+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yurtdışında Eğitim Forumunda Amerikada Üniversiteler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Amerikada Üniversiteler Hakkında Bilgi
  Amerikadaki Üniversiteler Hakkında Bilgi

  NEDEN AMERİKA:

  Kuşkusuz Amerika bir rüyalar ve fırsatlar ülkesi. Amerika'da dil eğitimi, üniversite lisans veya yüksek lisans eğitimi birçok kişinin en büyük rüyalarından birisidir. Amerika hakkındaki haberler, Holywood filmleri ve müziği dünyada tüm insanları, özellikle gençleri etkilemekte ve Amerika'yı cazip hale getirmektedir.
  Filmleri, müziği, teknolojisi, ekonomik ve askeri gücüyle varlığını sürekli hissettiğimiz Amerika'yı tam anlamıyla tanımak, kuşkusuz bu ülkede yapılacak bir dil veya üniversite eğitiminden geçer. ABD gerek coğrafik gerekse kültürel olarak eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterir. Nerede eğitim alırsanız alın, ister California, New York veya Massachusetts gibi gelişmiş eyaletlerde, mutlaka her bir eyaletten farklı yerel kültürler, tarih ve gelenekler keşfedeceksiniz. Amerika çok kültürlü bir ülke ve hala dünyanın dört bir yanından göçmenler kabul ediyor.

  ÜNİVERSİTELER:

  3000'in üzerinde üniversite ve kolejin bulunduğu Amerika'da üniversite, bölge ve program seçimi yapmak bir hayli zordur. Her bir kolej ve üniversite programı birbirine benzemekte ve her yıl bir okul en iyi programı kendilerinin sunduğunu iddia etmektedirler. Amerikan üniversiteleri her ne kadar da birbiriyle benzerlik gösterse de dikkatlice incelendiğinde aralarında belirgin farklılıklar ortaya çıkacaktır ve her bir okulun kendine özgü bir özelliği olduğu görülecektir. Amerikan kolej ve üniversitelerinde seçim yapılırken birçok konuya dikkat etmek gerekecektir. Örneğin; okulun yetkili makamlarca onaylı olup olmadığı, büyüklüğü, giriş koşulları, yeri ve toplam öğrenci sayısı gibi.

  ABD'de Üniversite Eğitimi Yapmak İsteyenler şu Soruları Cevaplamaya Çalışmalıdırlar
  Hangi alanda eğitim yapmak istiyorum?
  Geleceğimi nerede ve hangi meslekte görüyorum?
  Ne tür bir okulda ve hangi eyalette eğitim yapmak istiyorum?
  Küçük veya büyük bir okulda mı eğitim yapmak isyorum?
  Kampüs Üniversitesi mi? Yoksa şehir merkezinde bir üniversite mi?
  Seçeceğim okul Türkiye'de denklik sahibi mi?
  Lise diplomam, not ortalamam, İngilizce dil düzeyim ve referanslarım beni hangi üniversitelere ulaştırabilir?
  Üniversite eğitimi için yıllık ne kadar mali kaynak ayırmalıyım?
  Kabul Kriterleri
  Öğrencinin ders notları,İngilizce dil düzeyi (En az TOEFL 450 ortalama 500),Bilgi ve yetenek test sonuçları (SAT),Referans mektupları (Öğretmenden alınacak iki adet),Ayrıca öğrencinin ders dışı etkinlikleri, özel ilgi alanı ve hobiler özetini açıklayan "essay",Masraflarını karşılayacağına dair teminat.
  Ne Tür Okullarda Yüksek Eğitim Yapabilirsiniz?

  1)Devlet Kolej ve Üniversitelerinde
  Merkezi devlet veya eyaletçe desteklenir. Her bir eyalette en az bir devlet üniversitesi veya koleji vardır. Her bir kampüs bazı konularda uzmanlaşmaya gider. Örneğin; University of Tennessee" 4 farklı şehirde kampüse sahiptir. "California State University" ise 10 civarında kampüste eğitim verir. Devlet üniversitelerinin ücretleri ve yaşam maliyetleri oldukça düşüktür. Örneğin yıllık okul ücretleri bazı eyalet üniversitelerinde 4000 Dolara kadar düşer. Fiyatlarının düşük olması kalitenin düşük olduğu anlamına gelmez. Ücretin düşük olmasının nedeni üniversitelerin eyalet bütçesinden daha fazla destek aldığı anlamına gelir. Ancak devlet üniversiteleri öğrenci kabul ederken önceliği kendi eyaletindeki öğrencilere verirler. Fakat son yıllarda devlet üniversitesileri yabancı öğrencilere sıcak bakmaktadır.Global Vizyon Amerika'da bazı devlet üniversiteleri ile özel anlaşma yapmıştır. Koşullara uyan öğrencileri doğrudan bu üniversitelere yerleştirebilir.

  2)Özel Üniversite ve Kolejler
  Sayıları çok fazladır. Her bir eyalette en az 4-5 özel okul vardır. Ücretleri devlet okullarına oranla bir hayli yüksektir. Program çeşitliliği açısından çok olmalarına rağmen belirli alanlarda uzmanlaşmaya giderler. Çok sayıda özel okulun bulunduğu ABD'de bu tür okulların seçiminde çok dikkatli olmak gerekir. Bazı özel okulların programları YÖK tarafından tanınmadığından alacağınız diploma Türkiye'de geçerli olmaz. Ayrıca erkek öğrenciler askerlik ertelemelerini yapamazlar. Özel üniversitelerin bazıları dünyanın en gözde okullarıdır.

  3)Junior Colleges
  2 yıllık okullarıdır. Ön lisans (Associates Diploma) verirler. Bazıları devlet tarafından desteklenir. Büyük kısmı özel okullardır. İki yıl sonunda 4 yıllık kolej ve üniversitelere geçiş yapılabilir.

  4)Community Kolejleri
  2 yıllık, yerel yönetimlere bağlı okullardır. Bu okulların kuruluş amacı bulundukları eyaletteki insanların eğitim ve işverenlerin eleman ihtiyaçlarını gidermektir. Son yıllarda çok sayıda Amerikalı ve yabancı öğrenci "Community Colleges" leri seçmektedir. Bu kolejlerin en büyük avantajlarından birisi okul ücretlerinin çok ekonomik olmasıdır. 2 yılı tamamlayan öğrenciler 4 yıllık okullara geçiş yapabilirler. Bu okullar öğrenciyi 4 yıllık üniversite ve kolejlere en iyi şekilde hazırlamaya çalışır. İlk iki yılda öğrenci güçlü bir hazırlık ve genel kültür dersleri aldıktan sonra asıl uzmanlık alanı için (Majors) 4 yıllık okullara geçerler. Kredilerin 4 yıllık okullara transfer edebilmeleri oldukça kolaydır. Bazı "Community Kolejleri" 4 yıllık okul transferi yanısıra staj olanakları sağlar. Staj olanakları; İş idaresi, bilgisayar, sağlık, moda tasarımı, otelcilik ve turizm, sekreterlik, mühendislik ve reklamcılık olabilir.

  İki Yıllık "Community Kolejlerinin" Avantajları
  Kabul koşullarının çok daha kolay olması
  TOEFL'da minimum 480 istemesi
  Lise diploması 4 üzerinden 2.5
  Okul ücretlerinin oldukça ekonomik olması
  Üniversitelere oranla daha küçük olması ve öğrencilerin ilk iki yıllık dönemlerinde yakın bir ilgili içinde eğitim görmeleri
  Amerikan eğitim sistemi öğrenciler arası rekabeti geliştirir, ancak bu rekabet yabancı öğrenciler için zor olabilir. Bu nedenle ilk iki yılını Community Colleges" de geçiren öğrenci bu olumsuzluktan etkilenmez. Üniversitedeki rekabet ortamına daha hazırlıklı olabilir.
  Öğretmenler öğrencilere çok daha yakın ve sıcaktır.
  Community Kolejlerinin büyük kısmı yabancı öğrencilere ekstra İngilizce dersleri verir.
  5)Profesyonel Okullar
  Bu okullar öğrenciye belirli bir alanda uzmanlık kazandırırlar. Örneğin; Müzik, mühendislik veya işlteme gibi. Bazıları üniversitelere bağlıdır. Diğer bir kısmı ise bağımsız kuruluşlardır. Yüksek lisans eğitimi verenler de vardır.

  6)Teknoloji Enstitüleri
  4 yıllık teknoloji ve bilim okullarıdır. Yüksek lisans eğitimi de verirler. ABD'de birçok ünlü teknoloji enstitüsü bulunur. Örneğin; MIT, Rochester Institute of Technology ve New York Institute of Technology.

  7)Teknik Enstitüler
  Sağlık ve endüstri teknojisi konularında eğitim verirler. Diplomaları üniversite diplomasına eşit olmayabilir.Bazı üniversite ve kolejler bu okullardan transfer kabul edebilrler
 2. Zarafet
  Üye

  Amerika' da çok sayıda üniversite ve üniversitelerin sağladığı avantajlar vardır Amerikada sağlanan dil kursu avantajları için, genelikle öğrencilerin tercih ettiği bir ülkedir. Amerika bilimde,sanatta,teknolojide en ileri ülkelerden bir tanesidir. Yabancı öğrenciler Amerika’daki 4 yıllık üniversitelerin çoğuna doğrudan kabul edilirler. Hiç bir aksama olmadan eğitimlerini tamamlama fırsatı bulurlar.
+ Yorum Gönder