+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Ziraat ve Tarım Forumunda Türkiye'de Arazi Kullanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Türkiye'de Arazi Kullanımı
  Türkiye'de Arazi Kullanımı

  Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı ova ve platolar, dağlık alanlar, akarsular tarafından derince yarılmış araziler, eğim derecesi çok fazla olan yü*zeyler, dar kıyı düzlükleri bulunur.

  t-rkiyede-arazi-kullan-m-.jpg
  Türkiye’de Arazi Kullanımı özet, ülkemizde arazi kullanımı
  Bu farklı özellikteki arazilerin kullanım durumları da bir*birinden farklıdır. Örneğin;
  > Ülkemizdeki delta ovaları önemli tarım alanlarıdır. Bu ovalardaki yerleşmeler yakın zamanda büyümüş sanayi faaliyetleri yoğunlaşmıştır.
  > Vadi kenarlarında yer alan ovalarda da tarım faali*yetleri yoğundur. Ova ile dağlık alanlar arasındaki sahalarda yerleşim birimleri kurulmuştur.
  Türkiye’de tarıma uygun olduğu halde sanayinin çok yoğun olduğu ovalar da vardır. İzmit – Çayırova ve Dilovası gibi.
  > Özellikle Orta Anadolu’da hayvancılık amacıyla kul*lanılan platolarda tarım faaliyetleri yapılmaya baş*lanmış, kır yerleşmeleri ve orta büyüklükteki kent yerleşmelerinin sayısı artmıştır.
  > Batı Karadeniz’deki platolar tarım ve ormancılık fa*aliyetlerinde kullanılmaktadır.
  > Güneydoğu Anadolu platoları İle Akdeniz Bölgesi’ndeki Taşeli ve Teke platolarında hayvancılık fa*aliyetleri yapılmakta bu amaçla oluşmuş kır yerleş*meleri bulunmaktadır.
  > Volkanik sahalardaki ova ve platolarda ise verimli toprakların bulunması nedeniyle tarım faaliyetleri gelişmiş, yerleşmeler büyümüştür.
  > Anadolu’nun doğusunda topografya şartlarına bağlı olarak birçok yer baraj sahası olarak değerlendiril*miştir.
  Kullanılış Şekli 1950 % .1995 %
  1. Tarla arazisi 14.5 17.8 23.6 29.0
  2 Bağ ve bahçe arazisi 1.4 1.7 3.2 3.9
  3. Çayır ve mera arazisi 37.8 46.4 17.3 21.4
  4. Orman arazisi 10.4 12.7 20.2 24,8
  5. Ürün getirmeyen arazi 17.3 21.4 15.5 20.9
  Toplam arazi 81.4 100.0 81.4 100
 2. Zahra
  Üye

  Ülkemiz yüksek derecede engebelli olduğundan dolayı arazilerden istenilen şekilde yararlanılmamaktadır ve Planlı bir arazi yapılanması veya kullanılması yoktur. Türkiye de tarım alanlarının gelişmesi için Nadas sistemi uygulaması başlatıldı ancak Nadas uygulaması her bölgede etkili olamadı.
+ Yorum Gönder