+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yurtdışında Eğitim Forumunda Yurtdışında Eğitim Rehberi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Yurtdışında Eğitim Rehberi
  Yurtdışında Eğitim Rehberi

  Askerlik Tecil


  Yurtdışında öğrenim görecek erkek öğrenciler, askerlik tecili için Ankarada Milli Eğitim Bakanlığına, yurtdışında ise ilgili Türk Konsoloslukların Eğitim Ateşeliklerine başvuru yapmalıdırlar. Öğrenciler yurtdışında öğrenim görecekleri programın ( dil eğitimi,ön lisans, lisans, master, doktora,sertifika,diploma gibi) süresi doğrultusunda askerlik tecili yaptırabilirler. Ancak, askerlik tecili için aranan bir yaş sınırı vardır. Buna göre, lisans eğitimi yapacak öğrencilerin 29 yaşını, doktora eğitimi yapacakların ise 33 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ KAZANARAK
  ASKERLİĞİ ERTELETMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.

  1) Milli Eğitim Bakanlığından alınacak başvuru formunun eksiksiz doldurulması Yurtdışında ki okulunuzdan kabul mektubunun orijinali ve Noter onaylı Türkçe çevirisi.

  2) En son mezun olduğunuz okulun Diplomasının noter tasdikli 2 adet kopyası

  3) Yurtdışındaki okulunuzdan kabul mektubunun orijinali ve Noter onaylı Türkçe çevirisi.
  4) Varsa ÖSS sonuç Belgesi ( yurtdışında lisans eğitimi görecek başvuru sahipleri için)

  5) 2 adet noter onaylı Nüfus Cüzdanı örneği

  6) 2 adet Askerlik Durum Belgesi

  7) 6 adet vesikalık fotoğraf

  8) Devlet Memuru ise görevinden istifa belgesi
  YURTDIŞINDA EĞİTİM İÇİN ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?


  Dil Kurslarına Gidenler : Yurtdışında dil eğitimi alacak öğrenciler en fazla 1,5 yıl olmak üzere dil okulundan aldıkları kabul belgesi ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler. Öğrenci 1,5 yılın sonunda öğrenci, ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine başlar ise tecil işlemini yenilemek durumundadır.

  2 Yıllık Okullara Gidenler: Yurtdışında ön lisans eğitimi alacak öğrenciler okulundan gelen okul kabul mektubu ile birlikte askerlik teciline başvuru yapabilirler. Ön lisans programları için en fazla 3,5 yıl tecil işlemi yapılabilir. Arkasından lisans programlarına geçiş yapılırsa askerlik tecili yenilenebilir.

  3 veya 4 Yıllık Üniversite Lisans Programlarına Gidenler: Yurtdışındaki üniversiteden alınan kabul belgesi ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler.

  Master ve Doktora Öğrencileri de yurtdışındaki okullarından alacakları kabul mektubu ile birlikte tecil yaptırabilirler.

  ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NEREDE YAPILIR?


  Askerlik tecil işlemleri için , Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine başvuru yapabilirsiniz. Bu birim, öğrencinin evrakları eksiksiz ise bir hafta içerisinde öğrencinin yurtdışında ki eğitimine onay verir ve Milli Savunma Bakanlığına yazarak öğrencinin askerliğini tecil etmesini sağlar. İşlemler yaklaşık bir hafta sürer. Öğrencinin bizzat kendisinin Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine Başvuru yapması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğrenci statüsünü kazanmak ve bu şekilde askerliği erteletmek en iyi çözümdür. Ayrıca, öğrenci resmi olarak öğrenci sayılacağından yurtdışına çıkışta ödenen 50 USD'den muaf olabilir. Ayrıca, gideceği ülkedeki T.C Büyükelçiliği Eğitim Ateşeliğine Kaydını yaptırarak, özel öğrenci statüsünün ayrıcalıklarından yararlanabilir.

  Başvuru Adresi:
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
  06648 Bakanlıklar, Ankara
  Tel : 0312-413 16 32
  Faks :0312-418 45 53

  Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?


  Başvurular Haziran ayında başlar ve ertesi yılın Nisan ayına kadar devam eder.

  Amerika veya Kanada'da iseniz başvurunuzu ya da dosya açılması işlemini aşağıdaki Eğitim Ateşeliklerine yapmanız gerekir.

  Amerika'da aşağıda belirtilen eyaletlerde iseniz veya KANADA da iseniz TC. Washington DC Büyükelçiliğine başvuru yapmanız gerekir; District of Colombia, Maryland, Virginia, West Virginia, Bahamas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Alabama, Arkansas, Louisiana, Missisippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee ve Texas

  T.C Washington DC Büyükelçiliği

  Eğitim Ateşeliği

  2525 Massachusetts Avenue NW
  Washington DC 20008
  Tel : 202-612 68 10
  Fax: 202-319 15 38

  Eğer aşağıdaki Eyaletlerden birinde iseniz başvurunuzu T.C Los Angeles Konsolosluğuna yapmanız gerekir; Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Pacific Islands, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio,ve Wisconsin

  T.C Konsolosluğu- Los Angeles

  Eğitim Ateşeliği

  4801 Wilshire Boulevard
  Suite 311, LA 90010
  Tel : 323-934 01 98
  Faks: 323-934 68 27

  İngiltere'de Bulunan Öğrenciler ya da dosyalarını açtırmak isteyenler ise şu adrese başvuru yapmalıdırlar:

  T.C Londra Konsolosluğu Eğitim Ateşeliği

  256 Edgware Road Tigris House
  London W2 1DS
  Tel: 0044 207 7241511

  Yukarıdaki adreslere şahsen veya posta ile başvuru yapılabilir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığına öğrencinin bizzat başvuru yapması gerekir.

  Yurtdışında Eğitimini tamamlayan veya Öğrenci Statüsünden başka bir statüye geçenler mutlaka bağlı bulundukları eğitim müşavirliğinden dosyalarını kapatmalıdırlar.
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Burs İmkanları ve Asistanlık

  Yabancı öğrencilerin üniversitelerden burs temin edebilmeleri çok güçtür. Normal olarak, üniversiteler yabancı öğrencilere ilk sene burs ya da asistanlık vermeme eğilimindedirler. Öğrenciler birinci yıldan sonra akademik başarılarına ve ihtiyaçlarına göre burs için göz önüne alınabilirler. Bununla birlikte akademik bakımdan, test sonuçları ve İngilizce bakımından en üst düzeyde başarı göstermiş olan öğrencilerin birinci senede ve ilk aşamada burs almaları mümkün olabilir. Burslar çoğunlukla kısmidir, yani genellikle toplam masrafın yalnızca bir kısmını karşılar. Yüksek lisans ve doktorada burs imkanları lisansa göre daha fazladır. Devlet okullarının çoğu lisans düzeyindeki yabancı öğrencilere hiç burs vermez. Çok iyi İngilizce bilen, TOEFL ve SAT sınavlarında %1'e girebilen. Lise not ortalamaları çok yüksek olan vb. üstün özellikleri bulunan öğrenciler veya herhangi bir spor alanında üstün başarılı olan, bilimsel ödülleri olan kişilerin bazı Amerikan üniversitelerinden burs almaları mümkündür.
  ASİSTANLIK

  Yurtdışında eğitim için kendi kişisel kaynakları yetersiz master ya da doktora öğrencilerinin asistanlık başvurusu yapıp, okulda çalışarak para kazanmaları mümkündür. Asistanlık başvuruları asistanlık türüne göre değişiklik göstermektedir.
  Master Düzeyinde Asistanlık

  Genellikle iki yıl ya da daha kısa süren master programlarında, öğrenciler belli bir alanda uzmanlaşarak, akademik bilgi ve tecrübelerini iş hayatına aktarmayı planlarlar. Bu eğitim sırasında asistanlık pek çok öğrencinin mali destek için başvurduğu bir çalışma şeklidir.
  Master düzeyinde asistanlık yapan bir öğrencinin yasal olarak haftada 20 saat çalışma hakkı vardır. Yapılan bu çalışmanın karşılığında ödenen ücretler okuldan okula değişikli göstermektedir. Bazı okullar asistanlık yapan öğrencilerin okul ücretlerinin bir kısmından yada tamamından muaf tutar ve her ay belli bir ücret öder. Bazı okullar ise öğrenciye sadece aylık belli bir maaş verebilir.
  Master düzeyinde asistanlık türleri okuldan okula değişse de en çok rastlanan türleri;
  Öğretim Asistanlığı (Teaching Assistantship)
  Öğretim asistanları, öğretim üyelerine bölüm içerisinde verdikleri derslerde yardımcı olurlar. Bu öğretim asistanının öğretim üyeleri ile birlikte derse girme ve öğretim görevlilerine sınav hazırlığı, ders programı hazırlığı gibi pek çok görevi kapsayabilir.
  Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship)
  Araştırma asistanları üniversitedeki öğretim görevlilerinin araştırma konularında yardımcı olurlar. Sürdürülen araştırma için bilgi toplanması, kütüphane araştırmaları, anketler, raporlar araştırma asistanının görevleri arasındadır. Bu sorumluluklar öğretim görevlisine ve araştırma konusuna göre değişebilir.
  Genel Asistanlar(Graduate Asistantantship)
  Genel asistanların öğretim asistanı ve araştırma asistanı gibi belli görevleri yoktur. Bölüm içerisindeki genel işlere yardımcı olurlar.
  Nasıl Başvurulur?

  Master düzeyinde asistanlık başvuruları program başvurusu ile yapılabilir. Her okulun o yıl için belirlediği bir asistan alım sayısı bulunmaktadır. Çoğu okulda asistanlık başvuruları öğrencinin okula başlayıp bir sömestir eğitim almasından sonra gerçekleşir.
  Bazı okulların program başvurularında asistanlık başvuru kısmı açıkça belirtilir. Asistanlık başvurusunda önem taşıyan faktörler arasında, öğrencinin ortalaması, iş tecrübesi, ingilizce seviyesi ve diğer sınav skorları sayılabilir. Çok sık olmasa da, akademik özellikleri çok iyi öğrenciler okula başlamadan asistanlık alabilir. Asistanlık başvurusunu program başvurusu ile yapan öğrencilerin, başvurularını takip amaçlı okulla temasa geçmesi önem taşır.
  Master programına başladıktan sonra, istenilen zaman asistanlık için başvuru yapılabilir. Her dönem pek çok asistan mezun olur ve yerine yeni asistanlar alınır. Öğrenci bu boşlukları takip ederek, bölümle düzenli kontakta bulunarak ve de not ortalamasını yüksek tutarak asistanlık şansını arttırabilir.
  Doktora Düzeyinde Asistanlık

  Doktora eğitimi sırasında asistanlık almak eğitim masraflarını azaltmanın ve aynı zamanda öğretim yada araştırma alanlarında geleceğe yönelik tecrübe edilebilmesi açısından çok değerlidir.
  Doktora başvurusu yapılırken, başvuru formlarında öğrencinin asistanlık isteyip istemediği sorulur. Öğrenci araştırma konusunu belirleyip ilgili bir profesör ile kontağa geçmiş ise araştırma düzeyinde, henüz araştırma konusu belli değil ise öğretim asistanlığına başvurması daha iyi olacaktır. Doktora düzeyinde asistanlık arayan öğrencilerin not ortalamaları, varsa daha önceki araştırmaları, dil seviyeleri çok önem taşır. Çoğu doktora programının ilk yılında öğrencilere karşılıksız burs verildiği ve asistanlık için ikinci yıl karar verildiği unutulmamalıdır. Doktora düzeyinde de master da olduğu gibi çoğunlukta üç farklı tür asistanlık vardır.
  Öğretim Asistanlığı(Teaching Assistantship)

  Öğretim asistanlığında öğrenci genellikle lisans düzeyine eğitim alan öğrencilere ders verir. Bu dersler genelde en temel derslerdir. Bu anlamda öğrencinin dil seviyesinin çok iyi olması beklenir. Dil seviyesi daha düşük öğrenciler ise sınavlara girebilir ya da sınav kağıtlarını değerlendirebilir. Doktora düzeyinde öğretim asistanlığında, öğrencinin tüm okul masrafları karşılanır ve belli oranda bir maaş ödenir. Öğretim asistanının eğitim masrafları ve maaşı okul yada bölüm tarafından ödenir.
  Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship)

  Bu tip asistanlıkta okulun tüm masrafı ve öğrenciye bir maaş ödenir. Öğrenci ise bunun karşılığında bir profesörün araştırma asistanı olarak görev alır. Araştırma asistanlığı genelde ilk yıllar verilmez. Öğrencinin doktora programına başlayıp birkaç ders aldıktan sonra araştırma konusuna karar vermesi beklenir. İlk senelerde genelde karşılıksız burs verilir.
  Araştırma asistanları danışman profesörün denetimde araştırma yaparlar. Bazı araştırma asistanlarının okul masrafları ve maaşları danışman profesörün araştırma bütçesinden, bazen de araştırma tezine sponsor bir özel şirket tarafından ödenir.
  Nasıl Başvurulur?

  Doktora düzeyinde özellikle bir alana ilgi duyan öğrenciler, eğitim alacakları okulda bu alanda araştırma yapan bir profesör bulur ise, onunla kontağa geçmeli ve asistanlık almak istediğini dile getirmelidir. Bu aşamada öğrencinin akademik geçmişi, varsa araştırma konuları, dil seviyesi ve isteği çok önem taşır. Öğrencinin konu ile ilgili bilgi birikimini ve akademik yetenek ve tecrübelerini ilgili kişiye aktarabilmesi gerekmektedir.
  Başvurular okula başvuru aşamasında yapılabileceği gibi, doktora programına başladıktan sonra da yapılabilir. Bu durumda yine yukarıda belirtilen faktörler ve de okulda o zamana kadar aldığı derslerin ortalaması da önem taşır.

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YÖK Denkliği

  Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' un 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre:
  Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.
  Yükseköğretimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme(ÖSS) Sınavına girmiş ve taban puanı tutturmuş olmaları koşulu bulunmaktadır. Ancak, aşağıda verilen diplomalara sahip kişiler, yurt dışından alacakları diplomaların denkliği için ÖSS sınavından taban puanı almak zorunda değildirler: SAT 1(Asgari 1000 puan), ACT(Asgari 21 puan), Abitur, French Baccalaureat, GCE A level certificate(Asgari 2 alan), International Baccalaureat(IB)
  Diploma denklik işlemi için aranan belgeler şunlardır:
  - Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti, ve fotokopisi,
  - Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçilerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği,
  - Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi(transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçilerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, alınan derslerin içerikleri,
  - Diploma sahibine ait pasaport aslı(Başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği ile başvuru yapılabilir),
  - Yabancı uyruklular için, denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge ile Emniyet Müdürlüğünden alınacak oturma izni belgesi,
  - Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı.
  Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik belgesi verilmez.
  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, Temel Fen Bilimleri(Fizik, Kimya,Matematik, Biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji,Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabul edilmektedir.
  Bu alanların dışındaki mesleki alanlarda(Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği,Hukuk,vb.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte,kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.
  Yükseköğretim Kurulu'ndan Duyuru

  Üniversite Öğrenimlerini Yurtdışında Sürdürmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gereklidir. Konuyla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde büyük yarar vardır:
  Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK'ten onaylatmadan, bu bilginin doğrulandığına kesinlikle inanmayız.
  Akraba, tanıdık veya arkadaşlarınızdan daha önce yurtdışında okuyup, almış oldukları diplomanın denkliği YÖK tarafından tanınmış olanlar olabilir. Ancak, sakın �ben de aynı yere gidersem alacağım diploma da nasılsa tanınır� diye düşünmeyin. Çünkü yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazıları tarafından verilen diploma ve dereceler tanınmamaktadır. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra mutlaka YÖK Denklik Bürosuna dilekçe ile başvurarak gideceğiniz üniversitelerin ve programın tanınıp tanınmadığını öğreniriz.
  Yükseköğretimlerini yurtdışında yapmak isteyenlerin mutlaka o yıl ki ÖSS'ye girmiş olmaları ve ön lisans programları için ilgili alan türünde 105 ve daha fazla, lisans programları için ise ilgili alan türünde 120 ve daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir. YÖK'e diploma denklik başvurusu sırasında, bu koşulların sağlanması durumunda ise diploma denklik başvuruları kabul edilmemektedir.
  Yükseköğrenimlerine yurtdışında başlayacak sizler için geçerli ÖSS puanı, eğitime başlayacağınız yılın ÖSS sonucudur. Bazı üniversiteler, daha önceki yıllarda ÖSS sonuçlarına göre de öğrenci alabileceklerini; bazıları ise, bu yıl ÖSS'de 120'nin altında puan almış olsanız bile, üniversiteye özel öğrenci statüsünde başlayabileceğinizi, önümüzdeki yıl ÖSS'de 120'nin üzerinde puan almanız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transfer edilip yıl kaybınızın olmayacağı garantisini vermektedir. Böyle bir uygulamanın geçerli olduğuna kesinlikle inanmayınız.
  Bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye'de eğitim gördükten sonra burada aldığınız dersleri yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir sürede o üniversitelerin diplomasını alabileceğiniz garantisini vermektedir. Türkiye'de kanunen üniversite niteliği olmayan kuruluşlarda eğitime başlayarak lisans diplomasını bu şekilde alanlara denklik belgesi verilmemektedir.
  Devam zorunluluğu olmayan ve açık öğretim,uzaktan öğretim,vb., yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.
  Başvuru Adresi

  Yüksek Öğretim Kurumu Denklik Birimi

  06539 Bilkent Ankara
  Tel 0312 298 71 42 - Fax 0312 266 47 44

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Pasaport İşlemleri

  Normal Pasaport(lacivert) ilk başvurusunda
  yada
  süre uzatma başvurularında istenilen belgeler;

  Türk vatandaşlarının normal pasaportları yurt içinde Valiliklerce, Emniyet Müdürlükleri ve yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerince verilir.
  Pasaport Şube Müdürlüğünden, pasaport formu bankosundan ücret karşılığı matbu pasaport istek formu alınarak formun ön yüzü eksiksiz olarak nüfus cüzdanına göre doldurulur.
  Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı çekilmiş fotokopisi getirilecek.(Nüfus cüzdanlarında silinti, kazıntı olan ve oku namayan,mühürsüz nüfus cüzdanları işleme alınmaz.)
  İlk defa müracaata 4 adet 4,5X6 cm.ebadında, temditte 2 adet aynı ebatta yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf temin edilecektir.
  Varsa daha önce alınmış pasaportlar getirilecek.
  Reşit olmayan çocuklar (Çocukların gelmesi gerekmektedir)ve mahcurlar için müracaat edilecekse kanuni mümessillerinin verecekleri muvafakatname veya anne baba ve çocuğun nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ile birlikte şubemize gelerek müracaat esnasında muvafakatname alınacaktır.
  Mesleğine ilişkin belge, işçi, ihracatçı, İthalatçı, kasap, gazeteci, Kamu görevlilerinden görevlerine dair belgelendirme istenir, diğer meslek sahiplerinin beyanları esas alınır.
  Yurtdışında işçi olarak çalışanlar ile bunların eş ve çocukları müracaat edeceklerse İş ve İşçi Bulma Kurumundan belge.
  Öğrenci meşruhatlı harçsız pasaport almak isteyenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünden alacakları belge KKTC/deki Doğu Akdeniz, Yakın Doğu , Girne Amerikan, uluslar arası Amerika, Uluslararası Kıbrıs ve Lefkoşe üniversitelerinden öğrenim göreceklerinden bahisle öğrenci meşruhatlı harçsız 2 yıl süreli pasaport almak isteyenlerden o yıla ait OYS başarı belgeleri ile birlikte TC Lefkoşe Büyükelçiliğinden onaylı kayıt ve ön kayıt belgeler istenir.
  KKTC Vatandaşları için pasaport süresi 1 yıldan fazla istenildiğinde KKTC konsolosluğundan tasdikli ( pasaport uzatabilmek için gerekli) belge ve KKTC pasaportu
  Yabancı uyruklu anne veya babaların çocukları için gerekli muvafakatnameyi noterden yaptırması gerekir.

  Umuma Mahsus Pasaportlar en az 6 aylık olmak üzere 1 yıl, 2 yıl, 3 yılı, 4 ve 5 yıllık sürelerle verilmektedir.
  Yeşil pasaport ilk müracaata yada süre uzatma işlemi için istenilen belgeler;
  Dört yıl süreyle , yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ üstlenmiştir.
  a )Çalışanlar kurumun yetkili amiri tarafından tastiklenmiş matbu talep formu ile müracaata bulunabilirler ancak ; emekli olan veya çekilme sebebi ile kurumları ile ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport müracaat formlarını bulundukları ilin Pasaport Şube Müdürlüklerinden temin edebilirler.
  b)Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki ünvan ve kadro derecesini gösterir belge getirilecek.
  c)01.08.1997 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş Hususi Damgalı Pasaportların temdit edilmesi veya değiştirilmesi talebinde bulunan vatandaşlarımızın emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi getirilecek.
  Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı çekilmiş fotokopisi getirilecek.
  İlk defa müracaata 4 adet 4,5X6 cm.ebadında, temditte 2 adet aynı ebatta yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf temin edilecektir.
  Refakat hanesine kaydedilecek 15 yaşından küçük çocukların fotoğrafları hem pasaportun ilgili hanesine hem de pasaport talep formuna yapıştırılacaktır.
  Varsa daha önce alınmış pasaportlar getirilecek.
  Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlar için müracaat edilecekse kanuni mümessillerinin noterden veya bizzat Şubemize gelerek verecekleri muvafakatname gerekmektedir.
  Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi ve nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir.
  Hak sahibinin vefatı durumunda çocukların Hususi Pasaport talep etmeleri mümkün değildir.
  Her ne sebeble olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alan yada ebeveyninin vefatı nedeniyle emekli aylığı bağlanan kız çocuklarına Hususi Damfalı Pasaport verilmemektedir.
  18 yaşını doldurmuş kız çocuklarının ebeveynin hakkından yararlanabilmesi için gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, bekar olması, (eğitim, öğretim durumu hariç) anne ve babası ile ikamet ediyor olması ve hak sahibinin müracaat esnasında tebliğ-tebellüğ belgesi imzalanması gerekmektedir.
  Pasaport için bizzat başvuruda bulunulur. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekalatname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.
  18 yaşını doldurmuş erkek çocuklarının öğrenci dahi olsa Hususi Damgalı Pasaport almaya hakları yoktur.
  Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süre ile düzenlenir.
  Hususi Pasaport talebinde bulunan bayan eşinden ayrılmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa; nüfustan vukuatlı nüfus kayıt örneği getireceklerdir.
  Hak sahibinin vefatı ile çocuklarının pasaport alma hakkıda ortadan kalkmaktadır. Bu durumda olupta daha önceden alınan pasaportlar iade edilecek, aksi halde yurtdışına çıkışlarda ellerinden alınarak iptal edilecektir.

  Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydı ile Hususi Damgalı Pasaport verilir, dul eşin başkasıyla evlenip boşanmadıktan sonra nüfus kaydı Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir.
  Diplomatik Pasaport

  Bu pasaport, diplomatik veya Hususi Damgalı Pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya Belediyelerce resmi vazife ile yurt dışına gönderildiklerinde veya yurt dışına vazifeye alındıklarında verilir.
  Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu Milletler Arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport Emniyet Genel Müdürlüğünce verilmektedir.
  İstenen Belgeler:
  Bakanlık onayı ve Pasaport talep yazısı, Üniversite mensuplarından YÖK yazısı
  Form dilekçe
  4 adet ( 4.5x6 ebadında) fotoğraf ( Temditler için 2 adet)
  Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli örneği
  Reşit olmayanların kanuni temsilcilerinin muvafakat namesi istenir.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu Milletler Arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport Emniyet Genel Müdürlüğünce verilmektedir.
  Normal (lacivert )pasaport bedelleri
  6 AY 137,200,000 TL
  1 YIL 168,300,000 TL
  2 YIL 239,600,000 TL
  3 YIL 314,800,000 TL
  4-5 YIL 419,200.000 TL


 5. SAFAK
  Yeni Üye
  Merhabalar

  Biz Malezyada kurulmus Turk ve Malay ortakli bir firmayiz.
  Amacimiz yurt disinda egitim gormek isteyen arkadaslarimiza yardimci olmaktir.
  Malezya hakkinda ne tur bir bilgi edinmek isterseniz bize ulasabilirsiniz.
  Ingilizce dil okullari , Universiteler ve egitimle ilgili gerekli her turlu bilgiyi sizlere vermeye haziriz.
  Biz burda kaliteli okullarda ogrenim gormek isteyen arkadaslarimiza yardimci olmak ve onlari ucuza kaliteli bir egitim vermek istiyoruz.
  Bizlere maillerlede ulasabilirsiniz.


  SAYGILARIMIZLA

  ELITE POWERHOUSE


 6. i.halil07
  Yeni Üye
  malezyada yoğunbakım uzmanlığı konusunda ihtisas eğitimi almayı düşünüyorum. bilgilendiriseniz sevinirim.

+ Yorum Gönder