+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Güney Korenin Bütün İlleri Şehirleri Hakkında Gerekli Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Güney Korenin Bütün İlleri Şehirleri Hakkında Gerekli Bilgiler
  Güney Korenin Bütün İlleri

  Güney Korenin illeri Nelerdir, Vikipedi, Haritası, Semtleri ve Güney Kore ülkesinin illeri hakkında bütün bilgileri okuyalım.

  Evet Sırasıyla Şimdi Güney Korenin Bütün Tüm Bilgilerini İstatistiklerini Tanıyalım Öğrenelim:

  Güney Kore Asya’nın doğusunda Kore Yarımadasının 38° enleminin güneyinde kalan bir devlet. Kuzeyinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti batısında Sarıdeniz doğusunda Japon Denizi güneyinde Doğu Çin Denizi bulunur.
  Tarihi
  Kore târihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanır. Çin’in eline geçtikten sonra Budizm ve Çinlilerin etkisinde kaldı. Daha sonraları 7. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar değişik hânedânların idaresi altında bağımsız olarak yaşadı. 1910 yılında Japonlar Kore’yi işgal ederek koloni hâline getirdiler. Bu durum 1945 yılına kadar sürdü. İkinci Dünya Harbinde Japonya’nın yenilmesinden sonra Güney Kore’yi ABD Kuzey Kore’yi de Rusya işgal etti. Böylelikle kuzeyde komünist rejim güneyde demokratik rejim kurulmuş oldu.

  25 Haziran 1950’de Rus subaylarının kumandasındaki Kuzey Kore birlikleri yarımadanın tamamına komünizmi kabul ettirmek için Güney Kore’ye saldırıp istilâ etti. Bunun üzerine BM. Güney Kore’nin kurtarılmasına karar verdi. Bölgeye BM askerleri gönderildi. Bu orduya Türkiye bir tugayla katıldı. İşgalci komünist birliklerin Güney Kore’den çıkarılması için Mehmetçik büyük başarı gösterdi. Mehmetçiğin zaferi bütün dünyâya yayılarak takdir topladı. Yapılan görüşmeler neticesinde 27 Temmuz 1953’te ateşkes imzalandı. 38. Paralel Güney Kore ile Kuzey Kore arasında sınır kabul edildi. Savaş sonrası Başkanlık sistemine dayalı demokratik rejime geçildi. Kuzey Kore ile birleşme devamlı gündemde olup yakın bir zamanda tek devlet hâline gelmeleri ümit edilmektedir.
  Fizikî Yapı
  Güney Kore’nin güney ve batı kıyıları çok girintili ve çıkıntılıdır. Birçok yarımada ve küçük adalarla çevrilmiştir. Bu kısımlarda Pusan ve İnchon en önemli limanlarındandır. Doğu bölümü dağlık olmasına rağmen batı bölümü geniş alanlar ovalar ve tepelerle kaplıdır. Doğu bölümünde tabiî limanlar da yoktur. Genellikle dağlıktır. Fakat dağlar yüksek değildir. En yüksek dağı 1915 m ile Chiri San Dağıdır. Önemli nehirleri arasında Naktong Han ve İnchon ırmakları sayılabilir.
  İklimi
  Kore’nin iklimi kışın karalardan esen soğuk rüzgârların yazın Pasifik’ten esen sıcak ve nemli muson rüzgârlarının etkisindedir. Ülkenin yüzey şekilleri iklimi etkiler. Muson rüzgârları sayesinde bitki örtüsü arasında tropikal bitkiler de yer alır. Yıllık yağış ortalaması 1270 mm’dir. Güneyde Eylül ayında sık sık tayfunlar görülür. Ülkede en düşük sıcaklık ortalaması 3°C en yüksek sıcaklık ise 24°C’dir.
  Doğal Kaynaklar
  Eskiden ormanlarla kaplı olan ülkede denetimsiz kesim yangın ve hastalık yüzünden ormanlar kalmamıştır. Fakat dağınık çam ve bambu ağaçları vardır.

  Maden bakımından zengin sayılmaz. Fakat tungsten üretiminde önde gelen ülkelerdendir. Ayrıca kömür demir fluorin grafit altın bakır ve kurşun az miktarda çıkarılır.
  Nüfus ve Sosyal Hayat
  Kore nüfusu 231130193 (48. sıradah)dur. Halkın % 32’si şehirlerde yaşar. En büyük şehir başşehir Seul’dür. Kore Çin ile Japonya arasında bir köprü olmasına rağmen kendilerine has bir kültür geliştirmiştir. Köylerde yaşayan Koreliler yüzyıllar önceki gibi giyinir ve yaşarlar. Şehirlerde yaşayanlar ise batı dünyasının etkisindedirler.

  Halkın büyük kesimi Konfüçyanizm ve Budizm inancındadırlar. % 10 kadar Hıristiyan vardır. Kore Türk tugayının tanıttığı İslâmiyet her geçen gün yayılmaktadır. Halkın kullandığı ve resmî dili Korecedir.

  Eğitimi: Eğitim 6-12 yaş arasında mecburî ve ücretsizdir. Ülkede okur-yazar oranı % 92’dir. Güney Kore’de 72 üniversite ile 82 yüksek okul vardır.
  Siyasi Hayat
  1972 Anayasasıyla yürütme görevi Ulusal Konferans tarafından 6 yıl için seçilen Devlet Başkanına verilmiştir. Kanun yapma görevini üzerine alan Millet Meclisinin 276 üyesi vardır. Meclis üyeleri 4 yıl için halk tarafından seçilirler. Başkanın meclisi feshetmek yetkisi vardır.
  Ekonomi
  Ülke ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Bunun yanında balıkçılık ve çıkarılan tungsten madeni sanâyi ve ekonomide önemli yer tutar.

  Tarım: Kore Yarımadasının verimli toprakları Güney Kore sınırları içinde kalmıştır. Halkın başlıca besin maddesi olduğundan pirinç ekimi önemli yer tutar. Pirinç üretimi 7 milyon tonun üzerindedir. Ülkede pirinçten başka buğday arpa patates soya fasulyesi tütün ve şekerkamışı yetiştirilir.

  Balıkçılık: Ülkenin önemli gelir kaynaklarından birisi de balıkçılıktır. Ülke topraklarının üç tarafı denizle çevrili olduğu ve açık deniz balıkçılığı yaptığı için ihraç edilecek kadar balık avlanır.

  Sanayi: Yarımadanın ikiye bölünmesinden sonra Güney Kore dışarıdan sağladığı kredilerle sanâyisini hızla geliştirmiş ve çeşitli sanâyi ürünleri ihraç edecek duruma gelmiştir. Dokuma kâğıt kontrplak elektrik ve elektronik âletler yapımı ileri düzeydedir. Ayrıca plastik maddeler boya gübre çimento cam fabrikaları ve araba fabrikaları vardır. Motor sanâyii de kurulmuştur.

  Ticâret: Güney Kore dışarıya dokuma kontraplak elektronik âletler kara taşıtları elektrik gereçleri tungsten balık ve balık ürünleri ihraç eder. En çok giyim eşyası satan ülkeler arasındadır. Dışarıdan ise makina ve tahıl alır. Güney Kore’nin ticaret yaptığı ülkelerin başında ABD Japonya ve Hong Kong gelir. Yıllık ihracat tutarı 20 milyar dolar civarındadır.

  Ulaşım: Ülkeden kara ulaşımı karayolları ve demiryolları ile sağlanmaktadır. Demiryollarının uzunluğu 6340 km karayollarının uzunluğu ise 54.689 km’dir Bu yolların % 57’si asfalt kaplanmıştır.

  Yarımada ülkesi olduğu için denizcilik gelişmiştir. Önemli limanları Psan ve İnchon limanlarıdır. Hava ulaşımı Güney Kore Hava Yolları ile sağlanmaktadır.
 2. Zahra
  Üye

  Doğu Asya da bulunan Kore Devleti, Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Ilıman İklim Kuşağına sahip olan Korenin arazileri Dağlık alanlardan oluşmaktadır. Paleotik Çağ da yerleşim alanı olmuş olan Kore iddari Bölümlere ve İllere ayrılmıştır ayrıca hiç bir İle bağlı olmayan şehirleri bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder