ını karşılamıştır. İspanyol Devlet Karayolu ağından (25.415 Km) hafif araçların %49,1’i, ağır taşımacılık araçlarının da % 66,2’si faydalanmıştır. Karayollarına 2005 yılında gerçekleştirilen toplam 8.319 milyon Euro’luk yatırımın % 91,1’i kamu tarafından yapılmış ve geri kalan kısmı ise ücretli otoban olmuştur.

  Demiryolları
  2005 yılı verilerine göre İspanyol demiryolu ağı uzunluğu 15.015 kilometredir. Bunun 8,478 kilometresinde elektrikli sistem kullanılmaktadır. Yine aynı yıla ait verilere göre kilometre başına 21.624 milyon yolcu ve 11.641 milyon ton yük taşımıştır. Çalışan Madrid-Sevilla, Antequera uzatması ve Toledo’ya uzanan bir kolu ile ve Madrid-Tarragona olmak üzere iki tane Hızlı Tren Hattı bulunmaktadır. 2005 senesinde Kamu Sektörü demiryollarına 5.456 milyon Euro yatırım yapmıştır.

  Limanlar
  2006 yılında kamu işletmesi altında bulunan 46 adet çok amaçlı limandan yapılan deniz taşımacılığının 460 milyon tona ulaşan yük taşımacılığı ve 24,4 milyon yolcu taşımacılığı yapılmıştır. Buna göre bir önceki yıla nazaran, yük taşımacılığında % 4,7 yolcu taşımacılığında ise %5,5’lik bir artış göstermiştir.

  2005 yılında ülke içi yük taşımacılığının yaklaşık %9,6’sı(ton/km) denizyoluyla gerçekleşmiştir. 2006 yılında limanlara yapılan yatırımlar 1.089 milyon Euro’ya ulaşarak geçen seneyle kıyaslandığında % 24,0’lık bir artış kaydedilmiştir.

  Havalimanları
  Günümüzde İspanya’da ticari trafiğe açık 45 havalimanı bulunmaktadır. 2006 senesinde hava taşımacılığı aracıyla 193,6 milyon kişi seyahat etmiş, toplam 625.872,9 ton ticari yük taşınmıştır. 2005 senesine kıyasla, 2006’de İspanyol havalimanları yolcu trafiğinde %6,8 ticari nitelikli yük trafiğinde de % -0,5 değişim kaydedilmiştir. Havalimanlarının altyapısına ve kamu havacılığına yapılan yatırımlar 1.821,8 milyon Euro tutarında gerçekleşmiştir.

 3. Asel
  Bayan Üye
  İspanya Ülkesinin yerleşim özellikleri

  PAZARIN DIŞA AÇILIMI VE PAZARA GİRİŞ YAPISI
  Pazarın dışa açılım payı
  Ticari eşya dağılımı, 2006
  GSYİH’ DA Dış Ticaret (İhracat-İthalat) oranı %44,0
  GSYİH’ DA İthalat oranı %26,6
  Dünya İthalatında, İspanya’nın toplam payı %2,6
  Dünya İhracatında, İspanya’nın toplam payı %1,8

  Dış ticaretin yapısı
  Dış ticaretin bölgelere göre dağılımı (2006 yılı itibarıyla toplam üzerinden %

  İhracat Rakamları
  İthalat Rakamları

  *:Euro Bölgesi 2006: Almanya, Avusturya, Belçika, (İspanya), Finlandiya, Fransa,
  Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Slovenya.
  **:2006 AB aday ülkeler: Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Türkiye ve Eski
  Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Bulgaristan ve Romanya 01.01.2007 tarihinden
  beri üye ülkeler.
  ***:Hong Kong hariç Çin
  Ülkelere göre dış ticaret (2006 yılı itibarıyla milyon euro olarak) İhracat (FOB) Değer 2006-2005
  Yılı Farkı
  (%) İthalat (CIF) Değer 2006-2005
  Yılı Farkı
  (%)
  169.872 9,6 259.599 11,4
  Fransa 31.754 6,8 Almanya 36.929 7,5
  Almanya 18.486 5,0 Fransa 33.163 1.0
  Portekiz 14.972 0,9 İtalya 21.206 6,6
  Italya 14.484 11,8 Çin 14.302 22,1
  Ingiltere 13.415 3,0 İngiltere 12.754 -3,6
  ABD 7.498 17,3 Hollanda 10.355 10,2
  Hollanda 5.546 14,4 Portekiz 8.730 16,22
  Belçika 4.958 13,1 ABD 8.476 13,3
  Meksika 3.074 16,1 Belçika 7.550 6,3
  Türkiye 2.752 2,1 Rusya 7.343 41,5
  İsviçre 2.596 1,1 Japonya 5.841 -1,4
  Fas 2.562 14,2 Cezayir 4.491 10,1
  Yunanistan 1.899 10,5 İrlanda 3.880 10,8
  Diğer ülkeler 45.876 16,6 Diğer ülkeler 84.539 19,5

  GTIP NUMARALARINA GÖRE DIŞ TİCARET (2006- NUMARALANDIRMA AB STANDARTLARINDA YAPILMIŞTIR)
  Değer 06-05 Farkı (%)
  İhracat (FOB) 169.872 9,6
  87. Motorlu kara taşıtları, traktörler… 35.394 6,4
  84. Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar… 13.830 9,1
  85. Elektrikli makina ve cihazlar … 11.918 10,7
  27. Mineral yakıtlar, mineral yağlar 7.894 17,0
  39. Plastikler ve mamulleri… 6.358 10,9
  30. Eczacılık ürünleri.. 5.526 10,9
  72. Demir ve çelik. 5.494 19,0
  08. Yenilen meyvalar 4.591 5,6
  89. Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar. 4.122 41,9
  73. Demir veya çelikten eşya. 3.800 7,3
  Diğer İhracatlar 70.945 8,4
  Değer 06-05 Farkı (%)
  İthalat (CIF) 259.559 11,4
  27. Mineral yakıtlar, mineral yağlar … 40.508 23,8
  87.Motorlu kara taşıtları, traktörler… 38.844 6,5
  84 .Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar… 28.191 4,5
  85. Elektrikli makina ve cihazlar … 22.175 15,3
  72. Demir ve çelik… 10.534 25,1
  30. Eczacılık ürünleri… 7.257 5,7
  29.Organik kimyasal ürünler.. 6.706 2,8
  90.Optik alet ve cihazlar, .. 5.648 11,4
  62.Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.946 24,5
  Diğer İthalat 86.519 9,2

  KUR GELİŞİMİ
  (Dönemlerin ortalaması) 2004 2005 2006 2007*
  ABD DOLARI/EURO 1,244 1,244 1,256 1.327
  *Ocak-Mayıs
  1 Haziran 2007
  1 euro=1,344 ABD Doları

  PAZARA ULAŞIM
  TİCARET REJİMİ

  Avrupa Birliği’ne üye diğer ülkeler ve bunlarla ticaret yapan topluluk dışı ülkelerden yapılan mal girişinde ithalat izni ve miktar sınırlaması yoktur. Aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerine İspanya’dan yapılan ihracat ürünlerinde de miktar sınırlaması ve izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Birlik üyesi olmayan üçüncü ülkelerle gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalatında da ne bölgesel ne de milli bir tahdit getirilmeksizin serbest bir ticaret politikası izlenir. Sadece ithal edilecek malın bağlı bulunduğu tarımsal kuruluşun normlarına uygun olup olmadığı konusunda bir teminat olarak (AGRIM) ithalat sertifikası istenir. Genel kurallara istisna olarak bazı tütün çeşitleri ve fildişi ithalatı için izne gerek duyulmaktadır.

  Birlik dışı üçüncü ülkelerden yapılacak sanayi ürünleri ithalatında da bazı istisnalar hariç serbest ticaret politikası izlenir. Söz konusu istisnalar arasında, belirlenmiş ülkelerden tespit edilmiş bazı ürünlerin (tekstil ürünleri, konfeksiyon ayakkabı ve çelikten mamul ürünler) ithalatında miktar kısıtlamaları ve kontrol önlemleri uygulamaları, diğer bazı maddelerin (uyuşturucular, savunma malzemeleri ve çift kullanımlı malzeme ve teknolojileri gibi ) ithalatına konu olan özel izin lisansları sayılabilir.

  Birlik dışı ülkelere yapılacak gerek tarım gerekse endüstri ürünlerindeki ihracatta da serbest ticaret politikası bütünüyle izlenir. Uruguay Dolaşım Birliği’nin kurulmasının ardından bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerekli olan (AGREX) sertifikasıyla fiyat ve miktar bakımından kontrol altına alınmıştır.

  Kanarya Adaları’nın ticari ilişkilerini düzenlemesi için özel bir sistem mevcuttur. Belirlenmiş tarımsal ürünler için Topluluk içi yardımları ve aynı ürünler için üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatta muafiyet imkanını içermektedir.

  Ceuta ve Melilla, Avrupa Gümrük Birliği’ne dahil değildir. Bu bölgelerin dış ticaretinde ülkenin ticari rejiminden farklı ve geleneksel serbest ticaret esasına dayalı bir ticaret rejimi uygulanmaktadır.

  GÜMRÜK TARİFESİ

  Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergisi muafiyeti vardır. Ancak, Birlik üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen ürünler için Avrupa Birliği’nin koyduğu gümrük tarifeleri uygulanır.

  ÜYE OLDUĞU TİCARİ VE EKONOMİK TEŞKİLATLAR

  Avrupa Birliği AB

  Avrupa Para Birliği UEM

  İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD

  Dünya Bankası DB

  Uluslar arası Para Fonu IMF

  Dünya Ticaret Örgütü DTÖ

  Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD

  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD

  Afrika Kalkınma Bankası AfDB

  Asya Kalkınma Bankası ADB

  Interamerikan Kalkınma Bankası IDB

  Sayfa başı

  YASAL DÜZENLEMELER
  VERGİ SİSTEMİ
  Üç ayrı katma değer vergisi (KDV) oranı uygulanmaktadır. Genel KDV oranı % 16, düşürülmüş KDV oranı %7, en düşük KDV oranı ise % 4’tür. Bazı işlemler katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla’da katma değer vergisi uygulanmamaktadır. Kanarya Adaları’nda % 5 oranında dolaylı genel vergi uygulaması yürürlüktedir. Ceuta ve Melilla’da ise üretim, hizmetler ve ithalatta, Kanarya Adaları’nda geçerli olan standart verginin benzeri uygulanmaktadır.

  Şirketler için vergi yükümlülüğü net gelir üzerinden % 32,5 oranındadır ve 1.1.2008 tarihinden itibaren bu oran % 30 olacaktır. Bunun haricinde bazı özel vergi oranları da mevcuttur. Devlet reel yatırım fonlarında % 1, belirli kooperatiflerde % 20 ve hidrokarbon arama ve çıkarma çalışmaları yapan kurumlar için bu oran % 37,5 (1.1.2008 tarihinden itibaren % 35 olacaktır) olarak tespit edilmiştir

  MARKALARIN VE PATENTLERİN KORUNMASI
  İspanya, Dünya Bireysel Mülkiyetler Organizasyonu ’nun oluşturduğu Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi’ne taraftar olmuştur. Ayrıca İspanya, Avrupa patentlerini konu alan Münih Sözleşmesi’ni ve Patent İşbirliği Anlaşması’nı (PCT), markalar konusunda da Madrid Yönetmeliği’ni imzalamış ülkeler arasındadır.Avrupa patentleri için başvurular İspanyol Patentler ve Markalar Bürosu’na da yapılabilse de işlemlerin takibi ve patentin onaylanması Genel Merkezi Münih’te yerleşik olan Avrupa Patent Ofisi’nce tamamlanacaktır.

  Avrupa Topluluğu kapsamındaki ülkelerdeki markaların denetimini konu alan iç piyasanın uyum ve ahengini sağlayan Ofis (OHIM )merkezi İspanya’nın Alicante şehrindedir.

  ÜRÜNLERİN STANDARDİZASYONU VE BELGELENDİRİLMESİ
  Bazı ürünler menşeine bakılmaksızın Avrupa Birliği’nin getirdiği zorunluluklar sebebiyle birtakım mevzuatlarla sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bütün birlik ülkeleri için özellikle haklı rekabeti destekleyici çeşitli garanti sistemleri getirmek gibi yine topluluğun koyduğu birtakım teknik zorunluluklar söz konusudur. İSO kalite normları 9000 serisi kaliteyi garantileyen ve rekabet faktörünü ön plana çıkaran bir uygulamadır. Çevre üzerine İSO 14000 serisi ve OHSAS 18001 teknik özelliklerine göre iş kazalarını önleme sertifikası da her geçen gün daha önem kazanmışlardır.

  İspanya Hükümeti tarafından görevlendirilmiş resmi bir kurum olan İspanya Standardizasyon ve Belgelendirme Teşkilatı standardizasyon ve sertifikalama faaliyetlerini geliştirmek için çalışmaktadır. Belgelendirme ile ilgili olarak Milli Akreditasyon Kuruluşu tarafından sektör bazında onaylanmış başka organizasyonlar da mevcuttur.

  KARAYOLLARI TAŞIMACILIĞI
  Karayolu taşımacılığıyla ilgili bütün uluslararası anlaşmalar CMR, TIR, ADR ve ATP ülke iç tüzüğüne dahil edilmiştir. Avrupa Birliği dahilindeki karayolu yük taşımacılığı konusu 26 Mart 1992’den bu yana CEE 881/92 sayılı yönetmelik kapsamındadır. İspanya ile üçüncü ülkeler kapsamındaki ülkelerin her biri ile değişik ikili sözleşmeler mevcuttur.


  Sayfa başı

  PRATİK BİLGİLER
  PARA BİRİMİ
  Euro resmi para birimidir ve 100 cent’lere ayrılmıştır. 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük olarak banknot halinde ve 1, 2, 5, 10, 20 ve 50’lik cent ile 1 ve 2 Euro’luk ****l para olarak İspanya dahil bütün Euro Bölgesi ülkelerinde geçerlidir.

  SAAT UYGULAMASI
  İspanya, Ekim ayı sonundan Mart sonuna kadar GMT’den bir saat ileridir. Yılın geri kalanında GMT’den iki saat ileridir. Kanarya Adaları ise tüm yıl boyunca, İspanya’dan bir saat geridedir.

 4. Asel
  Bayan Üye
  İspanya Ülkesinin yerleşim özellikleri

  ÇALIŞMA SAATLERİ
  BANKALAR
  Pazartesi-Cuma sabah 8.30 ile 14.00 arası, Cumartesi günleri 8.30-13.00 arası açıktır. Bankalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri kapalıdır.

  RESMİ DAİRELER
  Pazartesi-Cuma günleri ve 08.00-15.00 arası çalışma saatleridir.

  İŞYERLERİ
  Bütün İspanya’da dükkanların asgari açık oldukları süre Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar 10.00-13.30 arası ve 17.00’den 20.30-21.00 saatleri arasındadır. Büyük mağazalarda, süpermarketlerde ve hipermarketlerde öğle tatili uygulaması yoktur ve daha geç saatlere kadar hizmet verilmektedir. Rekabet esaslarını göz önüne alınarak her otonom bölge, işyerlerine yılda en az 8 kez tatillerde veya pazar günleri açık kalma izni vermektedir.

  TATİL GÜNLERİ
  YILLIK TATİLLER:
  Yılda 30 gün tatil yapmak her çalışanın yasal hakkıdır, bu tatiller genelde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, çoğunlukla da Ağustos ayında gerçekleştirilir.

  RESMİ TATİL GÜNLERİ:
  Pazar günleri iş günü değildir. Hükümet’in, Otonom yönetimlerin ve Belediye’lerin Pazar günlerine ilave olarak onayladıkları yıllık tatil günlerinin sayısı 14’tür.

  2007 yılında tüm ülkenin uyguladığı tatil günleri şunlardır: 1 Ocak (Yeni Yılın ilk günü), 6 Nisan (Kutsal Cuma), 1Mayıs İşçi Bayramı, 25 Mart (Kutsal Cuma), 15 Ağustos (Asuncion de la Virgen) 12 Ekim (İspanya’nın Milli Bayramı), 1 Kasım (Bütün Azizlerin günü), 6 Aralık (Anayasanın Kabulu), 8 Aralık (İffet günü) ve 25 Aralık (Hz.İsa’nın Doğumu)

  ÜLKEYE GİRİŞ FORMALİTELERİ
  Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre vatandaşları için pasaport ya da ulusal kimlik kartı yeterlidir. Diğer ülke vatandaşlarından istenilenler: yasal geçerlilik taşıyan bir pasaport, bulundukları bölgeye göre ilgili olan İspanya’nın Büyükelçilik veya Konsolosluk’ larından alınmış geçici giriş veya oturma vizelerinin olması gereklidir. Vize uygulamasının olmadığı ülke vatandaşları için 90 günü aşmamak ve çalışmamak kaydıyla ülkeye giriş hakkı sınırda kontrolleri yapılmak kaydıyla mevcuttur. Geçici kalış vizesi (Schengen Vizesi) yeni bir vizeye gereksinim duyulmaksızın Almanya, Avusturya, Belçika,Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Norveç, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç’e giriş hakkını sağlar, aynı şekilde bu ülkelerin herhangi birinden alınan vizeyle de İspanya’ya giriş hakkı doğar.

  İş veya ticari vize için gerekli evraklar:
  En az altı ay geçerlilik süresi olan pasaport.

  Pasaportun numarası, vizeler, damgalar ve şahsi bilgilerin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

  Eski pasaportun fotokopisi.

  Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  Vize başvuru formu

  Bir resim (Yeni çektirilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi kabul edilmez).

  Seyahat dönemini kapsayan seyahat sigortası.

  Şirketin antetli kağıdına vize başvuru dilekçesi.

  Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan İşe Giriş Bildirgesi (fotokopi işyerinden onaylı olmalıdır)

  ‘Sosyal Sigortalar Kurumu Dört Aylık Sigorta Pirimleri Bildirgesi’ veya Emekli Sandığı’ndan benzer belge,

  İspanyol Şirket tarafından, seyahat edecek kişi veya kişilere hitaben yazılmış, seyahatin amacını ve tarihlerini bildiren faks (aynı fax İspanyol şirket tarafından Büyükelçiliğimize de iletilmelidir).

  Son üç ayın maaş bordrosu.

  Şirketin Vergi Levhası’nın Noter tasdikli fotokopisi.

  Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

  Şirketin İmza Sirküleri’nin Noter tasdikli fotokopisi.

  Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

  Uçak ve Otel rezervasyonu teyidi

  Vize için başvuran şahsın seyahat edeceği ülkedeki masraflarını karşılayabileceğini gösteren belgeler(maaş bordrosu, banka hesap cüzdanı, mülkiyet tapuları, kredi kartlarının orijinalleri ve fotokopileri).

  Vize başvurusunun bir grup için yapılması durumunda, grubu oluşturan şahısların isim ve pasaport numaralarının olduğu liste.

  Pasaportlarında başka Schengen vizesi bulunan şahısların vize başvuruları üçüncü şahıslar tarafından yapılabilmektedir. Pasaportlarında Schengen vizesi bulunmayan şahıslar başvurularını bizzat yapacaklar ve pasaportlarını bizzat teslim alacaklardır

  DİKKAT:evraklarin eksiksiz ve iki nüsha halinde (vize başvuru formu dişinda) hazirlanmasi ve her bir nüshanin ayri bir dosyada toplanarak iki takim şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.

  ÖNEMLİ NOTLAR:
  Vize Başvurularının, öngörülen seyahat tarihinden EN AZ BİR HAFTA ÖNCE yapılması gerekmektedir. Yabancılar için bu süre ÜÇ HAFTADIR

  Bir grup seyahati söz konusu olduğu takdirde, vize başvurularının öngörülen seyahat tarihinden EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE yapılması gerekmektedir.

  Yukarıda belirilen evrakların tamamının ibrazı, gerekli vizenin verileceği anlamına gelmemektedir.

  Gerekli görüldüğü takdirde, yukarıdaki listede yer almayan (ikametgah ilmuhabiri vs. gibi) başka evraklar da talep edilebilir.

  İstanbul Başkonsolosluğuna bağlı iller
  Antalya – Artvin – Aydin – Balikesir – Bartin – Bilecik – Bolu – Burdur – Bursa – Çanakkale – Denizli – Edirne – Giresun – İstanbul – Isparta – İzmir – Karabük – Kastamonu – Kirklareli – Kocaeli – Manisa – Muğla – Ordu – Rize – Sakarya – Samsun – Sinop – Trabzon – Tekirdağ – Yalova Ve Zonguldak.

  Diğer iller Ankara konsolosluğuna bağlıdır
  Ankara İstanbul
  İspanya Büyükelçiliği İstanbul Başkonsolosluğu
  Abdullah Cevdet Sokak No.8 Karanfil Aralığı Sokağı No.16
  Çankaya Ankara 1.Levent 80620 Beşiktaş İstanbul
  Tel: 0312.4402169
  Tel: 0312.4401796
  Tel: 0312.4380392
  Tel: 0312.4415992 Tel: 0212.2707410
  Tel: 0212.2707414
  Tel: 0212.2702465
  Faks: 0312.4403327 Faks: 0212.2707484
  Vize Bölümü Çalışma Saatleri:
  Pazartesi-Cuma arası:09.30-12.00
  saatleri arası .

  Vize bölümü çalışma saatleri:

  Başvuru formu almak, bilgi danışmak ve randevu almak için
  Pazartesi-Cuma günleri arası: 09.30-15.00 arası

  Başvuru formlarını vermek için
  Verilen randevu günü 09.00-.09.30 arası

  Vizeyle birlikte pasaportu almak için
  Pazartesi – Cuma günleri arası 12.30-12.45 arası.

  İspanya’dan ulaşım

  Havayolu ile:
  2006 yılında havayolu ulaşımı İspanya’da mevcut olan 45 havalimanında, 41’unda uluslararası yolcu trafiği, 34 havalimanında ise yük taşımacılığı gerçekleştirilmiştir. Yolcu trafiğinin en yoğun olduğu havalimanları Madrid-Barajas havalimanı başta olmak üzere, Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga, Alicante, Güney Tenerife ve Büyük Kanarya Adaları’dır. Kargo yük taşımacılığında ise Madrid-Barajas, Barcelona, Vitoria, Büyük Kanarya ve Kuzey Tenerife havalimanları yoğundur.

  Denizyolu ile:
  Coğrafi konumu nedeniyle, ülkeyi çevreleyen 4,872 km.lik sahil şeridinde geliştirilmiş liman sistemiyle her yöne deniz hatları mevcuttur . 2006 yılında denizyolu yük taşımacılığında önde gelen limanlar Bahía de Algeciras, Barcelona, Valencia, Bilbao ve Tarragona’dır.

  Karayolu ve Demiryolu ile:
  Karayollarında diğer komşu ülkelere birçok sınır kapıları sayesinde devamlı trafiğin akışı gerçekleştirilmektedir. Demiryolu taşımacılığı Portekiz-İspanya arasında dört ayrı sınır kapısından, Avrupa kıtasının geri kalanıyla Irun ve Portbou bağlantılarıyla gerçekleştirilmektedir.

  Sağlıkla ilgili önemler
  Yoktur.

  Elektrik akımı
  220 V, tek fazlı, 380 V, üçlü fazlı Frekans: 50Hz.


+ Yorum Gönder


ispanya gelenekleri,  ispanyanın yerleşim özellikleri,  ispanyol gelenekleri,  ispanyanın yerleşim özellikleri nelerdir,  ispanya yerleşim özellikleri,  ispanyanın özellikleri nelerdir