+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yurtdışında Eğitim Forumunda Finlandiya'da Eğitim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Finlandiya'da Eğitim
  Finlandiya'da Eğitim

  Üniversiteler lisans ve Yüksek lisans programları vermektedir.

  Eğitim dili Fince veya İsveç'cedir.


  Öğrencilerin üniversite eğitimi alabilmeleri için olgunluk (matriculation) sınavına girmek zorundadırlar. Öğrenci olgunluk sınavından sonra üniversitelere yerleştirme sınavdan alınan sonuç veya almış oldukları lise not derecelerine bakılarak yapılmaktadır.
  Ayrıca seviye belirlemesi sınav artı lise not derecesine göre de yapılmaktadır.

  Ancak günümüzde yapılan bu sınavın amacı lise eğitimini tamamlamış olan kişinin eğitimi süresi boyunca verilen eğitimi hazmetmiş olup olmadığının ve gereken olgunluğa erişip erişmediğinin tespit edilmesidir. Başarı ile tamamlana, bu sınav kişinin üniversite eğitimine bir adım atmasında basamak olmaktadır. Sınav lise seviyesindeki okullarda yapılmaktadır.Matriculation Sınav Merkezinin görevi soruları oluşturmak ve cevap anahtarını hazırlamaktır. Eğitim Bakanlığı’nın görevi Merkez Başkanını , kurulu seçmek ve Üniversiteler, Enstitülere ve Ulusal Eğitim Merkezlerinde görevlendirmektir. Seçilen 300 kişilik kurul olgunluk sınavının konusunu belirlemek ve oluşturmaktır. Sınavın teknik bölümü sınav başkanlık sekreteri tarafından yürütülmektedir.

  Bu sınav yılda iki kez yapılmaktadır. Biri ilkbahar döneminde diğeri ise sonbahar döneminde ve her yerde aynı anda yapılmaktadır.


  Üniversitelere kimler başvurabilir

  Aşağıdaki şartların birini taşımak Üniversiteye kabul edilmeniz için yeterlidir.

  1.Öğrenci yerleştirme sınavı
  2.Enternasyonel Mezuniyet sınavı
  3.Avrupa Mezuniyet sınavı
  4.Reiteprüfung sınavı
  5.Yüksek Düzey meslek sınavı, enstitü seviyesi veya en az 3 yıllık meslek alanı sınavı
  6.Meslek yüksek okul sınavı
  7.Yüksek eğitim alma başarısını kendi ülkesinde sağlamış yabancı öğrenciler.
  8.Açık Öğretim Fakültesine devam eden ve üniversitelerin belirlediği başarıyı sağlayan öğrenciler.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Firlandiyanın kendine ait bir eğitim sistemi vardır ve ülkenin nüfusu az olunca ülkede eğitim sistemi çok gelişmiştir burada. Üstelik burada farklı ülkelerden insanlar eğitim için çok fazla gelirler.
+ Yorum Gönder