+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Ispanya'nın Belirgin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ispanya'nın Belirgin özellikleri

  İspanya'nın belirgin özellikleri  Yüz Ölçümü: 504.782 km
  Nüfusu: 39.085.000(1992)
  Başkenti: Madrid
  Yönetim Biçimi: Krallık
  Dili: İspanyolca
  Para Birimi: Peseta
  Nüfus Yoğunluğu: 77/ km2
  Dini: Hristiyanlık
  Nüfus Artış Hızı: Binde 2
  Avrupa’nın Güneydoğu ucunda, İber Yarımadasında yer alır ve İber Yarımadasının 5/4’nü kaplar. Kıtanın üçüncü büyük ülkesidir. 47º ve 36º kuzey enlemleriyle 3º doğu ve 10º batı boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye 800 km, doğudan batıya 680 m kadar uzanır. Kuzeydoğuda Fransa ve Andorra, doğu ve güneydoğuda Akdeniz, güneybatı da Caniz Körfezi, batıda Portekiz,kuzeybatıda ve kuzeyde Biskay Körfeziyle çevrilidir.Doğu kıyılarının açığındaki Balear Adaları, Batı Afrika açığındaki Kanarya Adaları ve Fas’ın kuzeyindeki Septe (Ceuta) ve Melilla kentleri de İspanya toprakları arasındadır.Geçmişte sınırları geniş bir alana yayılmış bir imparatorluk oluşturduğundan, dil ve kültür bakımından Latin Amerika ve Afrika üzerinde derin bir iz bırakmıştır. Avrupa ve Afrika arasındaki konumundan dolayı, Batı Avrupa içinde kendine özgü bir kimlik taşır.İspanya ile Avrupa’nın öteki bölgeleri arasındaki tek karayolu bağlantısı üzerinde yükselen Pireneler, tarih boyunca İspanya’nın Avrupa’nın öteki ülkeleriyle olan ilişkilerinin sınırlanması sonucu doğmuştur.1936’daki iç savaşta General Franco’nun cumhuriyetçileri yenilgiye uğratması üzerine,ülkedeki cumhuriyet rejimine son verilmiş ve yeniden meşruti krallığa dönülmüştür.Ancak General Franco, devlet başkanı sıfatıyla ölümüne kadar ülkeyi, tam bir diktatör olarak yönetmiş, siyasal partileri kapatmış,ölümünden (1976) sonra, daha önceden saptanan Juan Carlos tahta çıkmıştır. Birleşmiş Milletler üyesi olan İspanya’da General Franco’nun ölümünden sonra daha liberal bir yönetim eğilimi görülmektedir.

  DOĞAL YAPI VE YÜZEY ŞEKİLLERİ

  İspanya’nın büyük bölümünü ortalama yüksekliği 600m olan Meseta Central (Orta Plato) adlı geniş bir iç plato kaplar.Çepeçevre sıradağlarla kuşatılmış olan platonun kuzeyinde Cantabria Dağları,kuzeydoğu ve doğusunda İber Dağları(Sistema İberico),güneyinde Morena Dağları,kuzeybatısında da bir dizi alçak dağ yükselir.Portekiz sınırı ile İber Dağları arasında uzanan Orta Cordillera (Cordillera Carpetovetonica) platoyu ikiye ayırır.Platonun güney kesimi yumuşak bir eğimle Portekiz ‘e doğru alçalır; kuzeydeki geçiş kuşağı ise engebeli bir yüzeyden oluşur.İspanyol Anakarasının en yüksek noktası güneyde Sierra Nevada’da yer alan Mulhacen (3.478 m), ülke topraklarının en yüksek noktası ise Atlas Okyanusundaki Kanarya Adalarında yer alan Teide’dir(3.718 m). Kuzeyde Galicia,Asturias ve Basque bölgelerinin verimli vadileri bulunur.Kuzeydoğuda, Ebro ırmağının üçgen biçimli uzun havzası Meseta’yı, Pirenelerden ayırır.Güneyde,Sierra, Morena ile Betic sıradağları arasında verimli bir ova olan Andalusia vardır.bu ova,İspanya’nın ulaştırmaya uygun tek ırmağı olan Guadelquivir tarafından sulanır.

  Meseta Central’ın çevresinde 5 doğal bölge uzanır. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Ebro Irmağı vadisini batı ve güneybatı da İber Dağları, kuzeyde Cantabria Dağlarının uzantıları ve Pireneler, doğuda da Katalonya’daki kıyı sırdağları kuşatır.Bu vadinin doğusunda Akdeniz boyunca uzanan dağlık Katalonya bölgesi bulunur. Daha aşağıda dar bir kıyı şeridiyle gerideki dağları kapsayan Valencia bölgesi yer alır. Ülkenin güneyinde, giderek genişleyen düzlüklerle Atlas Okyanusuna açılan Guadalquivir Irmağı vadisi, Akdeniz’den Penibetico (Baetic) Dağlarıyla ayrılır. Kuzeyde Pireneler’den batıya doğru dağların çevrelediği bir dizi yöreyi kapsayan beşinci bölge uzanır.

  İspanya’nın yer aldığı yarımada jeolojik bakımdan dag kıvrımlarının çevrelediği büyük bir masif özelliği taşır. Geçmişte Hersiniyen dağ oluşumu sisteminin bir parçasını oluşturan bu masifin büyük bölümü Mezozoyik (ikinci) zamanda (y.225_65 milyon yıl önce) ortaya çıkan parçalanmalar sonucunda deniz altında kalmış, Tersiyer (Üçüncü) Dönemde (y. 65_2,5 milyon yıl önce) eski deniz birikintileri ve yatakların masif kütleyi sıkıştırmasıyla da Meseta Central’ın çevresindeki sıradağlar oluşmuştur.Bunu izleyen eğilme ve kırılma hareketleri sonucunda yarımada bugünkü biçimini almıştır.

  Akdeniz’de bulunan Balear Adaları 1.500 m’yi geçmeyen sıradağlar oluşur. Atlas Okyanusundaki Kanarya Adaları ise volkanik kökenlidir.

  TOPRAK DOKUSU

  İç platonun sularını, hepsi de Atlas okyanusuna doğru akan üç ırmak sistemi toplar. İber Dağlarından doğan Duero ve Tajo ırmakları doğu-batı doğrultusunda hemen hemen birbirine koşut bir çığır izleyerek Portekiz kıyılarına doğru yönelir.Guadiana ırmağı ise Portekiz sınırında güneye dönerek Cadiz Körfezine dökülür.Her üç ırmağın da çok sayıda kolu vardır.Taşıdığı su miktarı bakımından yarımadanın en büyük ırmağı olan Ebro, kuzeydeki dağlardan Akdeniz’e doğru hemen hemen düz bir çığır izler ve Pireneler ile İber Dağlarından gelen birçok kolla birleşir.Doğudan güneybatıya doğru akan Guadalquivir Irmağı
  Morena Dağları ve Sierra Nevada’nın sularını toplar.Ülkenin güneydoğusundaki başlıca ırmaklar Jucar ve Segura’dır.

  Yüksek,ıssız ve genellikle çıplak olan Meseta’yı, sierra de Gata , Sierra de Gredos ve Sierra de Guadarrama dağ dizileri keser.Sierra de Guadarrama’nın güneyinde, hemen hemen ülkenin tam ortasında, başkent Madrid yer alır.Doura, Tagus ve Guadiana ırmakları Meseta sularını, Portekiz’den geçerek, Atlas okyanusuna boşaltırlar. İspanya’nın, Ebro dışında, Akdeniz’e akan ırmakları çok kısadır.Ebro, Kantabriya Dağlarından doğarak, 772 km kadar bir yol aldıktan sonra,derin derin bir boğazla kıyıdaki sıradağları keserek Akdeniz’e dökülür.

  İç plato ile çevredeki havzalarda kristalli kayaçlar ağırlıktadır. Doğu ve kuzeyde ise daha çok kireçtaşı kayaçlara rastlanır. Toprak dokusu kuzeybatıda asitli ve nemli, doğu ve güneyde kireçli, Duero Vadisi ile çoğu dağlık bölgede ise silisli bir yapı gösterir. Özellikle iç platonun yüksek kesimleriyle doğu ve güney kuşağında yaygın olan erozyon, toprak verimindeki düşüşte önemli bir rol oynamıştır.

  İspanya’daki akarsular genellikle dar olup suları bol değildir.İspanya’nın kıyıları genellikle dar olup, arada dar düzlükler de bulunur. Kumluk plajlar, Akdeniz kıyısının bir özelliği ve turizm açısından önemli bir gelir kaynağıdır. İspanya’nın Akdeniz kıyısı açıklarında yer alan Balear adalarından Majorka, Minorka, İbiza gibi adalar turizm konusunda büyük gelişme göstermişlerdir.

  İKLİM

  Ilıman kuşakta yer alan İspanya’da Batı Akdeniz’e özgü bir iklim hüküm sürer. Yarımada yılın büyük bölümünde Atlas Okyanusundan esen batı rüzgarlarının yanı sıra Sahra’dan gelen sıcak ve kuru hava kütlelerinin etkisi altında kalır.Yaz aylarında astropik hava kütlesini İspanya üzerinde tutan Kantabriya Dağları ve Pireneler iklimi belirlemede önemli rol oynar.Biçimi,büyüklüğü ve konumu nedeniyle İspanya belki de Avrupa’nın en çeşitli iklimlere sahip ülkesidir.en çarpıcı karşıtlık,her mevsimde yağış alan yıllık ortalama yağış miktarı 2.032mm’yi bulan yağışlı kuzey ve kuzeybatı bölgeleri ile,ülkenin geri kalan,kurak bölgeleri arasında görülür.İç bölgelerde yazlar sıcak ve kışlar soğuktur. Meseta ortalama olarak,yılda 20 gün kadar karla örtülü kalır.Madrid’de ortalama sıcaklıklar Ağustosta 25ºC,Ocakta ise 5ºC kadardır.İspanya’da üç iklim kuşağı ayırt edilebilir.kuzey ve doğu kıyılarında deniz etkisine açık yumuşak ve yağışlı bir iklim görülür.Kışın 9ºC olan ortalama sıcaklık yazın 18ºC’ye çıkar; yıllık yağış miktarı 965 mm’dir. Kara ikliminin egemen olduğu iç platoda kış ve yaz sıcaklık ortalamaları sırasıyla 4ºC ve 24ºC’dir; yıllık yağış miktarı ise genelde 375 mm’nin altındadır. Yüksekliğin 3000 m’yi geçtiği kesimlerde dağ iklimi hüküm sürer.Kış aylarında ortalama sıcaklık 0ºC’nin altına düşer; yaz aylarında ise ancak 11ºC’yi bulur.Yıllık yağış miktarı 1.125 mm’yi aşar; iç platonun kuzey kesimi kışın bir bölümünde kara kaplı kalır. Kara ikliminin etkisinde olan ırmak havzalarından Ebro’da havalar daha kuru ve soğuk, Guadalquivir’de ise daha ılık ve nemli geçer. Balear Adalarının son derece yağışlı, Kanarya Adalarının da astropik bir iklimi vardır.

  BİTKİ ÖRTÜSÜ VE HAYVAN VARLIĞI

  İspanya’da çıplak alanlar çoktur.Fakat topraklarının yarısı kendiliğinden büyüyen bitkilerle kaplıdır.Ülkenin kuzeyindeki yağış bölgelerin büyük bölümünü meşe,kestane,karaağaç,kayın ve kavak gibi ağaçların oluşturduğu yaprak döken ormanlarla geniş çayırlar kaplar.İç plato da genelde step bitki örtüsü egemendir.Güneydeki kuru bölgelerde ise çam ve ardıç gibi herdemyeşil ormanlar bulunur.Ebro Vadisiyle ülkenin güneydoğusunda yer yer yarı çöl alanlara rastlanır.Zeytinlikler,bağlar ve turunçgil bahçeleri güney ve doğuda geniş bir alana yayılmıştır.Hayvanların verdiği zararlar,yangınlar tarım alanı kazanmak için yapılan ağaç kesimleri ormanların sadece dağlık bölgelerde kalmasına yol açmıştır.Toprakların beşte biri,Fransa’daki makilere benzer bir Akdeniz çalısı olan matorral ile kaplıdır.Yağışların 380’mm.’den daha az olduğu güneydoğuda bu bitki,alfa otu steplerine dönüşür.

  Afrika’yla yakın bağlar ve Pireneler’in oluşturduğu doğal engel,öteki Akdeniz ülkelerinden oldukça bir hayvan varlığının oluşmasını sağlamıştır.Pireneler ile kuzeydeki dağlarda hala ayı ve kurtlara rastlanmakla birlikte,büyük yabanıl hayvanlar hemen hemen tükenmiştir.Aynı sonuçla karşı karşıya olan İspanya dağ keçisi (Capra pyrenaica),geyik ve yabandomuzu gibi türler koruma altında tutulmaktadır.Keklik,orman tavuğu,ördek ve tavşan gibi küçük av hayvanları ülkenin her yanında bol miktarda bulunur.Yalnızca Cebelitarık’ta yaşayan Berberi şebeğinin yöreye özgü bir hayvan olduğu yada Afrika’dan getirildiği sanılmaktadır.

  Geçmişte Atlas Okyanusu kıyılarında bulunan zengin balık ve kabuklu varlığı,aşırı avlanma sonucunda büyük ölçüde azalmıştır.ırmaklarda alabalık,turnabalığı,sazan ve öteki tatlı su balıkları hala yaşamaktadır.

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  İspanya, Avrupanın Güney Batısında yer alan bir Akdeniz ülkesidir. Batı Avrupada ki ikinci büyük ülkedir ve yükseklik bakımından da ikinci ülkedir. İspanyanın yönetimi Anayasal Monarşi iledir ve ülke hem Avrupa Birliği hemde Nato üyesidir.
 3. Ziyaretçi
  Merhaba benim çok acil bir ödev yapmam lazim ama bana kisa bir şekilde ispanyanin belirgin , ortak ve farkli özellikleri lazim bunun için bana kisa bir cümle veya kisa bir hikayeye benzeyen bir şey gönderirmisin . Teşekkürler bana yardim ettiğin için
 4. Fatma
  Administrator
  Merhaba benim çok acil bir ödev yapmam lazim ama bana kisa bir şekilde ispanyanin belirgin , ortak ve farkli özellikleri lazim bunun için bana kisa bir cümle veya kisa bir hikayeye benzeyen bir şey gönderirmisin . Teşekkürler bana yardim ettiğin için

  Tarihi binaları geometrik şekillere sahip olan yapıları ve heykelleri ile BarselonaAvrupa kentlerinden ayıran bir çok özelliğe sahiptir. Picasso Miro Dali ve Gaudi gibi sanatçıların yıllarca burada yaşamış olması ve yaratıcılıklarını burada ortaya koymaları sonucunda ortaya böyle bir sanat merkezi çıkmıştır.
  Ama Barselona'yı bu ihtişama kavuşturan Dali ya da Picasso değildir. Kent tüm güzelliğini ünlü mimar Antoni Gaudi'ye borçludur. Passeig de Gracia Caddesinin aşağısında bulunan La Pedrera apartmanı ve Avrupa'nın en güzel parklarından olan "Güell Parkı" ve "Casa Battlo" binası Barselona’da ki güzelliklerden sadece birkaçıdır.
  Katedraller arasında en ünlü olanı ise; şarkılara konu olan La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedralidir.

+ Yorum Gönder


ispanyanın belirgin özellikleri,  ispanyanın belirgin özellikleri nelerdir,  ispanya ülkesinin belirgin özellikleri,  ispanyanın en belirgin özellikleri,  İspanyanın belirgin özellikleri,  ispanya'nın belirgin özellikleri nelerdir